ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги изгради над 40 PV-централи

В рамките на последните две години ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги изгради над 40 фотоволтаични електроцентрали за свои клиенти. Интересът към реализация на ВЕИ проекти у нас бележи траен ръст в последно време. Тази тенденция се наблюдава при различните по вид централи за производство на енергия от възобновяеми източници и развитието в тази посока се очаква да продължава и през следващото десетилетие. Данните за изградени и работещи ФЕЦ на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги до момента също са показателни за все по-бързото развитие на пазара в този сегмент. През 2020 година компанията отбеляза двоен ръст при строежа на фотоволтаични централи спрямо предходната 2019 година. Очакванията са тенденцията за ръст в абсолютния брой, както и в нивата на инсталирана мощност, да се запази през следващите години.

Модул АД гр. Бяла произвежда енергия от слънце

Предвид нарастващия интерес към енергийно ефективно производство и съответно потребление на енергия компанията получава все повече запитвания от свои клиенти за реализация на подобен род проекти, в това число и централи за производство на възобновяема енергия. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е изградило мрежа от партньори, чиято дейност е свързана с проектиране и изграждане на фотоволтаични централи, споделят от компанията. Следвайки пазарните тенденции, енергийният търговец предприе интегриран подход за работа със своите клиенти – не само да доставя електроенергия, а да предлага и дава цялостни решения в областта на енергийната ефективност. С оглед нарастващия брой клиенти, проявяващи интерес към инвестиция в посока „зелено производство“ и по-конкретно във ФЕЦ, в края на миналата година компанията разшири още своята мрежа от партньори с цел да отговори на високите изисквания на своите клиенти и да увеличи капацитета си за изграждане и пускане в експлоатация на слънчеви централи на територията на техните обекти.

Фотоволтаична централа в МегахимСнимка: Фотоволтаична централа в Мегахим, Русе

Наред с богатия опит в изграждането на централи за производство на слънчева енергия ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е лицензиран консултант по енергийна ефективност за извършване на енергийни обследвания на промишлени системи и сгради. В рамките на своята програма „Енергийна ефективност“ компанията реализира проекти за постигане на реална оптимизация на енергийните разходи при индустриални, търговски и битови потребители.

Покривна PV централа на фирма МТМ, РусеСнимка: Покривна PV централа на фирма МТМ, Русе

През последните две години компанията има изградени соларни проекти в различни сектори на икономиката, с различни характеристики и мощности. Още в средата на 2019 година тя изгради, в рамките на своята програма за енергийна ефективност, два соларни парка на дългогодишния си клиент Прити 95 ООД - производител на уреди за отопление, като всеки един от тях е с инсталирана пикова мощност от 30kWp. С приблизително същата мощност, малко по-късно беше пусната и фотоволтаична система във Велико Търново за фирма СТОП, занимаваща се с търговия на нехранителни стоки. В условията на пандемична обстановка през миналата година заработи и соларния парк  ТТ-СЕРВИЗ в град Добрич с мощност 15KWp. Няколко месеца по-късно беше въведена в експлоатация фотоволтаичната инсталация на Мегахим Русе с пикова мощност 112kWp. Тя е проектната напълно да покрива собствените нужди на производителя, а в периодите на нулево потребление, остатъчното количество да бъде изкупувано от енергийния доставчик. Почти веднага след нея, също в Русе, беше пусната и фотоволтаична електроцентрала на фирма МТМ с пикова мощност от  200kWp.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти