Глобал-Тест изгради 645 kWp фотоволтаична централа

Глобал-Тест реализира проект за покривна фотоволтаична централа с инвеститор Пирин-Текс ЕООД. Това е най-големият проект на компанията в сферата на ВЕИ за 2020 година. Пирин-Текс ЕООД е дъщерно дружество на германската Rollmann & Partner Fashion Management GmbH - която има повече от 100-годишна успешна дейност в сферата на създаването, производството и търговията на модно облекло. Все по-нарастващите разходи за електрическа енергия принудждават г-н Бертрам Ролман да разгледа енергийно ефективни модели, които да намалят сметката за електричество. Фотоволтаичната централа е реализирана със собствени средства на Пирин-Текс.

Така освен производство на електрическа енергия за собствени нужди, фотоволтаичната централа отговаря и на цялостната стратегия на компанията за намаляване на въглеродните емисии. Друга съществена причина за решението на собственика на Пирин-Текс да премине към зелена енергия са ниските разходи за поддръжка и експлоатация, сигурната доставка, нулевите разходи за пренос, диверсифициране на цената на електрическа енергия и намаляване на енергийната зависимост. Същевременно решението на г-н Ролман за използването на алтернативна енергия подпомага опазването на околната среда в целия район.

Глобал-Тест изгради 645 kWp фотоволтаична централа

Фотоволтаичната централа, изградена от Глобал-Тест е с основен приоритет производство на електрическа енергия за нуждите на Пирин-Текс. В определени часови диапазони ще се генерира излишък. Използваният модел за „виртуален акумулатор“ позволява той да бъде използван от търговец на електрическа енергия, а в последствие отново да бъде възстановен към вътрешната мрежа на обекта. Това решение позволява използване на 100% от произведената електрическа енергия. Прогнозната спестена електрическа енергия от общото консумирано количество е 27%. Прогнозната спестена електрическа енергия от дневното консумирано количество е 33%. Спестени ще са 786,24 метрични тона еквивалент на въглероден двуокис за една годинa.

Инсталираната пикова мощност е 645kW. Прогнозното годишно производство е 964Mwh. Използваните фотоволтаични модули са AS-6P-30-285 Wp, а инверторите - GROWATT MAX - 50 - 80KTL3-LV. Конструкцията е алуминиева с 30° наклон, южно разположение, реализирана без да се перфорира покрива и да се нарушава целостта на хидроизолацията. Използвани са баластови тежести за едното хале и закрепваща система за технологични производствени инсталации върху синтетични мембрани, която се състои от AluFix® и BandFix®, със заводски интегрирана посредством лепило лента HOOK, произведена от Velcro®. Growatt Meter работи двупосочно и помага на инвертора да оптимизира собственото потребление, да записва кривите на натоварване, да контролира енергийните потоци и да ограничава количеството на енергията за износ, ако има такава.

Информация за контакт: www.global-test.eu

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти