Енергийна ефективност в селскостопански сгради предлага Технопанел

През последните години нараства интересът на инвеститорите към изпълнението на обекти с голям мащаб – производствени, селскостопански логистични и търговски сгради с голяма разгърната площ. Независимо от функцията си, всички сгради, при които има голямото струпване на хора е необходимо да отговорят на специфични изисквания. Заедно с навлизането на нови и по-модерни технологии и материали в строителството, това неизбежно е свързано и със завишени изисквания към пожарната и аварийна безопасност, както и високи топлоизолационни качества. Още при фаза проектиране на инвестиционните проекти, едно от основните изисквания при изграждането на сградите е осигуряването на пожарната им безопасност с цел намаляване щетите от пожар и опазване на околната среда както и високата енергийна ефективност - от строителството и през целия период на експлоатация.

Енергийна ефективност в селскостопански сгради предлага Технопанел снимка: Технопанел

Технопанел получи нови сертификати за пожароустойчивост и клас реакция на огън на своята продуктова гама, в съответствие със стандарт БДС EN 13501-2:2016. При проведените през месец януари сертификационни изпитвания на продуктовата гама на Технопанел, на нови тестове бяха подложени стенни и фасадни панели с дебелини между 80mm и 150mm със сърцевини от минерална вата, полиуретан и полиизоцианурат. Тестването обхваща и покривни панели със сърцевина от минерална вата с дебелини 60mm и 100mm. „Всички панели подложени на изпитвания представят по-добри резултати и покриват по-високи изисквания за пожароустойчивост и клас реакция на огън“, сподели екипът на компанията за читателите на списание АгроБио Техника. Тестовете и съответната документация са издадени от акредитирана лаборатория на територията на България. Това е станало възможно след усилена съвместна работа на производствения и инженеринговия екип по усъвършенстване качествата на продуктите.

Материалите, вложени в строежа на селскостопанските сгради играят ключова роля за тяхната енергийна ефективност. „Вредните въглеродни емисии, идващи от промишлените зони, могат да достигнат до 75%. Затова е изключително важно да се насърчава по-ефективното управление на енергията чрез влагане на качествени строителни материали“, допълниха от Технопанел. 

Енергийна ефективност в селскостопански сгради предлага Технопанел снимка: Технопанел

Продуктовата гама на Технопанел предлага сандвич панели с три вида изолационни сърцевини, всяка от които с оптимални топлоизолационни качества. Стенните и фасадни ограждащи системи от сандвич панели със сърцевини от полиуретан (PUR) и полиизоцианурат (PIR) осигуряват оптимален топлинен комфорт в помещенията, а панелите с дебелина над 100mm са подходящи за хладилни камери. Покривните панели с полиуретановата сърцевина са подходящото решение за покриви (≥7%), предлагащо висока топлинна изолация и защита от влага. Силно предпочитани са и панелите със сърцевина от негорима минерална вата (MW). Покривните и стенни панели със сърцевина от минерална вата са класифицирани във висока категория на пожароустойчивост – REI/EI 120 и добри звукоизолационни качества. Нашите висококачествени строителни продукти са с СЕ маркировка и, в зависимост от изолационния материал и дебелината му, задоволяват множество технически изисквания като термоизолация, огнеустойчивост, звукова изолация. И всичко това по един икономически обоснован начин, базиран на качествено изпълнение.

Технопанел е част от БС Група Компании. Използвайки най-новите технологии и натрупания през годините опит, екипът на компанията предлага професионално и отговорно консултиране и подкрепа по време на всички етапи от изграждането една селскостопанска база със сандвич панели. Повече информация може да бъде получена онлайн.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти