Иновации в портфолиото на Рапул от рапични хибриди

Над 80% от новорегистрираните хибриди рапица притежават ген за устойчивост на жълта вироза TuYV, който за първи път се използва в селекцията през 90-те години. Земеделските производители е добре да се възползват от това предимство, защото то им носи редица ползи: широк сеитбен прозорец; по-силни и устойчиви на вредители растения, които преодоляват стреса по-бързо; по-високи добиви със същото N-торене, спестявайки пари и опазвайки околната среда.

Иновации в портфолиото на Рапул от рапични хибриди

Като представители на тази група хибриди, експерти от Рапул обръщат специално внимание на БЕАТРИКС CL - ново поколение CL хибрид, който притежава много предимства: повече гъвкавост и надеждност при борба с плевелите; бърз начален старт и формиране на достатъчно количество биомаса наесен с възможност за късна сеитба и за ефективно усвояване на наличния в почвата азот. Всичко това е допълнено с редица устойчивости на жълта вироза (TuYV), разпукване на шушулките, Фома (Rlm7). Мощната коренова система осигурява по-добър растеж след зимата и по-силна толерантност към абиотичен стрес през пролетта и лятото.

ДЪПЛО - конвенционален хибрид рапица, съчетаващ в себе си най-новите гени за устойчивост на жълта вироза (TuYV), Фома (Rlm7) и Вертицилиум, носи високи и стабилни добиви дори и при неблагоприятни условия във всички региони на страната. Благодарение на мощното и бързо развитие на растенията наесен, добре развитата коренова система и оформена листна розетка, хибридът е подходящ за по-късна сеитба и за екстензивни и интензивни технологии на отглеждане. Мощните и добре развити растения му позволяват да преодолее по-добре дългите периоди на засушаване и да усвои пълноценно азота. Високата устойчивост на разпукване на шушулките носи сигурност и спокойствие, както и възможност за по-късна жътва на полето, без риск от загуби на добива.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти