Химкомплект-Инженеринг e катализатор за внедряване на нови технологични решения в индустрията

По-строгите екологични изисквания към промишленото замърсяване на водите налага в Европа и България търсене и намиране на нови решения за биологично пречистване на отпадъчните води. Технология на немската компания HAGER+ELSASSER /H+E/, патентована за биологично пречистване на води от целулозната и хартиена промишленост, вече е приложена в промишлената ПСОВ на Свилоцел-Свищов. С професионалното участие на ХКИ- като местен инженер - авторизация на технологичния проект и разработване на цялостния  проект за получаване на разрешение за строеж, способства за изграждане и пускане в експлоатация на биологичното стъпало на завода, което се базира изцяло на технологично решение на Н+Е.

Химкомплект-Инженеринг e катализатор за внедряване на нови технологични решения в индустрията

ХКИ съдейства и за избора на доставчик - производител от Румъния - на специалните панели, с които са изградени като модулни резервоари големите басейни - биореакторът за активна утайка, отличаващи се с устойчивост, бързо изграждане и монтаж, висока трайност на експлоатация и поддръжка. Инженерингови компании като ХКИ са най-пряката връзка между българските индустриални производства и съвременните технологични компании и производители на строителни материали - чрез инвестиционното проектиране да се внедряват най-добрите решения за по-ефективни и екологично щадящи производствени технологии. 

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти