Фермерите предпочитат качеството и надеждността на нашите сортове картофи

Руслан Свободков, управител на Норика България

Руслан Свободков, управител на Норика България

Уважаеми г-н Свободков, фирма Норика работи вече от доста години на българския пазар. Каква е равносметката, която правите за този период?

Норика България стартира своята дейност в България през есента на 2009 година. Вече тринадесет години Норика успешно функционира и развива дейността си на българския пазар. За този период ние успяхме да се превърнем в лидер по отношение вноса и доставката на картофен посадъчен материал. Успяхме да наложим няколко сорта, които се превърнаха в еталон за вкусови качества и външен вид. Освен качествени семена, дългосрочният ни търговски успех се дължи на умения и опит в консултирането и про фесионални съвети към производителите. Това включва вземане в предвид на климатичните и местни почвени условия за избор на сорт при неговото отглеждане.

Селскостопанските производители имат все по-големи очаквания към доставчиците. В тази връзка, какви нови сортове ще предложи Норика на фермерите през тази година?

Последните години в условия на пандемия бяха изключително предизвикателство за тестването и въвеждането на нови сортове. Основно тестваме нови сортове, които смятаме че ще се развиват и ще имат сериозен потенциал. Ще спомена само, че сортове като Лорейн и Кристел са изключително обещаващи. ЛОРЕЙН притежава висок добивен потенциал и отлични вкусови качества. Обикновено сорта формира около 10-15 броя едри клубени с овална форма. Сортът е подходящ за отглеждане при топъл климат, устойчив на рака по картофите D1 и нематоди - Ro1 и Ro4. Вътрешността на картофите от сорта ЛОРЕЙН е жълта до наситено жълта. Той може да бъде използван за готвене, печене, пържене или салати. Този сорт има много добра съхраняемост и е подходящ за дългосрочно съхранение.

Един от новите и перспективни ранни сортове е КРИСТЕЛ. Това е сорт с голям потенциал, който притежава отлични вкусови качества. КРИСТЕЛ се харатеризира с добър външен вид, кръгло-овални до овални клубени и плитки очички. Вътрешността му е жълта до наситено жълта, като дори и след термична обработка запазва цвета си. КРИСТЕЛ е подходящ сорт за отглеждане при топъл климат и е устойчив на механични наранявания. Обикновено той формира от 8 до 12 средни до едри клубени. Съхраняемостта на сорта е добра, устойчив е също така и на рака по картофите D1 и на двата вида нематоди - Ro1 и Ro4. Вкусовите качества на този сорт са отлични. Универсалният характер на приложението му, както и неговият добивен потенциал, дават на сорта КРИСТЕЛ една много добра база за широ кото му отглеждане.

Какви предизвикателствата срещат фермерите при избо ра на сортове и каква помощ в това отношение може да им окаже Норика България?

Щастлив съм, че на този етап търсенето на нашите сортове е високо и производителите предпочитат качеството и надеждността на НОРИКА. Както всяка година, Норика акцентира върху качеството на доставения посадъчен материал. За нас е важно картофопроизводителите да получават качествен материал произвеждан в Германия, който да им позволи да разгърнат потенциала си и този на сорта. Това ще им даде възможност да максимизират резултатите си. Също така наша цел е да стоим близко до производителите, да им помагаме и консултираме когато имат нужда, да наблюдаваме тяхната работа, да даваме идеи и да решаваме проблеми. Ние не разглеждаме производителите само като клиенти, те за нас са партньори и знаем че можем да разчитаме на тях както те на нас. Ние в Норика България разбираме бизнеса като двупосочен процес основан на принципност, доверие и партньорство.

Като техническо списание бихме искали да Ви попитаме, как виждате значението на използваната техника и системи за напояване. Как бихте коментирали тяхната роля за подобряване на добивите от предлаганите сортове?

Модернизирането на селските стопанствата е от първостепенно значение за постигането на желаните добиви и резултати. След приемането на страната ни в Европейския Съюз, нашите фермери имат възможност да ползват редица програми, даващи им възможност да модернизират както техническия си арсенал така и складовата си база. Това предполага фермерите да бъдат добре информирани, да се запознават с новостите и възможностите, които предоставят европейските програми. За да имат максимална полза от тях е необходимо фермерите да бъдат гъвкави и вариативни, да търсят всяка една възможност и да я използват. По този начин те подобряват цялостната си технология на отглеждане и складиране, което автоматично увеличава конкурентоспособността им при реализацията на продукцията.

Отглеждането на картофи и постигането на високи добиви в съвременните стопанства е невъзможно без напояване. Използват се различни методи на напояване, които до голяма степен водят до постигане на добри резултати. Ние съветваме нашите производители да напояват интензивно, съобразно изискванията на сорта. Аз лично считам, че отглеждането на картофи без напояване води до огромен риск и за мен е неоправдано.

В заключение, бихте ли споделили с читателите на списание АгроБио Техника как виждате развитието на пазара и какви ще бъдат приоритетите на компанията през тази година?

Пазарните условия, при които работят българските картофопроизводители са определящи за цялостното развитие на сектора. Тук определено фермерите срещат редица предизвикателства свързани с нестабилната през годините пазарна цена, пътищата и формите на реализация на продукцията. Вносът на картофи от ЕС допълнително усложнява реализацията на Българските картофи. Аз смятам, че е от ключово значение производителите да максимизират добивите си с оглед повишаване на конкурентоспособността спрямо вносната продукция. Също така, да търсят нови форми на реализация, отговарящи на съвременните тенденции в потребителското поведение при пазаруване.

Ориентирането на потребителите към големите търговски вериги, като място за пазаруване, постепенно измества традиционните пазари като място за реализация на земеделски стоки. Именно тези форми и тенденции трябва да се следят от производителите като се търсят начини за бърза адаптация към новите условия. Нашите приоритети винаги са свързани с приоритетите на земеделските производители, а именно да предлагаме качествен посадъчен материал, който да помага на фермерите да реализират целите си. Освен това обогатяването на сортовата структура, популяризирането на новите сортове на Норика е важен процес, на който ние наблягаме.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти