Иновации и награди на EuroTier 2022

В края на септември тази година, независимо експертно жури, назначено от Германското земеделско дружество DLG, използващо строги критерии, избра победителите в наградата за иновации EuroTier. С четири златни и 14 сребърни награди, призът за иновации EuroTier 2022 в злато и сребро е присъден на общо 18 продуктови иновации от 150 квалифицирани предложения. Три от наградените продуктови иновации са отличени и със специално признание от DLG и получават „Наградата за хуманно отношение към животните“. Отличието представлява допълнителна заслуга на продуктите, които отговарят на повисоки стандарти за хуманно отношение към животните. Официалната церемония по награждаването ще се състои по време на търговския панаир EuroTier.

В тази статията ще ви разкажем за носителите на златните призове и тези за хуманно отношение към животните, в т.ч. характерните особености на всеки един продукт, неговите предназначения и приносът му в развитието на един прецизен и устойчив животновъден сектор.

Текст: списание АгроБио Техника

Иновации и награди на EuroTier 2022

EuroTier е водещо международно търговско изложение за професионално животновъдство и управление на добитъка, което тази година се провежда в хибридна форма (присъствено и в дигитална среда) от 15 до 18 ноември 2022 г. в Хановер, Германия. Панаирното портфолио обхваща ключови продукти и услуги в животновъдството като: генетика, развъдни програми и репродуктивна технология; фуражи и съхранение; технология и техники на хранене; системи за отглеждане на животни; климатични и екологични технологии; технология за доене и охлаждане; управление на оборски тор; транспорт и логистика; оперативни ресурси; аксесоари; обработка; консултации, маркетинг и услуги, включително директни продажби на ферми.Търговският панаир е платформа за среща с практици и експерти на живо, придружена от международна техническа програма с конференции и семинари по ключови теми в международното свиневъдство, говедовъдство и птицевъдство.

EuroTier, с водещата тема „Трансформиране на животновъдството“, играе централна роля в националната и международната животновъдна индустрия със своята всеобхватна концепция за цялата верига на стойността за производство на храни от животински произход. Водещият световен търговски панаир за професионалисти в животновъдството поставя прожекторите върху зоната на растеж, която се харесва на все по-голям брой селскостопански предприятия.

Продукти от собствени региони с проследим произход и свежест са важни причини, поради които много хора решават да купуват селскостопански стоки „директно от фермера“. Следователно преработката във фермата и директните продажби стават привлекателни за все повече селскостопански бизнеси и ферми. Допълвайки широките предложения на изложителите, съпътстващата техническа програма на EuroTier, водена от темата „Трансформиране на животновъдството“, предлага професионална информация, дискусионни форуми и международни конференции по актуални проблеми в професионалното животновъдство. Тя предоставя отговори и решения за настоящи и бъдещи предизвикателства на сектора.

Иновации и награди на EuroTier 2022

Награди за иновации 

Още преди началото на изложението жури от независими експерти, определено и назначено от Германско земеделско дружество DLG, избра победителите в наградата за иновации EuroTier 2022. В конкурса имаха право да се включат всички изложители, чиито продукти са в рамките на застъпените в изложението категории, като селскостопански технологии, технология за производство и съхранение на фуражи и храни за животните, инвентар, аксесоари и резервни части за машини и инсталации, технологии за отглеждане на животни, дигитални решения, транспорт и други. Участието в надпреварата е по желание на фирмите и не е свързано с никакви финансови ангажименти от тяхна страна. След прилагането на строго определените критерии за оценка, журито определи 4 златни и 14 сребърни награди за иновации от общо 150 подадени предложения.

SoundTalks от Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Кашлица, простуда и пресипналост са класически заболявания на дихателните пътища, които могат да се проявят и при свинете. Резултатът е намалено благосъстояние и повишена чувствителност към болести, влошено преработване на фуража и намалено дневно наддаване на тегло, което може да доведе до прасета с поднормено тегло и несъвместими групи, и в крайна сметка може да застраши рентабилността на стопанството.

SoundTalks е система, която непрекъснато анализира респираторния здравен статус на прасетата по време на отглеждане и угояване. Мониторите, монтирани в кошарата, всеки от които е снабден с по шест микрофона, регистрират всички шумове в кошарата и могат с помощта на алгоритъм да разграничат звуците при кашлица от другите шумове. Тъй като системата записва 24 часа в денонощието, тя, също така, може да регистрира интензивността на кашлицата по време на фазата на почивка, за разлика от фермера, и следователно може да идентифицира кашлица до пет дни по-рано. SoundTalks показва проблема на собственика на животното чрез светофарна система, директно в кошарата или чрез приложение на смартфона.

Това позволява проблемите с вентилацията да бъдат коригирани навреме и позволява да се диагностицира основната причина за инфекция на дихателните пътища, благодарение на бързата диагностика. Лечението на симптомите на отделните животни (витамини, муколитични агенти и т. н.) често позволява да се откажат от антибиотиците или лечението да се проведе навреме и конкретно според антибиограма.

AutoDry от Gea Farm Technologies GmbH

Пресушаването на кравите с висока млечност крие известни рискове за здравето на животните. Високото вътрешно налягане на вимето през първите няколко дни след доенето, липсата на промиващ ефект на млечния поток по време на доене и стресираният метаболизъм на животните, поради драстично намаляване прилива на енергия, могат да повлияят на здравето и благосъстоянието на животните. В тези случаи, често пъти се прилагат антибиотици за предотвратяване на инфекции на вимето.
Системата AutoDry е иновативна функция, част от разработения софтуер на GEA за управление на стадото с конвенционални системи за доене.

Функцията може да се активира персонално за отделни крави, като ги подготвя внимателно за ефективно пресушаване. AutoDry въвежда автоматично отстраняване на клъстера за доене, след достигане на предварително определения обем мляко. Системата AutoDry започва приблизително 10 дни преди пълното пресушаване, като постепенно намалява производството на мляко с всеки следващ ден, с помощта на патентован алгоритъм.

Автоматизираното изсушаване на крави, базирано на естествен натурален модел, е допълнителна полза за всяка една ферма с действаща икономическа концепция, която същевременно допринася активно за повишаването на устойчивостта, особено на млечните ферми с високи добиви. AutoDry позволява да се намали употребата на антибиотици, да се понижи работното натоварване и да се насърчи хуманното отношение към животните.

Stimulor StressLess от Siliconform Vertriebs GmbH & Co.KG

Техническите решения в стопанството винаги са компромис, който трябва да обхваща всички индивидуални характеристики на животните, когато е възможно. Това, също така, е валидно и за различните размери на бибероните за издояване. Проблемът в този случай, от една страна, е, че подложките на чашата на биберона, в повечето случаи, се уплътняват твърде плътно към големите биберони и натоварват тъканта, а от друга страна при навлизането на въздух, доилният клъстер подава малки биберони.

Напълно различният, вълнообразен дизайн на Stimulor StressLess е това, което прави тази подложка за чашата на биберона да се откроява ясно от конвенционалните решения. Интегрираната, адаптивна устна позволява издояване на биберони с различни размери с помощта на една и съща подложка на биберона. Новият, вълнообразен дизайн на устната реагира на разликата в налягането в обвивката на чашата за биберон и позволява на външния въздушен поток да навлезе, за да го изравни, ако е необходимо.

Това предотвратява появата на прекомерно висок вакуум на главата, забавя издигането на чашата на биберона и намалява стреса на тъканите. По същия начин вълнообразната структура се регулира или затваря отново в точния момент и поддържа идеално ниво на стабилност на вакуума на главата, за да поддържа чашата на вимето. Това предотвратява нежелано проникване на въздух или падане на чашите.
Благодарение на вълнообразния дизайн на главата си, Stimulor StressLess може да се адаптира добре към различните размери на биберона в стадото, като по този начин гарантира, че кравите се издояват последователно.

Active Cleaner от Wasserbauer GmbH Fütterungssysteme

Намаляването на емисиите в животновъдството е един от основните ключови въпроси на бъдещето. Ако това вече е постигнато чрез премахване на източниците на вредни емисиите, което същевременно повишава степента на хуманно отношение към животните, посредством поддържане на една чиста среда в стопанствата, то това води и до печеливша ситуация, както за животното, така за околната среда и фермерите в равна мярка. Роботът за почистване Active Cleaner, разработен от компания Wasserbauer GmbH е революционна, напълно автоматизирана система, базирана на AI технология, която предлага точно тези характеристики.

Технологията за изкуствен интелект (AI), управлявана от камера, анализира събраните данни в реално време и открива торовия материал (в т. ч. оборски изпражнения), който трябва да бъде премахнат. След като устройството открие голямо количество купчини с оборски тор, то автоматично изчислява оптималния маршрут, събира материала напълно автоматично, оценява размера и количеството и разтоварва тора отново на подходящо за това място.

Купчините тор и в т. ч. и източниците на емисии се отстраняват напълно автоматично от зоната на фермата, като по този начин същевременно се почиства и средата, в която се отглеждат животните.
Това не само подобрява качеството на въздуха в зоната на отглеждане на добитъка, но също така повишава чистотата на постелята на животното. По този начин роботът за почистване Active Cleaner води и до допълнителни спестявания като труд и работно време при изпълнението на тази рутинна задача.

Иновации и награди на EuroTier 2022

Награди за хуманно отношение към животните

И тази година бяха определени специални награди за иновации свързани с хуманно отношение към животните. Те бяха връчени на три фирми, избрани от журито. Наградата за хуманно отношение към животните се връчва от DLG заедно с Федералната асоциация на практикуващите ветеринари в Германия още от 2018 година. Предпоставка за спечелването и както спечелването на златен или сребърен медал, така и удовлетворяването на допълнителни критерии, удовлетворяващи изискванията на по-висок стандарт за хуманно отношение към животните. В следващите редове, представяме накратко на читателите на списание АгроБио Техника трите продукта, удостоени с награда за иновации, свързани с хуманно отношение към животните на тазгодишното издание на конкурса.

SoundTalks от Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Благодарение на SoundTalks, първоначалните признаци на заболявания на дихателните пътища се идентифицират по-бързо и полесно, отколкото, ако фермерът се опита да диагностицира сам без помощта на технологията, проверявайки добитъка си по два пъти на ден. В случай на поява на отклонения, фермерът незабавно се предупреждава, и ако е необходимо може да вземе решение относно по-нататъшната процедура след консултация с ветеринарния лекар във фермата.

Следователно системата се използва за ранно откриване и превенция и може да предотврати огнища на болести, като по този начин намалява употребата на антибиотици, предвид възможността на фермера да предприеме правилните действия своевременно. SoundTalks впечатляващо показва как цифровите технологии са в състояние да подкрепят фермерите в ежедневната им работа в стопанствата, по отношение на хуманното отношение към животните и тяхното здраве. Технологията отговаря на изискванията за по-висок стандарт за хуманно отношение към животните и в особено висока степен към положителното насърчаване на здравето на селскостопанските животни.

Stimulor StressLess от Siliconform Vertriebs GmbH & Co.KG

Бибероните за виме с различни размери могат да се издоят с една единствена подложка на чашата на биберона, благодарение на интегрираната, адаптивна устна, която реагира на разликата в налягането и позволява на въздуха да навлиза пропорционално и в подходящото време. Това регулира вакуума на главата, така че тя да остане във физиологичен диапазон и бибероните да не се свиват. Това означава, че чувствителната тъкан на вимето на кравата се обработва внимателно, като по този начин се подобрява благосъстоянието по време на процеса на доене. Stimulor StressLess предотвратява наранявания и следователно има значителен принос за повишено хуманно отношение към животните и подобреното здраве на животните.

The Dreamstall от Cowhouse International B.V.

Концепцията за кабини Dreamstall позволява на кравите да упражняват естественото си поведение, когато лягат, спят и стават в кабините, без да бъдат ограничавани от нашийници или конвенционално приложимите разделителни решетки. Дизайнът, който е същевременно прост и иновативен, позволява на кравите да използват необезпокоявани цялата зона за лежане и ги насочва в подходящата позиция, когато лягат и стават. Dreamstall е иновация, която насърчава и подтиква кравите към тяхното естествено поведение и обичайни действия, което от своя страна допринася значително за повишаването на стандартите за хуманно отношение към животните.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти