EnergyDecentral 2021

Тази година изложението EnergyDecentral, провеждано паралелно с EuroTier, се проведе между 9 и 12 февруари в рамките на дигитална платформа. Презентациите, събитията и дискусиите засягаха производството и употребата на биогаз, твърди горива, свързани със селското стопанство, развитието на генерирането на електричество от ВЕИ и неговото съхранение, което е необходимо заради електрификацията на селскостопанските машини и превозни средства, както и преминаването към използване на генерираната в стопанствата енергия, вместо подаването й към мрежата. Връчени бяха и традиционните награди за иновации – една златна и една сребърна.

Текст: списание АгроБио Техника

EnergyDecentral 2021Снимка: EnergyDecentral

EnergyDecentral, международното търговско изложение за децентрализирано енергийно снабдяване, се провежда паралелно със земеделското изложение EuroTier. EnergyDecentral предоставя на посетителите възможност да разберат какви са актуалните селскостопански енергийни проблеми в областта на биогаза, когенерацията на топлинна и електрическа енергия, твърди горива, слънчева и вятърна енергия, съхранение на енергия, технологии и компоненти за производство на електричество и топлина, които се предлагат на пазара и какви предимства предлагат, какви са перспективите пред операторите на инсталации за биогаз и има ли нови бизнес модели, произтичащи от това.

С оглед на продължаващата несигурна международна ситуация, EuroTier и EnergyDecentral се проведоха от 9 до 12 февруари 2021г. под формата на нова цифрова информационна и бизнес платформа. Решението традиционните изложения да не се проведат физически в Хановер, Германия, беше взето от организаторите от DLG (Германското земеделско общество) след срещи с представители на индустрията, консултативния съвет и партньорите. Дигиталната платформа за събития EuroTier/ EnergyDecentral предлага преглед на международния пазар на продукти и услуги, предоставя информация по актуалните теми в бранша и създава пространство за обсъждане на стратегии за животновъдството и децентрализираното производство на енергия.

Особености на дигитално провеждане на изложението

От 1 февруари 2021г. посетители и изложители вече можеха да влязат в платформата, като на разположение бяха функциите за откриване и информиране за техническата програма и други участници, записване за участие в събития, свързване с други участници, уговаряне на аудио-видео срещи в платформата. От 9 февруари 2021г. платформата даваше достъп до всички функции, включващи и възможност за аудио-видео чат.

Компаниите се представяха чрез интерактивни визитки, водещи до пълния профил на изложителя, съдържащ информация за марки, продукти, услуги и контакти, както и възможност за директен контакт със служители на компанията. В дигиталната изложбена зала производителите представяха теми и събития, а посетителите можеха да влизат и да разглеждат по всяко време. На изложителите се предостави избор между три пакета, различаващи се по обхвата на предлаганите функции и услуги и предлагащи максимална гъвкавост за контакт с посетителите, както и прозрачност и сигурност при инвестиционното планиране. Положено беше и усилие посетителите да бъдат максимално улеснени в търсенето на компании или информация чрез ключови думи като имена на изложители, на марки, продукти, държави, зали, пощенски кодове, чрез разглеждане на различни категории, създаване на комбинирани филтри. Платформата остава отворена и след официалното приключване на изложението на 12 февруари 2021г. Повечето функции ще продължат да бъдат налични, което означава, че посетители и участници продължават да имат възможност да осъществяват контакти помежду си, но без възможността за аудио и видео връзка. Материали от техническата програма също са достъпни в онлайн архив. Платформата остава отворена в този си вид до 15 април 2021г.

Биогаз

По отношение на инсталациите за биогаз, изложението отдавна се е утвърдило както на национално (в Германия), така и на международно ниво. Поради голямата нужда от поддръжка и обслужване на наличните инсталации, както и нарастващите изисквания за спазване на контрол на вредните емисии, търсенето на компоненти и оборудване също нараства от своя страна. Като партньор и съорганизатор в областта на биогаза, Германската асоциация за биогаз (Fachverband Biogas), заедно с DLG, организира техническа програма относно актуални теми, свързани с биогаза и биометана. Тя включваше дискусии на живо и събития, свързани с производството, маркетинга, изискванията към производствените съоръжения и перспективите в сектора за производството и употребата на тези източници на енергия. Изложителите представиха своите най-нови продукти и услуги. Посетителите имаха възможност да се запознаят с последните тенденции, основните производители и с подробности от самия производствен процес. Също така трябва да се отбележи, че никъде другаде по света темата за анаеробното производство не е толкова силно развита и списъкът на селскостопанските и общинските инсталации за биогаз не е толкова голям, колкото в Германия, което се забелязва и при провеждането на изложението.

Когенерация

Дигиталното изложение обхващаше и темата за различни видове системи когенерация на топлинна и електрическа енергия (използващи биогазгаз и други източници на енергия), с богата програма за оператори и заинтересовани страни от областта на стационарните газови двигатели и комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия. Това даде възможност на посетителите да се запознаят с възможностите за гъвкавост, изискванията за вредни емисии, обслужването и поддръжката, свързани с такива съоръжения, както и най-новите технологии, агрегати и поглед към бъдещето на водорода като източник на енергия. Технологиите за когенерация са стълбът, който осигурява на излишна енергия в децентрализираните енергийни системи. Компоненти, смазочни материали и услуги за подаване на мощност в диапазон от 20kW до 2MW бяха на фокус в рамките на EnergyDecentral. Собствениците на инсталации имаха възможност да получат нужната информация, за да направят експлоатацията на своите централи възможно най-ефективна, търсейки възможност за нови и заместващи инвестиции в когенерационните технологии. Когенерационните технологии за директно производство на електроенергия от природен газ и на природен газ с едновременно производство на топлина е част от решението за преминаване към устойчиво енергийно снабдяване.

Твърди горива

Възобновяемите твърди горива вече са се утвърдили в селското стопанство, като с тяхна помощ може да се постигне енергийна независимост, въпреки високите разходи за отопление, както и да се доставя топлинна енергия на отоплителни мрежи в интервалите на пикови натоварвания. В техническата програма компаниите и операторите на централи се занимаваха интензивно с тази тема и предложиха концепции за цялостно обновяване на производството на топлинна енергия, независимо дали става въпрос за дърва за огрев, дървесен чипс или пелети. Устойчивостта, вредните емисии, доставката на гориво и тяхното качество бяха централни теми на техническите събития и дискусии.

EnergyDecentral се занимава интензивно с темата за възобновяеми твърди горива и предлага на вниманието на посетителите концепции за цялостно обновяване на производството на топлинна енергия. Напълно автоматичните системи за изгаряне на биомаса предлагат на фермерите големи възможности за спестяване на средства - най-новите технологии са способни на максимално ефективно и нискоемисийно изгаряне. В EnergyDecentral компаниите, занимаваи се със сушене, преработка и съхранение на биомаса, достигат до целеви групи, които да се възпозлват от техните услуги. Този раздел на изложението, който е изключително посеаван и всяка година привлича интереса на все повече международни посетители, е задължителен за компаниите с продукти за смилане, смесване и дозиране на фуражи, както и за смилане, производство, съхранение и сушене на биогорива.

Енергопроизводство и енергопотребление в земеделието

Сред темите, на които организаторите от DLG обърнаха специално внимание, беше производството на енергия в селското стопанство. Тя засегна най-съвременните технологии, от производство на енергия и съхранението й до използването и продажбата на самостоятелно генерирано електричество в селското стопанство. Участваха както представители на утвърдените, високоефективни електроцентрали, така и създатели на новаторски и визионерски концепции. Независимо дали става въпрос за агроволтаици, соларни навеси за автомобили или бензинови двигатели с възможност за базово натоварване, енергийното производство е децентрализирано и е част от селскостопанската верига с добавена стойност. Фокусът беше върху интелигентното използване на собствено генерирано електричество. Електрическото задвижване е обща характеристика на всички машини, съоръжение и системи, които набират популярност в селскоро стопанство.

Според изчисление на DLG, 60% до 80% от компаниите в Германия вече разполагат със соларни системи. Тези обаче подават електричество към мрежата, защото са били изградени в период, когато тарифата за такова подаване все още е представлявала печеливш модел. Самопотреблението на слънчева енергия във фермите придобива все по-голямо значение, особено след като много по-стари централи ще бъдат изведени от употреба през следващите няколко години.

Земеделските производители разполагат с големи площи, които могат да бъдат изпозлвани във връзка с производството на енергия, като тази целева група винаги се стреми да намали енергийните си разходи. В тази тежка конкурентна среда ниските разходи за електричество, отопление и превоз са важно предимство за компаниите и са необходими за тяхното икономическо оцеляване. Не на последно място, собственото електрозахранване на компанията предпазва от последиците от неизправности в електропреносната мрежа. Електрифицираното земеделие се превръща във важен компонент на енергийния преход както в селските райони, така и в градовете. 

Слънчева и вятърна енергия и съхранението й

След като моделът на подаването на генерираното от ВЕИ електричество към мрежата започне постепенно да изчезва, следващата стъпка е самозахранването да стане все по-разпространено и във връзка с това има много възможности за дългосрочно съхранение на генерираната енергия. Освен това все повече и повече агроволтаични проекти показват, че земеделската земя може да се използва не само за производството на суровини и енергия, но и да бъде изпозлвана в печеливши модели за производство на енергия. Заедно с издателството Gentner Verlag и немскоезичното търговско списание photovoltaik, DLG организира атрактивна техническа програма с теми от соларната индустрия, свързани със селскостопанския сектор.

Времето на модела на подаване на електричество към мрежата отминава и инсталирането на нови фотоволтаични системи за покриване на собственото потребление на електроенергия вече представлява доходна инвестиция. Фермерите разполагат с много свободно пространство върху стабилни сгради, обори и силози. Нуждата от електроенергия във фермите с добитък е огромна и се увеличава чрез увеличаване на електрификацията на машините и превозните средства. Земеделските производители играят основна роля при взимането на решения относно модули, подструктури, инвертори и акумулиране на електричество. Фотоволтаиците са ключов елемент от функционирането много стопанства. Селското стопанство представлява чудесна възможност за соларната индустрия и дава възможност за реализирането на големи инвестиции.

Чрез фотоволтаиците, съхранението на електричество и електрическите превозни средства продължава електрифицирането на съвременното общество, съответно да бъдат разработвани най-различни иновации в тази посока, правещи инсталациите по-мощни и работата им по-ефективна, способстваи за съхранението на енергия и т.н. В тясно сътрудничество с DLG Service GmbH, компаниите, занимващи се с фотоволтаици, предоставиха на стопанските поризводители, проявили интерес, изчерпателна информация за възможностите на енергийна самодостатъчност чрез слънчева енергия. Но без ефективно съхранение на енергия, подобна самодостатъчност едва ли е възможна. Големите нужди от топлинна енергия (за работата на инкубатори, отопление, загряване на вода за хигиенни цели, сушене), от вентилация, охлаждане (технологии за охлаждане и замразяване при по-нататъшна обработка) или захранване (системи за пелетиране, бъркалки, спомагателно оборудване) предлага допълнителни възможности за съхранение и използване на слънчевата енергия на място.

Награда EnergyDecentral Innovation Award 2021

Наградата за иновации EnergyDecentral се присъжда от независима комисия от 2014г. насам иновативни разработки в енергийната индустрия. Тематични области, които наградата обхваща, са биогаз и биометан, биогорива, биогорива за двигатели, соларни енергийни системи, децентрализирани енергийни технологии, вентилация, пречистване на отработен въздух и отработени газове, системи за рециклиране и обезвреждане, технологии за безопасност, разпределение и съхранение на енергия, измервателни, контролни и регулиращи технологии. 

EnergyDecentral 2021Снимка: EnergyDecentral

Критерии за присъждане на златна награда включват това продуктът да е с нова концепция, при която функцията се е променила забележимо и използването на която дава възможност за нов метод или значително е подобрило вече известен метод за извърване на определена дейност. Практическото значение на иновацията, въздействието върху експлоатацията и управлението на съоръженията при работа, въздействие върху околната среда и енергийното потребление са решаващи за избора на иновация, която да получи златната награда. На оценката на всяка кандидатура се отразяват още ефектът върху опростяването на работата и върху безопасността на труда.  Критерии за присъждане на сребърна награда се отнасят до продукт, който е разработен така, че да се очаква значително подобрение на дадена функцията и метод. Такъв продукт не отговаря напълно на критериите, отнасящи се до присъждането златна награда за иновации. Практическото икономическо значение на продукта, производителността, качеството на работа и безопасността при работа са решаващи за избора. Освен това се взимат предвид и положителните ефекти по отношение на опазването на околната среда и енергийната ефективност. Безпристрастна експертна комисия, подбрана от DLG, определи победителите в наградата за иновации от 80 регистрирани и одобрени иновации съгласно тези строги критерии. Присъдени бяха една златна и една сребърна награда.

Златната награда за иновации на EnergyDecentral 2021 беше присъдена на технология за когенерация 2G Hydrogen (2G Hydrogen CHP Technology) (агентор H2) на 2G Energy AG. Съхранението на енергия ще играе ключова роля в енергийната мрежа на бъдещето, тъй като количеството соларна и вятърна енергия, налични за производство на електричество, претърпяват сериозни колебания. Генерирането на водород представлява важно средство за съхранение на енергия в този процес. Водородът може след определен период от време да се трансформира обратно в други форми на енергия, без да произвежда допълнителни вредни емисии. С агентора H2, 2G успя за първи път да позволи когенерацията да се използва за генериране на електричество и топлина от водород и следователно това представлява значителна стъпка по-близо до въглероднонеутралното снабдяване с енергия. Тази нова разработка се основава на доказана, високоефективна комбинирана топлоелектрическа централа с природен газ, доведена до по-високо ниво на производството в пилотен проект, предприет съвместно с общинските предприятия в Хасфурт. Това също така позволи да се докажат сравнителната ефективност на разходите и надеждността. За разлика от ТЕЦ-овете, работещи с природен газ, агентотът H2 също така постига емисии на азотни оксиди, близки до нулата, в зависимост от конструкцията на двигателя. Като алтернативна технология, най-съвременните горивни клетки са не само значително по-скъпи, но все още не са разработени до степен на серийно производство. В бъдеще технологията Agenitor H2 от 2G ще позволи на друга категория малки електроцентрали да генерират електрическа енергия при необходимост и без въглеродни емисии. Насочването на решението на този проблем към газови двигатели е както желателно, така и, според производителите, също относително просто по отношение на технологията, използвана в самия газов двигател. В бъдеще технологията Agenitor H2 от 2G ще позволи на друга категория малки електроцентрали да генерират електрическа енергия при необходимост и без въглеродни мисии.

Сребърна наградата за иновации EnergyDecentral 2021 получи Газонепропусклив сервизен люк за ферментатори от Erich Stallkamp ESTA GmbH. При обслужване и поддръжка на потопяеми моторни бъркалки на резервоари с мембранни акумулатори се появяват емисии на метан. Това изтичане на газ представлява икономическа загуба за оператора на централата. В същото време метанът е 21 пъти по-вреден за климата, отколкото въглеродните емисии. Към днешна дата конструкциите на сервизните люкове допълнително създават риск от навлизане на кислород в газовия акумулатор, което води до възможна поява на смес от взривни вещества. С газонепропускливия сервизен люк за ферментатори, Erich Stallkamp ESTA GmbH представя продукт, който е разработен до такава степен, че може да премахне тези недостатъци почти изцяло и е в състояние да сведе до минимум изтичането на метан от ферментаторите и навлизането на кислород в тях по време на дейнсоти по поддръжката. Това води до икономическа добавена стойност, има положителен принос за опазването на климата и подобрява безопасносттана работата на тези съоръжения.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти