Индустриални решения от Хрантех Системс в Зърносъхранението и Зърнопреработката

През последните 20 години фирма Хрантех Системс реализира успешно многобройни проекти в областта на Зърносъхранението и Зърнопреработката както в страната, така и в чужбина. Компанията постоянно се разраства и модернизира, като предлага на своите клиенти най-добрите световни практики и решения с фокус върху проектиране, консултиране, производство и монтаж на оборудване, гаранционна и следгаранционна поддръжка. Компанията предлага индустриални решения за ефективно зърносъхранение, включително решения „до ключ“ в съответствие с изискванията на пазара.

Индустриални решения от Хрантех Системс в Зърносъхранението и Зърнопреработката

През годините дружеството постепенно разширява обхвата на услугите, които предлага, като от малки обекти с разнообразни функционалности, постепенно увеличава капацитетите на своите проекти в различни сфери. Хрантех Системс изгражда Силозни стопанства, състоящи се от Силози за съхранение, Зърнопочистване, Зърносушене, транспортно оборудване и спедиция на зърно. Предлага също системи за смилане на специализирани брашна, мелници за грис и обработка на семена за хранително-вкусовата промишленост. Хрантех Системс изгражда инсталации за хранене на животни, цехове за комбинирани фуражи и инсталации за производство на белтъчен концентрат и системи за пелетиране. И не на последно място, изгражда пристанищни терминали за съхранение на зърно, товарене и разтоварване на кораби.

Индустриални решения от Хрантех Системс в Зърносъхранението и Зърнопреработката

Към настоящия момент Хрантех Системс работи по 3 нови мащабни проекта, с което се очертава възходяща тенденция в ангажираността на дружеството. Единият от тези проекти е и голямо предизвикателство за дружеството - изграждането на Зърнобазата на нов клиент в село Сушица, с общ капацитет за съхранение 40.000 т., която е комбинирана с Цех за преработка на пшенични семена, бобови култури и калибриране на слънчоглед. Очаква се през следващата година проектът да се завърши и да заработи с всичките си функционалности.

Индустриални решения от Хрантех Системс в Зърносъхранението и Зърнопреработката

Другите нови проекти са две огледални Складово Силозни стопанства на дълго годишен партньор на фирмата, с който са изградени здрави отношения, крепящи се на взаимно доверие и коректност и от двете страни. Обектите са с общ капа цитет 80.000 т., възможност за пълнене и изпразване на Силози във всяка една от базите - 150т/ч, модул зърно почистване 150т/ч и модул товарене на камиони до 300-400т/ч.

Силозните бази представляват Задпристанищни модули, които ще обслужват Пристанищните Терминали във Варна и Бургас. Едни от последните реализирани от  Хрантех Системс проекти са: Силозна база с капацитет 20.000 т. в град Кнежа, с възможност за Зърносушене - 500 т. за 24 часа и капацитет на пълнене и изпразване на силозите - 100т/час; Складово силозно стопанство с капацитет 58.000 т. в град Садово, с транспортни съоръжения за пълнене и изпразване на силозите 150т/ч, модул зърнопочистване 150т/ч и модул товарене на камиони.

Хрантех Системс особено се гордее с изградените Пристанищни терминали, а именно: КРЗ Порт Бургас - 40.000 т. капацитет за временно съхранение и товарене на кораби - 400-600т/ч, БМФ Порт Бургас с капацитет за временно съхранение 40.000 т. и товарене на кораби с капацитет 400 800т/ч, както и последниятмодул къмтози терминал с висок капацитет за прием и товарене на кораби до 800т/ч.

Хрантех Системс извършва комплексни инженерингови услуги съвместно със своите партньори - производители, като: ALTINBILEK- производство на оборудване за транспорт на зърно, почистващи системи; BBCA - Турция - производство на силози за зърносъхранение; Bilektech- Турция - изграж дане на инсталации за хранене на животни, SELIS - Турция - производство на машини за фуражни цехове; DENIS - Франция - про изводство на оборудване за транспорт на зърно, почистващи системи; TPLG Франция - Селскостопански машини за вземане на проби от зърно и анализ на качеството и др.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти