Хранително-вкусовата промишленост отвътре

Поддържането на високи стандарти на хигиена е приоритет във всички фабрики за производство на храни и напитки, което обаче означава поддържане на машините, таблата и системите безупречно чисти, като същевременно се поддържа ефективността на производството. Важно е да се отбележи обаче, че в предприятията за производство и преработка на храни и напитки съществуват три категории хигиенни „зони“: помещения с висока, средна и ниска хигиена. Вашият избор на подходящо решение зависи от зоната, в която ще бъде инсталираното. Rittal и EPLAN могат да ви помогнат да идентифицирате идеалното решение за всяка област, за да поддържате процесите, като същевременно намалявате времето на престой.

Хранително-вкусовата промишленост отвътре

ЗОНА 1: ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНАТА - Зона с висока хигиена

От всички зони, зоната, в която непосредствено се произвежда храна е най-критична. Поради високия риск от замърсяване е от съществено значение таблата в това пространство да са проектирани според много строгите хигиенни правила.

Решение: Клемни кутии, табла и шкафове с хигиенен дизайн (HD)

Изискванията към материалите: В тази зона трябва, наред с други неща, те да са устойчиви на корозия и лесни за почистване, добре уплътнени и с висока степен на защита IP, с максимално качество на заварките или залепването. За съжаление, много системи за електрически табла и шкафове не отговарят на тези изисквания и това може да доведе до на влизане на вода в контролните табла по време на процеса на промиване и почистване. Не е изненадващо, че навлизането на вода в електрическите компоненти ще причини значителни щети, което ще доведе до ненужни разходи за поддръжка и ремонт, както и до прекъсване на производството.

Клемни кутии, табла и шкафове серия Hygienic Design (HD) на Rittal осигуряват най-доброто решение за чистотата и санитарните условия, които са от първостепенно значение. Изработени от неръждаема стомана, те се отличават с гладка повърхностност, вътрешни панти, уплътнения, които могат да се мият и да се сменят, и нямат скрити повърхности, които да задържат замърсявания. Прецизно проектирани за вашите приложения, новите HD корпуси се предлагат с капаци с винтове за по-малки, интегрирани приложения или с врати за по-големи размери. Произведени са от SS304 неръждаема стомана със зърнестост - 400 на повърхностите. Формите на корпуса и вратата са под ъгъл, за да се предотврати слепването на материали и водата да се стича лесно.

Готови за адаптиране към нуждите на място

HD табла и шкафове могат да бъдат монтирани със заоблени дистанциращи шпилки на гърба за подобряване на потока вода около устройството по време на процедурите за измиване. Из ползвайки опционален хардуер, могат да се монтират по-големи HD шкафове на крака за нивелиране, снабдени с рафт за подпома гане на кабелните трасета.

  • Всички монтажни гайки или шпилки са скрити, за да се предпазят от замърсители.
  • Като аксесоар се предлагат и щуцери HD от неръждаема стомана, които са гладки, с плътни външни повърхности и са самозапечатващи се, за да се даде възможност за измиване под високо налягане

Непрекъснатото дебело силиконово уплътнение на вратата може лесно да се замени при необходимост без специални инструменти. Сините уплътнения се монтират в специално направен канал по ръба на вратата за плътно уплътнение без използване на лепило. Отличителният цвят прави всички частици, разпръснати върху уплътнението, да се открояват за по-лесно разпознаване и премахване.

Поради своите особености таблата Hygienic design са се превърнали в стандартно решение за електрическо управление в тази среда. Като мощна и многостранна CAE система, платформата EPLAN предлага цялостна функционална поддръжка при създаването и използването на данни от устройства и мастър данни, което ви позволява да прилагате и спазвате международните кодове и стандарти за документация и производство. (Същото важи и за средната зона на хигиена).

Хранително-вкусовата промишленост отвътре

ЗОНА 2: СПРЕЙ ЗОНА - Зона на средна хигиена

Рискът от замърсяване в тази зона е по-малък, отколкото в зона та с висока хигиена. Тук храната вече е пакетирана или е подложена на допълнителна стерилизационна обработка; така например продукти като мляко са затворени и защитени от външната среда. Подовете обаче се почистват с почистващи препарати, така че таблата и шкафовете в тази зона трябва да са устойчиви както на корозия, така и на въздушни химически частици от почистващите продукти.

Решение: Корпуси от неръждаема стомана

Корпусите от неръждаема стомана са идеални за използване в зони за средна хигиена. Шкафовете, изградени от този тип стомана, имат дълъг живот, тъй като са устойчиви на водни пари, влажност и слаби киселини. Както винаги, адекватният климатичен контрол за оборудване то, поместено в шкафовете, е от съществено значение. Неточност при избора на климатизация и/или високи температури на околната среда могат да доведат до прегряване на компонентите, което води до разходи за ремонт и загуба на приходи.

С помощта на софтуер RiTherm за изчисляване и избиране на необходимото климатизиращо решение това може да бъде открито и отстранено още във фазата на проектиране. Интеграцията на термичния дизайн е и стандартна функция в EPLAN Pro Panel и осигурява на инженерите необходимата визуална помощ. След като бъдат уточнени устройствата за контрол на климата (също изработени от неръждаема стомана), те ще управляват температурите в шкафа, като по този начин намаляват консумацията на енергия и удължават живота на електрическите ком поненти.

ЗОНА 3: Зона без храна - основна хигиенна зона

В зоните с ниска хигиена рискът от замърсяване на хранител ни продукти и напитки е минимален, например в сървърното помещение на компанията или офисите. Излишно е да казваме, че корпусите в тези пространства не трябва да отговарят на специфични хигиенни правила.

Решение: Edge IT решения

Непрекъснато нарастващият обем от данни, събрани от диагностичните и IoT устройства за производственото оборудва не означава, че има нарастващо търсене на бърза обработка на данни, възможно най-близо до източника. Edge data центровете могат да се справят с голямото разнообразие от задачи и да подпомагат компаниите в критичните процеси - като улавяне на данни и мониторинг на производствените процеси - като съще временно осигуряват ползи за потребителите.

Шкаф-системите в Edge data центровете могат да бъдат съо бразени с конкретното промишлено приложение, ако има някакъв риск за техните вътрешни електрически компоненти. Например, в много натоварен цех, шкаф-системата може да се наложи да има висока степен на защита срещу прах и влага (IP), за да се избегнат прахови частици, които задръстват монтираното оборудване. Можете на научите повече за нашите Hygienic design табла тук: Hygienic Design (rittal.com)

Информация за контакт: www.rittal.bg

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти