Имаме универсални решения за съхранение на енергия

Елиза Стефан, търговски мениджър ESS за Централна и Източна Европа в Jinko Solar

Елиза Стефан,  търговски мениджър ESS за Централна и Източна Европа в Jinko Solar

Какви решения за съхранение на енергия предлага JinKo ESS?

JinKo ESS предлага две усъвършенствани акумулаторни системи - SunTera и SunGiga, за използване в комунални и промишлени мащаби. SunTera може да се похвали с капацитет до 5MWh, като се отличава с усъвършенствано течно охлаждане, литиево-железно-фосфатни клетки за безопасност и най-съвременно управление на батерията. Компактният му дизайн свежда до минимум изискванията за пространство, а множеството режими на охлаждане повишават ефективността. SunGiga осигурява надеждно енергийно резервиране и интегрира производството на слънчева енергия в сградите, като поддържа микромрежови мрежи. Батерийните шкафове в промишлен мащаб предлагат висок капацитет, усъвършенствано управление на топлината и лесен монтаж за разнообразни приложения. 

Как тези системи се справят с променливите енергийни нужди и изисквания на мрежата?

SunTera и SunGiga предлагат адаптивни решения за посрещане на променящите се енергийни нужди и потребности на мрежата. Предлагайки гъвкави капацитети за съхранение, интелигентно управление и бързa реакция, те осигуряват ефективно използване на енергията и стабилност на мрежата. Безпроблемно се интегрират с настоящата инфраструктура, поддържат двупосочен енергиен поток и участие в програми за отговор на търсенето. Както SunTera, така и SunGiga дават възможност за безпроблемно интегриране на непостоянни възобновяеми източници, като соларни панели, като повишават стабилността, надеждността и устойчивостта на мрежата и същевременно подпомагат усилията за декарбонизация.

Как те се интегрират със съществуващите PV системи?

Нашите батерийни системи се интегрират безпроблемно със съществуващите PV системи. Тези системи генерират електроенергия, която може да се съхранява в батериите на JinKo ESS за последващо използване, осигурявайки снабдяване при слаба слънчева светлина или голямо търсене. Интелигентният софтуер за управление оптимизира използването чрез анализ на данни в реално време, а двупосочният енергиен поток позволява излишната фотоволтаична енергия да зарежда и разрежда батериите според нуждите.

Тази интегрирана система предлага спомагателни услуги на мрежата, като повишава стабилността и надеждността, а потребителите могат да получават приходи чрез участие в програми за мрежови услуги. JinKo ESS осигурява цялостна поддръжка на всеки етап от проекта - от консултацията до поддръжката, гарантирайки успех и максимална възвръщаемост на инвестициите. Тази интеграция позволява интелигентно използване на възобновяемата енергия, максимизиране на собственото потребление и повишаване на стабилността и устойчивостта на мрежата.

Можете ли да споделите някои успешни примери?

Инсталирали сме многобройни батерийни системи в световен мащаб с обща мощност над 1GWh. Един от забележителните проекти, в сътрудничество с партньор в Китай, демонстрира ефективността на нашата технология. Този проект включва система за съхранение на енергия от батерии (BESS) с мощност 10/20MWh, състояща се от четири блока с мощност 2,5/5MWh. През първата си година системата BESS надмина очакванията, управлявайки ефективно търсенето и предлагането на енергия с един цикъл на ден. Показатели като средномесечната енергия за зареждане и разреждане, цените на електроенергията, приходите и разходите показват впечатляващи резултати. Въпреки предизвикателствата, инсталацията BESS демонстрира своята жизнеспособност като устойчива енергийна инвестиция. Проектът планира да се оптимизира допълнително с два цикъла на ден, увеличавайки способността си за енергиен арбитраж. Прогнозираната месечна нетна печалба надхвърля 275000 юана, потвърждавайки лидерството ни в индустрията.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти