Хитачи Енерджи непрекъснато се разраства и инвестира в своите хора

Андреа Броняра, управител на Хитачи Енерджи България

Андреа Броняра, управител на Хитачи Енерджи България

Уважаеми г-н Броняра, Hitachi ABB Power Grids вече е Hitachi Energy. Затова, в началото на нашия разговор, бихте ли спделили с читателите на списание Енергия, какво стои зад новото име и какво се е променило?

Нека първо разкажа повече за нашата история. Hitachi ABB Power Grids официално започна дейността си през юли 2021 година. Съвместното предприятие между Hitachi и ABB събра две високо уважавани компании, създавайки нов глобален енергиен лидер. В допълнение към това, през октомври 2021 година обявихме еволюцията към Hitachi Energy с обновена цел и по-широк обхват. Наследяваме всички изключителни технологии и пионерския дух на АВВ. Но вече като Hitachi Energy, ние си поставяме ясната цел да осигурим устойчиво енергийно бъдеще за всички, създавайки иновативните решения, нужни за интегрирането на възобновяемата енергия в световен мащаб.

Като прилагаме интелигентността на цифровизацията, ние даваме възможност на клиентите да планират предварително, да вземат по-добре информирани решения и да създават повече стойност в една бързо развиваща се среда. Ние се фокусираме върху прехода към чиста енергия чрез иновации и сътрудничество. Има много пътища и инициативи към въглеродно неутрално бъдеще - за да се справим с това глобално предизвикателство, ние насърчаваме различни глобални и местни екипи, внасящи автентична страст и трайна собственост. Следователно това се отразява в нарастващото значение на производствената единица на Hitасhi Еnеrgу в град Севлиево. Ние произвеждаме едни от най-комплексните високоволтови технологии от сърцето на Севлиево. В момента имаме доста амбициозен план за разширяване, за да увеличим нашия отпечатък и да развием местната общност.

Уважаеми г-н Броняра, производствената база в Севлиево е преминала през различни етапи в своето шестдесет годишно развитие. В тази връзка, за читателите на списание Енергия ще бъде интересно да научат какъв е обликът на предприятието днес?

Заводът „Авангард“ е създаден през 1962 година с производствена площ около 15 хиляди квадратни метра. Следва 1996 година, когато заводът става част от гиганта АББ, а днес той е част от световния лидер Hitachi Energy. През годините компанията поставя все по-значим акцент върху звеното в България и непрекъснато инвестира в модернизирането му и в разширяване на дейността. През 2019 година компанията финализира ключова инвестиционна програма, концентрирана върху производството на газоизолирани разпределителни устройства, генераторни прекъсвачи, изолатори, контролни табла и комплектни кондензаторни уредби. И трябва да кажа, че не сме спрели да се развиваме.

Нашият обхват, отговорности и разнообразие на произвежданите продукти непрекъснато нараства и можем само да очакваме това да доведе до по-голям отпечатък на фабриката. И в момента заводът в град Севлиево е уникален сам по себе си в рамките на голямото семейство на Hitachi Energy. Ние произвеждаме различни високоволтови компоненти, финализирани в други производствени бази в света и след това доставяни на крайния клиент. Това е огромна отговорност, защото изисква от нас найвисокото възможно качество. Част от производството доставяме директно на клиентите от Австралия, Северна и Южна Америка, както и Европа.

Можем да кажем, че продуктите, които произвеждаме обичайно могат да бъдат намерени в типичната подстанция на електроразпределителните компании - но не само. Ние предлагаме индивидуални решения за всеки един проект за нашите клиенти в индустрията, възобновяемия енергиен сектор и други. Произвеждаме газоизолирани разпределителни устройства, генераторни прекъсвачи, изолатори, контролни табла, комплектни кондензаторни уредби и други. Обемът на производството расте непрекъснато. Пример е нашата производствена линия за контролни табла, която през последните десет години произведе над 6000 бройки, като една шеста от този обем е произведен само през последната година. Обемът расте и ние се адаптираме по възможно най-добрия начин.

Открихте ново производствено разширение. Бихте ли разказали на нашите читатели малко повече за него, какво включва то и какви нови възможности и перспективи се очаква да даде това разширение на предприятието?

Току-що обявихме най-новата инвестиция на компанията - създаването на допълнителна производствена линия за локални контролни шкафове (LCC), която адресира уникални и най-иновативни технологии за производство и пренос на електроенергия. Като част от тази модернизация, компанията инвестира в оборудване и автоматизация на процесите, за да поддържа най-високите стандарти за качество, да намали времето на производствения цикъл, да подобри навременните доставки.

Увеличавате също така и броя на вашите служители в предприятието. Смятате ли за предизвикателство намирането на нови служители, какъв е профилът във вашата компания?

Нашите хора са ядрото на нашата организация. Разширението на производството естествено води до отваряне на нови работни позиции, като новата производствена линия с площ от 5400 кв. м. създава допълнителни 180 работни места. В момента имаме множество обяви за работа и изискванията за образование варират от начална до университетска степен. Освен това в екипа ни има от начинаещи до служители със значителен опит. По-голямата част от хората, които работя при нас в момента са от района на Севлиево, Габрово и Велико Търново. Намирането на правилните хора за определени позиции понякога е предизвикателство, насочваме се стратегически към нови таланти, докато успоредно с това изпълняваме различни програми, за да задържим и развием нашите съществуващи кадри.

Работим активно, за да разширим връзките си с ключовите инженерни и хуманитарни университети в страната, като Техническите университети в София и Габрово, Велико Търновски Университет, Висше Транспортно Училище и други. Проведохме разговори с много студенти по време на дните на отворените врати на Хитачи Енерджи, организирани специално за някои от тези университети. Всички те бяха впечатлени от възможностите, които нашата компания предлага на студентите, да се включат към различни стажантски програми с различна продължителност, към конкретен проект и други. Нашите иновативни и екологични технологии, стратегически цели и вълнуващ обхват на проектите са много силен аргумент за привличане и на опитни професионалисти, желаещи да развият кариерата си в глобален технологичен лидер като Hitachi Energy.

Hitachi Energy е водещ производител на апаратура за високо напрежение в световен мащаб. В тази връзка как бихте коментирали възможностите за устойчиво и екологично развитие, които вашите продукти дават на потребителите?

В основата на всички операции и продукти на Hitachi Energy е целта за постигане на устойчивост. Нашето мото е „Ние постигаме устойчиво енергийно бъдеще за всички“. Развиваме световната енергийна система, за да стане по-устойчива, гъвкава и сигурна. Сътрудничим си с клиенти и партньори, за да намерим глобални решения, с които да изградим въглеродно-неутрално бъдеще.

Стъпвайки върху опита си и върху иновативни технологични решения, вече представихме портфолиото си от еко-ефективни продукти високо напрежение ЕсоnIQ, което намалява значително въглеродния отпечатък през целия жизнен цикъл на продукта. Като част от това портфолио ние изпълнихме първото в света пълнене на съществуващата инфраструктура с еко-ефективен изолиращ газ, който замества SF6 напълно. В този новаторски проект премахнахме 755 килограма елегаз (SF₆) което е равносилно на премахването на приблизително 100 пътнически автомобила от пътя (1).

В заключение, бихте ли споделили с читаталите на списание Енергия, какви очаквания имате за развитие на Hitachi Energy, както по отношение на производството, така и в областта на развойната дейност и инженеринга в България. Какво е мястото на предприятието на картата на Европа?

Откриваме нови производствени линии и разширяваме съществуващите. Непрекъснато инвестираме във модернизирането на фабриката, което води до разширение на нашия отпечатък. Обновената база e проектирана на база на концепцията „LЕАN производство“, където процесите се оптимизират непрекъснато c цел намаляване на ключови изисквания за време, пространство и капитал. Използват се и техники за постигне на най-високо качество спрямо стандартите на промишления отрасъл.

Хитачи Енерджи България непрекъснато се разраства и инвестира в своите хора, като в момента в компанията работят над 800 човека в различни направления. Разнообразието ни дава възможност да създадем динамична, ориентирана към решения култура на иновации и сътрудничество, която подготвя нашите служители да реализират своя най-висок потенциал. Ние създаваме нови възможности за таланти в истинска международна среда с най-високи работни стандарти. Нашият фирмен отпечатък се увеличава и от сърцето на Севлиево ние ставаме все по-стратегически за глобалната мрежа на Hitachi Energy. Бих казал, че сега е вълнуващ момент да се присъедините към нашата компания.

(1) Въз основа на предположението, че автомобил отделя 19kg CO2 еквивалент на 100 km, изминава 10000 km годишно и прогнозен процент на изтичане от 1% годишно за газоизолирани линии.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти