Имаме намерение да създадем широк портал за световно известни производители на помпи

инж. Христо Атанасов, управител на ИЛВА ЕООД

Г-н Атанасов, научихме, че ще оглавите управлението на фирма ИЛВА ЕООД и това породи въпроса ще има ли промени в дейността на фирмата ?

Мисля, че отговорността, която поемам е доста голяма, като се има в предвид с какви клиенти е работила фирма „ИЛВА“ до сега, а именно повечето от най-големите индустриални предприятия в България. ИЛВА ЕООД е традиционен доставчик на помпи в областта на енергетиката и индустрията, предлагайки съвременни технически решения, спестяващи разходи и оптимизиращи технологичния процес. Вече много години компанията е партньор на най-големия производител на помпи в света датския концерн „GRUNDFOS“. Стъпвайки на нейното портфолио, фирмата си е създала имиджа на една от фирмите на българския пазар с най-богат предлаган асортимент от качествени помпи и помпени съоръжения. Базирайки се на „GRUNDFOS“ фирма „ИЛВА“ ЕООД започва да предлага помпи за: отопление и климатизация; водоснабдяване и отводняване; хидрофорни и противопожарни системи; индустриални и дозиращи помпи, както и много други. “.

Друга водеща фирма, която компанията представлява е CRIS Hermetic Pumps предлагаща специализирани помпи, намиращи приложение в химическата, газовата, нефтопреработващата, микробиологическата, фармацефтичната, маслодобивната, хладилната, енергетиката, металургията и др. Помпите се характеризират с пълно отсъствие на утечки при транспортиране на над 500 вида течности: неутрални, химически агресивни и съдържащи вредни вещества, втечнени газове, чийто пари могат да образуват с въздуха взривоопасни смеси с температура от -100 ÷ +360°C.; ток сични, взривоопасни, минерални горива, фреони и други втечнени газове с температура -46 ÷ +100°C; втечнени газове, пожароопасни, високолетливи, отровни, алкални, агресивни, окисляващи, зловонни, радиоактивни течности, дестилати на прясна и морска вода и др. с температура от -100 ÷ +450°C.

Друга компания която фирма Илва представлява е SYMBIONA, предлагаща оборудване в областта на пречистването и третирането на отпадни води в хранителната индустрия. Специализирана е в производството на анаеробни мембранни реактори за отпадни води и отпадъци, различни мембранни системи и технологии, решения за термална хидролиза, обогатяване с въздух и др. За привличането на нови клиенти и продължаване на работата с дългогодишните и лоялни кли енти, ние ще се опитаме да им предложим още по-голям асортимент от помпени съоръжения.

инж. Христо Атанасов, управител на ИЛВА ЕООД

Вярно ли е, че за правилния избор на една машина е най-важно познаването на техноло гичния процес ?

Разбира се, че е вярно. В случай, че консултанта, който ще избира машината не познава процеса и режимите, при които тя трябва да работи, тогава неговия избор е предварително обречен. Новите технологии генерират все по-сложни технологични процеси, което налага използването на наистина добре подготвени консултанти. Винаги съм бил на мнение, че колкото и добър да е консултанта, то той трябва да е в много близък контакт със специалистите в предприятието. Екипната работа дава винаги най-добри резултати.

Знаем, че от дълго време работите по много индустриални проекти. Това с какво Ви е помогнало в работата с клиентите извън индустриалния сектор ?

Според мен всеки нов проект ти дава нещо ново. Или срещаш нова технология или поне нов изхо ден продукт. Сегашното състояние на пазара на стоки и услуги изисква от производителите да изваждат все нови и нови продукти. В някои от другите браншове, с които работим примерно „В и К“ или „Отопление и Климатизация“, процесите са много по-бавни. Направо може да се каже, че са малко консервативни. Затова според мен, ако човек обича динамиката и иска да бъде в час с всички нови тенденции е добре да работи по индустриални проекти. Имайки опита от тези проекти и прилагайки го на другите клиенти, може да се постигнат много добри резултати.
Интересно е, че напоследък и клиентите започнаха да оценяват и търсят този подход. Това означава, че „ИЛВА“ ще бъде все по-търсена фирма на пазара.

Като издание, което се занимаваме с индустрия, ние много обичаме думата „иновация“. Мислите ли, че в „ИЛВА“ ще можете да предложите нещо различно и иновативно на своите клиенти ?

Ние в „ИЛВА“ ще разглеждаме думата „иновация“ в много широк смисъл. Когато става дума за качествено нови продукти ние ще подкрепяме тяхното бързо представяне и внедряване. Но в „ИЛВА“ ние няма да разглеждаме иновацията само на продуктово, а и на организационно ниво. Затова в „ИЛВА“ имаме намерение да създадем един много широк портал за много световно известни производители на помпи.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти