Енергийната ефективност е бъдещето на община Самоков

Владимир Георгиев, кмет на Община Самоков

Владимир Георгиев, кмет на Община Самоков

Уважаеми г-н Георгиев, какво бихте искали да научат читателите ни за съвременния облик на Община Самоков?

Община Самоков се стреми да бъде една атрактивна туристическа дестинация, като се стремим да оправдаем слогъна, който си поставихме при първото ни участие в международно туристическо изложение, преди точно 10 години – „Всичко на едно място”. Природните дадености ги имаме – величествена планина, минерални води, уникална флора и фауна, красиви природни обекти. Имаме и богато културно-историческа наследство. Работим сериозно всяка година, за да предложим и богат културен и спортен календар, с което допълнително да привличаме туристи. Община Самоков инвестира значително в благоустрояването на града и селата, за да имат по-привлекателна визия и повече места за отдих. Всяка година в строителната ни програма залагаме средства и за ремонти на водопроводи, улици, канали. В резултат на разговорите ни с НЕК, община Самоков има и второ елзахранване. Ясно е, че без енергийна обезпеченост, без чиста вода и пречистване на отпадната вода не може да се предложи качествен туристически продукт. Имаме проектна готовност за селата от т.нар. зона „Искровете”, в които се развива активно туризъм, за подмяна на водопровода и изграждане на канализация. Изчакваме отварянето на подходяща програма.

През последните три години такъв проект реализирахме в Боровец и сега курорта е с подменена ВиК инфраструктура. За Боровец имаме също проектна готовност за изграждане на парк, благоустрояване на Стария център, проект за нов център. Атрактивната територия привлече и инвеститори в сферата на туризма, като три големи проекта се реализират в общината. „Белчински Извор” е атрактивен СПА комплекс, който дава сериозен тласък за развитие на туризма в района на Белчин. Проектът е на финален етап. В етап на реализация са и другите два големи проекта. Единият е „Голф Окол”, където в района на селата Горни и Долни Окол се изгражда огромен комплекс с петзвезден хотел, голф игрище, атракционно и вилно селище. Комплекс „Самерлеон” се реализира в Самоков, като към него, освен хотел и вилно селище, ще има спортна зала и рехабилитационен център, което ще даде тласък за развитие на спортния туризъм в Самоков, Но освен туризма, за нас, като общинско ръководство е важно да бъдем и привлекателна за инвестиция територия в сферата на технологиите и логистиката. Самоков е само на 50 км от столицата и това би ни дало сериозен тласък в тази насока, но за съжаление довеждащата инфраструктура е в лошо състояние, а без първокласен скоростен път до Самоков не можем да очакваме развитие в тази посока.

Енергийната ефективност е бъдещето на община Самоков

Към темата на нашият разговор, ще бъде интересно да научим за цялостната стратегия на Общината, по отношение на устойчиво енергийно развитие?

Община Самоков е 100% газифицирана. На газ се отопляват всички общински сгради, училища, детски градини и т.н. За нас е много важно да внедряваме мерки за енергийна ефективност в сградите, тъй като отоплителният ни сезон е почти 8 месеца и разходите за отопление са едно от най-сериозните ни пера. Ето защо се стремим да използваме всички възможности за внедряване на мерки за енергийна ефективност. Такива вече има в две основни училища и в една детска градина. Едното училище е ремонтирано по ОП„Региони в растеж”, а другото със средства от Националния доверителен екофонд. По фонда имаме спечелени проекти, с които ще внедрим мерки за енергийна ефективност в други две училища – спортното и СУ „Отец Паисий”. Община Самоков изтегли заем и за енергийната ефективност на общежитието към спортното училище. Със спечелените проекти по ОП „Региони в  растеж” се подобри енергийната ефективност на сградата на Общинска администрация и на сградата на полицията.

Очакваме одобрението на проект, свързан с енергийната ефективност на сградата на пожарната. По ПРСР пък спечелихме финансиране на проекти, с които подобрихме енергийната ефективност на пет сгради на кметства по селата. Ние, като общинско ръководство сме осъзнали положителните страни на енергийната ефективност. Именно затова през 2016 година поехме ангажимента и реализирахме със собствени средства, осигурени чрез банков заем, подмяната на цялото улично осветление в Самоков, Боровец и 24-те села на територията на община Самоков. Мога спокойно да заявя, че заемът се изплати за пет години само от реализираните икономии. От друга страна, градът, селата и курортите са много по-добре осветени.

А на фона на галопиращите цени на ел. енергия през последната година, инвестицията ни се оказа повече от добра, тъй като ни даде възможност да не спираме уличното осветление, поради непосилни сметки. Хората в община Самоков също осъзнаха важността от внедряването на мерки за енергийна ефективност, с които, освен, че се отчита сериозна икономия на потреблението на газ и ел. енергия за отопление, но значително се подобрява комфорта на жилищата. По Националната програма за енергийна ефективност съдействахме на 17 блока да бъдат санирани. По ОП „Региони в растеж” се подобри енергийната ефективност в 45 многофамилни сгради.
Интересът към програмите за енергийна ефективност е много голям и се ползва с голямо обществено внимание.

Енергийната ефективност е бъдещето на община Самоков

Какви според Вас са предпоставките и възможностите за реализирането на тази политика, насочена към енергийната ефективност?

Вече казах, че за територията на община Самоков, енергийната ефективност е от голямо значение. Има сериозен икономически и социален ефект и ние ще използваме всички възможности, които се предоставят по програми, за да работим за повишаване на енергийната ефективност на сградите. Аз и моите колеги кметове смятаме, че трябва да има повече такива възможности, както за обществените, така и за частните сгради. Мисля, че енергийната ефективност е бъдещето, особено сега с нарастващите цени на горива и еленергия. Трябва да се гледа в тази посока, защото енергийната ефективност има икономически, социален и не на последно място, екологичен ефект.

В заключение, бихте ли разказали и за някои важни проекти свързани с енергийната ефективност, по които работите?

Както казах, влагаме много усилия в подготовка на проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност. Освен вече споменатите – двете училища и сградите на пожарната и общежитието към спортното училище, на които предстои реализация, има подадени документи за 16 многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност, които чакат финансиране, както и 7 внесени проекта по „Региони в растеж” за 7 блока. Това само потвърждава казаното до тук, че интересът, не само на местната власт, но и на гражданите към тези програми е изключително голям. Ето защо смятам, че енергийната ефективност трябва да бъде приоритетна държавна политика.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти