Иновативните решения, които се предлагат в сферата на мълниезащитата стават все по-необходими в наши дни

инж. Иво Иванов, управител на ДИКОМ

инж. Иво Иванов, управител на ДИКОМ

Инж. Иванов, кои бяха най-значителните моменти за ДИКОМ ООД през отминаващата 2023 година?

Мога да опиша отминаващата 2023-та като година на устойчив растеж - защитихме позициите си като доверен партньор в сферата на мълниезащитата и продължаваме да отбелязваме растеж във всяка една от сферите на дейността ни! Започнахме годината с кауза в сферата на образованието. Стремим се всяка година да имаме поне една безвъзмездна кампания, която да допринесе за развитието на науката и да бъде в помощ на образователните институции. В началото на годината бяхме поканени от Проф. д-р Николай Михайлов да посетим учебен център за иновативни образователни услуги, находящ се в Русенски университет „Ангел Кънчев“. За обучителните цели на центъра, дарихме елементи за мълниезащита, така че бъдещите курсанти да разполагат с една съвременна демонстрационна зала.

В центъра се обучават специалисти за придобиване на професионална квалификация „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“, „Монтьор на фотоволтаични съоръжения и инсталации“, „Електромонтьор“ и др.  С преподавалите в центъра организирахме среща на тема „Мълниезащита“, която е част от обученията, и обсъдихме реални казуси от нашата практика. Темата за качеството на елементите за мълниезащита бе една от най-разискваните. Представихме част от елементите за мълниезащита, които предлагаме - мълниеприемници с изпреварващо действие AIDITEC, укрепващи и фиксиращи елементи.  Част от дискусията беше свързана и с надеждно осигуряване на защита от пренапрежения. 

Друго значимо събитие, с което много се гордеем е разработването на Софтуер за оценка на риска от поражение на мълнии/Софтуер за проектиране на мълниезащита, създаден от AIDITEC SYSTEMS, който функционира изцяло на български език.  В резултат на нововъведенията, проектантите част „Електро“ вече имат възможност да работят в платформата за Оценка на риска от попадение на мълнии изцяло на български език, като докладът, който се генерира и получават непосредствено след завършване на изчислението е на български и същият може да бъде прилаган директно в проектната документация. Програмата е базирана на методологията, установена в международния стандарт EN 62305-2: “Мълниезащита–Част 2.

Според международната електротехническа комисия /International Electro technical Commission (IEC) преди да се проектират системите за мълниезащита на даден обект или сграда, трябва задължително да се извърши оценка на риска за поражение от мълнии. Заложените в софтуера параметри са специфизирани за България. Искахме езиковата бариера да не бъде пречка за електропроектантите в страната. Целта ни беше съществуващият софтуер, който се предлагаше само на испански и английски езици, да бъде наистина достъпен и наистина полезен и да повиши ефективността за специалистите в страната!

Партньорските отношения са изключително ценни за нас! През м. май посрещнахме отново в България мениджърите на испанския производител на компоненти за мълниезащита Aiditec Systems S.L.  Ángel José Blanco Jiménez и Rafael Martínez Moreno посетиха град Варна за поредица от работни срещи в Североизточния регион на страната, като бяха разгледани няколко обекта, чиято защита е осигурена с мълниеприемници с изпреварващо действие и оборудване на AIDITEC. Специалистите на компанията работят неуморно, за да предоставят на своите клиенти най-иновативните решения в сферата на мълниезащитата. Обратната връзка, която получават от своите дистрибутори от различните държави, в които се предлагат техните продукти, е един от стълбовете, на които се базират техните иновации. След едно такова посещение през 2022 година, АIDITEC SYSTEMS разработи и софтуера за оценка на риска от поражение на мълнии на български език. 

Винаги сме искали, когато даваме, да е на 100 % и сме щастливи, че в лицето на AIDITEC SYSTEMS намерихме партньор, с който да изповядваме еднакви корпоративни ценности и да работим толкова отдадено по всеки един общ проект! Вярваме, че качеството стои в основата на устойчивия растеж! И като обобщение, извън тези по-вълнуващи за нас моменти, мога да кажа, че се радваме на едно утвърдено доверие от страна на нашите колеги, клиенти и партньори, увеличихме обемът на продажбите, повишихме технологичното ни оборудване, разширихме производството, разнообразихме проектите по-които работим – изпращаме една добра в професионален план година!

Благодаря Ви за интересния обзор на отминаващата годината! А какви са очакванията Ви за настъпващата 2024 година? 

Иновативните решения, които се предлагат в сферата на мълниезащитата стават все по-необходими в наши дни.  С помощта на все по-професионалната техника, с която работят специалисте от цял свят, се заснемат и регистрират все повече директни попадения на мълнии, които стават достъпни за всички нас, независимо в коя точка на света са се случили като събития. Това помага за изследване на явлението и спомага работата в сферата на мълниезащитата. 

По-съвременната система за мълниезащита – тази с мълниеприемници с изпреварващо действие предоставя възможност за ефективна защита на обекти с по-голяма разгърната площ и открити пространства като фотоволтаични централи, стадиони, спортни зали на открито, развлекателни зони и прочее. Очакваме и през следващата година изграждането на фотоволтаични електрически централи за собствени нужди и за продажба на електрическа енергия да бъде белязано с растеж. За всички тези инвеститори, ДИКОМ може да бъде надежден партньор при осигуряване на защитата на техните проекти. 

Удовлетворени сме, че клиентите ни вече са добре запознати с технологията на защита с мълниеприемници с изпреварващо действие, а също така и че качеството на оборудването за мълниезащита, което влагат в техните проекти, е важно за тях. За да се подготвим добре за осигуряване на висококачествени услуги, свързани с регламентираните проверки на системите за мълниезащита и за да можем да направим пълна диагностика на вече изградените системи, сме обновили и измервателните уреди на монтажните екипи. Тази година станахме свидетели на редица природни явления, които припомниха на собствениците и ползватели на различни обекти, че е време да проверят ефективността на системите си – добрата поддръжка осигурява над 30 години експлоатационен живот на една система. 

Друг по-важен акцент, който ни предстои, е разширяване на дистрибуторската ни мрежа. При нас този процес става естествено – като продължение на дългосрочното ни сътрудничество с различни компании, ангажирани в сферата. Работим по няколко проекта с голямо обществено значение. Смятаме, че сме най-полезни, правейки това, което правим – да осигуряваме надеждни решения в сферата на мълниезащитата. Макар и да звучи много логично, всъщност последователността и тясното специализиране се оказват предизвикателства пред така динамично развиващата се индустрия, гонеща бързоотчетливи резултати, но за нас това не е притеснение, защото ние съумяваме да превръщаме предизвикателствата във възможност, която да развием до постигнати цели!

Какво послание бихте отправили към читателите на ProfiLand за новата 2024 година?

Пожелавам им да посрещнат една щастлива, благодатна и изпълнена с възможности Нова година! Да бъдат здрави, да намерят занимание, професия, компания, които обичат! Да работят от сърце и трудът им да се реализира в значими постижения!

 

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти