Форми за много­функ­ци­онални бетонни блокове

Бетонните продукти се използват по целия свят за голямо разнообразие от проекти. Бетонните заводи произвеждат бетонни блокове чрез пълнене на форми с чист или остатъчен бетон. Betonblock доставя форми и аксесоари, като компанията предлага бетонни блокове, бетонни подпорни стени, бетонни плочи и бетонни тетраподи. Бетонните блокове притежават изключително широк кръг от приложения в градската, индустриалната и пътната инфраструктура. Те са подходящи за изграждането на подпорни стени край шосета, магистрали и железопътни линии, шумоизолиращи прегради и стени, както и за крайпътни зони за отдих и почивка. Намират широко приложение и в градската инфраструктура, в строежа на обществени, жилищни сгради и частни имоти: носещи и преградни стени, подземни помещения и гаражи, вентилационни системи, фасади и външна облицовка.

Форми за много­функ­ци­ онални бетонни блокове

За огради и вертикална планировка, като допълващи елементи на ландшафтната архитектура, за изграждане на комуникационни шахти. Бетонни блокове и L-образни подпорни стени се използват покрай реките и бреговете, за да задържат водата. Тетраподите са идеални вълноломи и играят ключова роля в защитата на бреговата линия. Бетонните плочи са идеални за настилка на обекти и пътища за достъп. Изливането на асфалт е много скъпо, докато бетонните плочи са алтернатива с по-добра стойност. Бетонните плочи се използват за изграждане на пътища за достъп, паркинги и обекти от различен характер.
Бетонните блокове и подпорните стени се използват широко за създаване на складове в траншейни силози, например, насипни материали като пясък, чакъл, пръст, отпадъци, дърво, камък, метал или пластмаса се съхраняват между бетонни блокове. Благодарение на шиповете в горната част, бетонните блокове са лесни за подреждане и много стабилни.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти