ГЛОБАЛ - ТЕСТ предлага нова услуга термографско обследване на фотоволтаични централи

Фотоволтаичните електроцентрали са съоръжения, които изискват поддръжка – те се нуждаят от постоянен мониторинг, профилактична и периодична, а понякога и аварийна поддръжка. Дейностите по мониторинг и обслужване целят да сведат до минимум непланирани прекъсвания, да осигурят висока производителност и бързо възвръщане на инвести цията. Редовната профилактика на съоръженията осигурява дълъг експлоатационен живот на компонентите и намалява разходите за извънгаранционна поддръжка на оборудването.

За да затвори цикъла  от услуги, които ГЛОБАЛ-ТЕСТ предлага, а именно пълен инженеринг в сферата на Енергийна та ефективност и ВЕИ - енергиен анализ, проектиране,  управление и изпълнение на енергоспестяващи проекти, фирмата предлага на своите клиенти и термографско обследване, с цел превантивна поддръжка и профилактика на фотоволтаични електроцентрали. Обследването се извършва с термовизионна камера на фирма TESTO – Германия и включва заснемане и регистрация на проблемни или компрометирани точки, както и места върху модулите, връзките между тях, входовете и изходите към и от инвертора/ите, точките на контакт с основната мрежа, електрически табла и др.

ГЛОБАЛ - ТЕСТ предлага нова услуга термографско обследване на   фотоволтаични централи

С помощта на термовизионна камера от последно поколение,  ГЛОБАЛ-ТЕСТ  може  да  извършва  проверка  на различни  ма териали  и  компоненти  без  да  ги  поврежда.  Благодарение  на детектора с 640 x 480 пиксела, в комбинация с висококачест вената германиева оптика, testo 890  се постига превъзходно качество на образа. В комбинация с технологията на  изключително високата разделителна способност се визуализират термовизионни образи с невероятна разделителна способност и мегапикселово качество (1280 x 960 пиксела). Това означава, че дори и най-малките и отдалечени обекти могат да  бъдат анализирани изключително точно. Инфрачервената термография позволява да се локализират за  кратко време всички дефектни модули в стринговете на фотоволтаичните паркове. Термографските проверки на паркове са много полезни за инвеститорите, за да са наясно как се поддържа парка и дали има панели за подмяна (особено  гаранционни).

ГЛОБАЛ - ТЕСТ предлага нова услуга термографско обследване на   фотоволтаични централи

Много важно е, че с тази услуга могат да се локализират мес тата, електрическите връзки, които са компрометирани и се нагряват, като това може да създаде опасност от възниква не на пожари. Откриват се потенциални дефекти, неизправни   клетки, както и дефектни байпас диоди, така също и вътрешни къси съединения или разминаване в клетките. Последна стъпка от изпълнението на услугата е обследването да се представи под формата на доклад и/или термографски  видеа  (опция),  номерирани  според стринговете и редовете. Стремежът на  ГЛОБАЛ-ТЕСТ е да се въведат стандарти на работа в превенцията, както на основното, така и на пожаробезопасното диагностициране, различни от тези, които се прилагат в настоящия момент.

ГЛОБАЛ - ТЕСТ предлага нова услуга термографско обследване на   фотоволтаични централи

Ползи от услугата:  

  • Предотвратяване на пожари, аварии и злополуки;  
  • Откриване на съществуващи и бъдещи нередности и дефекти;  
  •  Предотвратяване на скъпи ремонти;  
  • Поддържане на зададеното КПД по технически специфика ции на производителя на оборудването;
  • Висока  степен на надеждност и дълготрайна работа на оборудването.
  • За нуждите на застрахователите - опростени термографски отчети с приложен снимков материал и полета с коментари към всяка снимка
ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти