EnergyDecentral 2022 ще се проведе през ноември

EnergyDecentral 2022 ще се проведе между 15-18 ноември тази година в Хановер, като отново на фокус ще бъдат възможностите, предлагани от децентрализираното производство на енергия. Търговското изложение се утвърди като водеща платформа за децентрализирано енергийно снабдяване, картографираща цялата верига на стойността на устойчиво и независимо производство на енергия: ресурси - производство на енергия интелигентна енергия. В настоящата дискусия за недостига на енергийни ресурси, темата за децентрализираното производство на енергия все поусилено навлиза в текущия дневен ред на бизнеса и политиката. Със своята компетентност и фокус на изложението върху биогаз, твърди биогорива, фотоволтаици, вятърна енергия, когенерационна технология и решения за “електричество към газ”, търговското изложение EnergyDecentral ще представи практически решения за това как да се оформи енергийния преход с децентрализирани енергийни източници.

EnergyDecentral 2022 ще се проведе през ноември

Бъдеща тема за децентрализираното енергоснабдяване е „Технологии за енергиен преход“. Агрофотоволтаиците в селското стопанство предлагат възможност за едновременно производство на храна и слънчева енергия върху земеделска земя. Плаващите електроцентрали или плаващите фотоволтаични (PV) системи също позволяват разширяването на възобновяемата енергия, без да заемат земя. Предимствата на двойната употреба ще бъдат демонстрирани на търговския панаир EnergyDecentral 2022 чрез своята платформа за иновации. Разширяването на възобновяемите енергийни източници ще бъде стимулирано със значително повече слънчеви инсталации върху обработваема земя. Агрофотоволтаиците са името на този подход, който съчетава дуално производство на слънчева енергия и земеделска продукция.

Множество компании изложители ще представят цялостни проектни решения, включително проектиране, разработване и строителство до ключ. Сред последните иновации са двустранните стъклени соларни модули, които могат да бъдат издигнати вертикално като ограда. За разлика от монофациалните клетки, които генерират електрическа енергия само когато фотони ударят предната им повърхност, те улавят светлина както на предната, така и на задната повърхност. Необходимото количество земя е значително по-малко, а изложението на системата позволява оптимизиране на производството на електроенергия в сутрешните и вечерните часове. В зависимост от разстоянията, площите между модулните редове могат да се използват като пасища или за овощарство. Друг вариант в портфолиото на доставчиците е издигането на “слънчеви арки” на средна или по-голяма височина.

EnergyDecentral 2022 ще се проведе през ноември

След това слънчевите електроцентрали служат като навес и защитават растенията - като тунел от фолио, защитаващ плантация от ягодоплодни насаждения, например. Възможни са височини до шест метра, което позволява обработването на земята с необходимото й земеделско оборудване. Къде са новите пазари и бизнес модели за фотоволтаичните и децентрализирани енергийни технологии? Как цифровите технологии могат да оптимизират проектирането, изграждането, експлоатацията и поддръжката на инсталациите? Много от отговорите на тези актуални въпроси ще бъдат дадени по време на EnergyDecentral 2022, който ще обхване целия спектър от възобновяеми енергийни източници в рамките на четирите дни през ноември. Успоредно с това техническата програма на търговския панаир, със своите презентации и семинари, приканва посетителите да обменят опит с представители на различни индустрии в напредването на технологичните иновации.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти