Горещо поцинковане и устойчива антикорозионна защита

Петко Горев търговски директор на групата заводи ЗГП – Заводи за Горещо Поцинковане

Петко Горев търговски директор на групата заводи ЗГП – Заводи за Горещо Поцинковане

Уважаеми г-н Горев, в последно време се наблюдават затруднения с веригите на доставки. Непрекъснато растящите цени на стоките и услугите правят реализирането на определени проекти трудно, с непредвидими крайни цени или ниско качество. На този фон все повече въпроси възникват около това какви материали и суровини се влагат и правилно ли се избират те. Вие, като представител на компания, имаща за цел да осигурява дълготрайна антикорозионна защита на стоманените детайли, ще ни разкажете ли повече за това какви допълнителни ползи носи то? Смятате ли, че освен решаването на редица проблеми, горещото поцинковане осигурява и едни от най-ниските крайни разходи за проектите?

Няма съмнение, че горещото поцинковане е правилният избор, когато искаме да запазим стоманените изделия за дълги години напред. Това е така, не защото ние от групата ЗГП - Заводи за горещо поцинковане мислим така, а защото световната практика го показва. Там, където имаме необходимост от защита, осигуряваща максимален живот на изделието, без съпътстваща през годините поддръжка, тоест имаме изисквания за нулеви разходи за поддръжка, обикновенно се избира горещо поцинковане. Нормално е инвеститорите да се интересуват от това как и за какво се харчат техните пари.

Нека започнем с критерия цена. Конкурентно ли е горещото поцинковане на боядисването например?

Първоначалните разходи, както и цялостните разходи при горещото поцинковане, в сравнение с други защити, са изключително конкурентни. Горещото поцинковане е най-евтиният вариант за защита на стоманата от корозия. Нека поясня. Винаги можем да намерим по-евтин начин от горещото поцинковане за защита на повърхността на определени детайли. Намираме евтина боя, занижаваме критериите и изискванията, и боядисваме изделието. Намаляваме разходите с няколко процента и наистина постигаме по-ниски първоначални разходи. Какво получаваме обаче в действителност? Боята ще се компрометира в рамките на няколко години и ще възникне необходимост от репарации през определен период от време, с което ще стане по-скъпа отколкото горещото поцинковане.

В същото време горещопоцинкованото изделие може да достигне живот до 70 години, и повече, в зависимост от агресивността на средата, в която се използва. При горещото поцинковане първоначалната цена е и крайна цена, без скрити разходи за поддръжка. Да имаш крайната сума, свързана с поддръжката на антикорозионната защита на един детайл в следващите четиридесет – петдесет години, е изключително комфортно нещо за всеки инвеститор или ползвател. Когато тази сума е равна на нула, това вече, освен комфортно, е и меко казано изключително удовлетворяващо. Клиентите, които ползват услугите ни са спокойни, че няма да се притесняват относно това как след пет-десет години ще извършват ремонт на определено съоръжение. Не мислят колко ще струва механизацията, човешкият труд и материалите в онзи бъдещ период, защото нужда от репарации няма да има.

Повечето инвеститори са практични хора и се интересуват, не само от първоначалната цена, но и от съпътстващите разходи. Дали ще ни е по-евтино да боядисаме един железнорешетъчен стълб, да го придвижим на стотици километри, да го монтираме насред някоя нива и след определен, обикновено недълъг период от време, да мислим как да го репарираме например? Доста трудности ще срещнем и немалко пари бихме похарчили, а дали ще може да се осъществи определената репарация и колко качествено би била извършена тя, това са все основателни въпроси. Сигурни ли сме ние обаче, че критерият най-ниска цена е непременно най-важният?!? Не рискуваме ли утре да живеем в реалност, в която всичко на база критерии ниска цена има ниско качество и е за краткотрайна употреба.

Дали реално печелим, поставяйки този критерий на първо място? Ако поцинковаме определено изделие и същото такова боядисаме, и в първия случай имаме пет процента повече разходи например, но животът на поцинкованото изделие е 50 години, а на боядисаното изделие 10 години, кое в крайна сметка е по-изгодно? Трябва да се претеглят всички плюсове и минуси и да се вземе решение на база комплексните показатели на определеното предложение. Нещо, на което трябва да се обърне внимание е дълготрайността на изделието. Не би трябвало да плащаме и да подменяме нещо често, ако можем да не го правим. Необходимо е мисленето ни да върви в посока изразходване на ресурсите и материалите по найефективния възможен начин, а не само с мисълта за най-ниска цена. Ефективността и дълготрайността би трябвало да имат по-голяма тежест при вземане на решението кое си струва и кое не.

Г-н Горев, посочвате един доста дълъг период на живот на горещопоцинкованите изделия. Как точно се постига този живот и защо той не е постижим с конвенционалните системи за боядисване например, които можем да кажем са основен конкурент на горещото поцинковане?

Не бих казал, че боите могат да конкурират горещото поцинковане що се отнася до ползите, които методът предлага. Боите са налична на пазара алтернатива и то тогава, когато говорим за цена, не за качество и дълготрайност. Горещото поцинковане е металургичен процес, при който се нанася разтопен цинк върху повърхността на стоманата при висока температура на цинковата стопилка от приблизително 460 градуса. Изграждат се общи железно-цинкови сплави и наличието на на т.нар. „кохезионна връзка“ между цинка и стоманата, за разлика от изграждането на адхезионна връзка например, каквато имаме при боядисването. С други думи стоманата и цинкът стават неразривно свързани помежду си, а не просто „залепени“, както е при боята.

Оттук следва, че при нанасянето на удари върху поцинкованото изделие, не произтича т.нар. „подкожушване“ или „пълзене на ръждата“, при което имаме олющване на боята от повърхността на метала. При поцинкованото изделие, имаме отлагане на продукта от корозията на цинка, върху мястото на удара и предпазването му. Създава се т.нар. „галванична клетка“, предпазваща стоманата. Тази устойчивост на механични удари е много голямо предимство по време на транспорта, монтажа и експлоатацията на детайлите, тъй като дори и при по-немарливо боравене с тях, вероятността да бъде компроментирано покритието е изключително малка. Обратно, всички знаем колко трябва да се внимава при транспорта и монтажа на боядисаните изделия и че в повечето случаи репарация е необходима веднага след монтажа, тъй като на места боята е компроментирана.

При горещото поцинковане всички детайли биват покрити на сто процента от повърхността им, включително всички техни вътрешни кухини ръбове и други труднодостъпни места. Не можете да боядисате профили отвътре например, което означава, че вие защитавате само петдесет процента от общата площ на профила. Вътрешността на профила остава незащитена, и следователно ще ръждясва с течение на времето. При нас всички детайли преминават през строго определен цикъл на почистване с химически вещества, при който повърхността на стоманата бива идеално почистена, преди нанасянето на цинковото покритие. Производственият цикъл е създаден така, че единствено при завършване на една от стъпките по технология може да се премине към следващата. Това гарантира контролирано, постоянно високо качество.

При системите за боядисване има необходимост от съобразяването с различни изисквания, касаещи температурни диапазони за боядисване, относителна влажност на въздуха, време за съхнене, разполагаема площ за съхранение на детайлите и други. При горещото поцинковане всички тези неща са без значение, което означава, че много по-малко са нещата, които биха могли да повлияят на крайното качество на продукта и времето му за изработка. Изделията са готови за монтаж веднага след поцинковането им. Основен недостатък на боядисаните изделия е, и че стареят лесно, когато са изложени на слънце. Те също така се влияят немалко от резки температурни промени и линейни разширения.

Съществуват системи за боядисване, които са по-устойчиви на слънце, но са и значително по-скъпи и често надвишават стойността за горещо поцинковане, без обаче да доставят ползите на нашия метод. Горещопоцинкованите изделия нямат проблем с излагането на слънце и резките промени в температурата. Факт, който не е за пренебрегване, като имаме предвид, каква част от стоманата по света е монтирана на открито. Дългият живот на антикорозионната защита на изделието се дължи на изключителната устойчивост на цинковото покритие, както на различни атмосферни условия, така и на механични удари и натоварвания по време на транспорт, монтаж и при самата експлоатация.

По-бързо ли се случва горещото поцинковане като процес на фона на боядисването например?

Процесите в нашите заводи са изцяло механизирани и в голяма степен автоматизирани, което означава, че ние можем да поемаме големи по обем проекти, и успешно да влизаме и в най-амбициозните срокове. За всеки един проект, срокът за изпълнение е много важен. Използваме най-високия клас химични препарати в Европа и света, а технологичните ни линии са оборудвани с най-съвременната апаратура, използвана в бранша ни. Производството ни не е подвластно на метеорологичните условия и работим с еднакъв темп през цялата година, което ни дава увереност да гарантираме кратки срокове на услугата. В съвременните условия, при които цените се променят ежедневно, възможността да получиш продукцията за обекта си само за ден дори е огромно предимство.

Отразява ли се на вашия бизнес промяната на веригите на доставки в световен план?

Да, отразяват ни се, разбира се. Това е проблем за голяма част от фирмите. Високият ръст на инфлацията, който се наблюдава, също затруднява дейността на много наши клиенти и на нас самите. Голяма част от клиентите ни работят на международни пазари. За радост нивото на качество, което поддържаме ни прави желан партньор. При това свиване на пазара и при тези високи цени, при някои производства и различни услуги се наблюдава понижаване на качеството на продукцията, с цел постигане на по-ниски цени. Има го, както в нашия бранш, така и в други сфери. При нас обаче това не е така. Нашите клиенти получават същото качество, каквото са получавали и преди година, две или три. Заводите ни се ползват с отличен имидж, изграждан с доста труд през годините и ръководството на компанията не желае това да се променя. Твърдо следваме политиката си за доставяне на качествена услуга.

Благодаря Ви за този разговор!

Аз също Ви благодаря! Пожелавам здраве и късмет на Вашите читатели!

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти