Дронове за отглеждане на картофи от ABZ Innovation

Дроновете намират широко приложение в селското стопанство, като са изключително полезни при отглеждането на картофи, предлагайки на фермерите набор от предимства, които няма как да получат при използването на друг вид техника. Едно от основните преимущества от използването на дронове е подобреното наблюдение на културите. Те могат да летят над полетата и да заснемат изображения с висока разделителна способност на посевите на равни интервали от време, което позволява фермерите да откриват потенциални проблеми на ранен етап. Могат да се идентифицират признаци на болести, нашествия от вредители и недостиг на хранителни вещества, преди те да станат твърде сериозни. Това дава възможност земеделските стопани да предприемат бързи действия, което в крайна сметка води до по-висока по добив и качество продукция.

Дронове за отглеждане на картофи от ABZ Innovation

Обхвата на дроновете покрива големи площи земеделска земя бързо и лесно, което свежда до минимум нуждата от работна ръка, а оттам се оптимизират и нужните финансови средства, особено по време на натоварения вегетационен период. Дроновете са в основата на прецизното земеделие, като с тях процесът на прилагането на торове и добавки е максимално пригоден към нуждите на отглежданата култура, което довежда и до образуването на по-малки количества отпадъци и елиминира риска от предозиране за растението, което от своя страна може да има негативни последици за околната среда и оскъпяване на цялостния процес. Те са отлични инструменти за борба с вредителите в картофените полета.

Дронове за отглеждане на картофи от ABZ Innovation

Чрез използването на пестициди в определени области, фермерите могат да сведат до минимум риска от прекомерно прилагане и да намалят количеството химикали, които се отделят в околната среда. Това може да бъде особено важно за органичните ферми, където употребата на пестициди е ограничена. В сравнение с традиционните методи за наблюдение на културите, като пилотирани самолети и наземни проучвания, те са по-удачният вариант, защото имат сравнително достъпна цена и поддръжка. Едно от най-честите приложения при отглеждането на картофи е картографирането на насажденията, като дроновете могат да заснемат изображения с висока разделителна способност, които да се използват за създаване на подробни карти на полетата.

Разграничават се отделни области, имащи нужда от специална грижа, поради недостиг на хранителни вещества или нашествие от вредители. Друго много важно приложение е при оценката на добивите, като заснетите насаждения се използват за прогнозиране на количеството, качеството и определяне на времевия диапазон за прибирането на реколтата. ABZ Innovation е специализирана в разработването и производството на дронове и свързаните с тях аксесоари, на базата на опита на експерти и изследователи.

Дронове за отглеждане на картофи от ABZ Innovation

Изработването на индивидуални проекти включва предпроектно проучване – съответствие на идеята с технологичните възможности на компанията, дефиниция на точната спецификация – определяне на точните нужди от разработката, определяне на срокове, разходи, прототипиране и тестване. Селскостопанските спрей дронове в портфолиото на компанията имат система за пръскане CDA с безчеткова помпа и перки, тристепенна филтърна система, максимален дебит 4,8л/м, регулируем размер на капката и работна ширина. Всички компоненти са обединени в модулна система, като обработват от 60 до 160дка. Батерията е 16000mAh с FOC система.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти