Енергоефективност при производство на сгъстен въздух от Синерга

Голяма част от предприятията в България не си дават сметка за сумите, които плащат всеки месец за сгъстен въздух. Много често, поради неправилно подбрани компресори, заводът харчи излишни пари за да работят компресорите на празен ход. Tяхната реална консумация на въздух би могла да бъде напълно осигурена чрез компресорно оборудване, чийто годишни разходи ще се понижат 10 пъти от първоначалните.

Енергоефективност при производство на сгъстен въздух от Синерга

Освен неправилният подбор на компресор, друга пречка в съврененното предприятие са течовете на сгъстен въздух, напр. заводи, чийто течове са в пъти по–големи от реалната консумация на въздух. При 30% от предприятията, в които Синерга извършва одит, течовете съставляват над 85% от консумацията на въздух. Фирма Синерга предлага професионални услуги за намаляване на разходите при производство на сгъстен въздух, на всеки който се припознава с тази ситуация или просто желае да разбере доколко ефективна е инсталацията, която притежава. По този начин клиентът ще може спокойно да увеличава производството си и броя на инсталираните производствени машини.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти