Fabrico предлага софтуер за обслужване и ремонт на машини

Fabrico е облачна система от последно поколение, която цялостно дигитализира дейностите по обслужването и ремонта на производствените мощности. С нея могат да бъдат постигнати редица ползи за техническите, производствени екипи и ръководството на предприятието. Софтуерът подкрепя екипите в планирането и управлението на задачите по ремонт и обслужване - календар с планови и аварийни ремонти, годишен план за обслужването, работни карти за служителите на РМЦ, известия по имейл и Viber.

Fabrico предлага софтуер за обслужване и ремонт на машини снимка: Fabrico

Той дигитализира дейностите по ISO и пази точна сервизна информация за обслужването и извършените ремонти, включително и чрез интегриран склад за резервни части. Допълнително софтуерът синхронизира производствените планове с времето за ремонт и обслужване, предоставя цялостна картина на задачите и анализира необходимото време и средства. Той дава и сигурност на ръководството за състоянието на производствените активи, създава култура на отчетност и контрол, като същевременно намалява неоперативното време, непредвидените ремонти и произтичащите от това загуби. Fabrico е модулна система, която може да бъде надграждана с допълнителни функционалности, спрямо нуждите на предприятието.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти