Дрон технологиите са част от дигиталния преход

инж. Александър Михайлов и инж. Тодор Тодоров, управители на Скай Сист

инж. Александър Михайлов и инж. Тодор Тодоров, управители на Скай Сист

В началото, бихте ли представили Скай Сист на читателите на списание Енергия?

Ние сме иновативна и високотехнологична компания и извършваме професионални специализирани инспекции за редица индустриални отрасли със специализирани дронове и софтуер, целящи да подобрят работните процеси. Нашата мисия е използвайки нашия опит и знания да помогнем на нашите клиенти в издигането на техния бизнес до нови висоти и бизнес решения. 

Какви са предимствата, които дрон технологиите предлагат за диагностика на работата на соларни паркове?

Интегрирането на дрон технологията напълно подобри ефективността и точността на процеса на инспекция. Термалните камери могат да изследват големи площи в рамките на централата, като събират инфрачервени изображения с висока разделителна способност за времето на един полет. Комбинирането на топлинни и визуални данни помага да се определи дали топлинните аномалии са причинени от дефекти, открити физически на панела, като разслояване, пукнатини, прах или вътрешни проблеми. Една от основните причини за внедряване на дронове за инспекции на слънчеви панели е намаляването на разходите за поддръжка. Обикновено инспекциите на големи соларни ферми се извършват от наземен екип, който инспектира всеки панел на ръка. Този метод може да отнеме дни или седмици в зависимост от размера на фермата и води до голямо количество човекочасове, което значително увеличава разходите.

Доказано е, че дроновете намаляват времето за проверка с до 70% Инспекциите от въздуха могат да идентифицират 100% от неизправностите и да идентифицират вида на повредата с 99% точност. В сравнение с ръчните проверки, дроновете имат много по-малко време за проверка и предоставят по-точни данни. Това означава 99% точност при идентификация на аномалии и 40% намаляване на разходите за проверка. Ръчните инспекции на фотоволтаични централи може да изискват планирано изключване, което води до загуба на приходи. С инспекциите от въздуха дроновете могат да извършват инспекцията, без да е необходимо да се спира соларната инсталация. Като цяло, превантивната поддръжка се подобрява чрез локализиране на дефектите при проследяване във времето, а отчетите показват годишна финансова загуба, ако аномалиите останат неотстранени.

Какви други възможности предлагат дроновете?

Дроновете могат да бъдат внедрени в редица индустрии за проверка и инспекция на състоянието на електропроводи, подстанции, вятърни турбини, телекомуникационни кули, газопроводи, тръбопроводи. Те могат да заснемат изображения с висока разделителна способност и видеоклипове за броени минути. Кадрите могат да бъдат обработени от нашия софтуер и всякакви неизправности на перката на вятърната турбина могат лесно да бъдат открити. Те също така могат да бъдат проверени бързо, без грешките в измерването, които идват с човешките проверки. Камерата за топлинни изображения може да открие дефекти под покритието и всяка загуба на енергия и проблеми с производителността.

Някои инфраструктурни обекти се намират на труднодостъпни места, което води до затруднени инспекции и мониторинг. В голяма част тази работа винаги се е извършвала ръчно чрез наземни средства. Това е времеемка и опасна дейност. А за работещите компании, освен че се грижат за безопасността на служителите, е скъп подход, който изисква значително време. Съвременните дронове със специализирано оборудване могат значително да намалят разходите за рутинни операции, за документиране на корозия и други фактори, нарушаващи целостта на съоръженията, да намалят времето необходимо за извършване на проверка, предоставяне на възможност за анализ на ситуацията в реално време и бързо вземане на решения. Съоръженията в нефтената и газовата промишленост изискват провеждането на регулярни инспекции.

Тръбопроводите, офшорните платформи и резервоарите трябва да се проверяват за наличието на евентуални течове с цел да се предотвратят екологични катастрофи, а сондажното оборудване следва да се инспектира ежемесечно. Провеждани по традиционния начин тези инспекции са меко казано опасни. Дроновете обаче могат изцяло да променят това. Те отлитат директно до зададена по команда цел, извършвайки цялостна инспекция. В миналото инспектирането на петролни кладенци и офшорни платформи изискваше изкачване на високи стълби, преминаване по тесни пътечки, работа с огромни кранове и спускане с въжета от големи височини. Всички тези дейности се извършваха, разбира се, в непосредствена близост до вредни химикали и опасно оборудване. Традиционните инспекции в нефтената и газовата индустрия са меко казано опасни, но дроновете могат изцяло да променят това.

Те с лекота могат да се издигнат на голяма височина, преминавайки през наситена с токсични химикали среда, като елиминират нуждата от излагането на опасност на персонала. С дроновете може да се осигурява и по-бърза реакция при аварии. Независимо дали в резултат на природно бедствие или механична повреда, авариите се случват и е необходимо изготвяне на стратегия за справянето с тях. Дроновете могат да спомогнат за по-бърза и ефективна реакция в случай на авария. За разлика от управляваните от пилот летателни средства, дроновете могат да излетят веднага при необходимост, което може да спести ценно време при възникването и развитието на авария. Благодарение на усъвършенстваните си камери дроновете провеждат инспекциите по-качествено.

Камерите могат да увеличават фокуса върху определена зона и да снемат изображения или да запишат видео, без да се губи качество. Те предоставят кристално ясни изображения с несравнимо качество. В допълнение, в рамките на един полет на дрона различните камери и сензори могат да проведат множество тестове. Дроновете могат да бъдат оборудвани с инфрачервени термовизионни камери, както и други сензори за температура, концентрация на химикали и др. Някои дронове имат и сензори за избягване на препятствия с цел предотвратяване на сблъсъци и нанасяне на повреди върху инфраструктурата. Заедно, тези камери и сензори позволяват на дроновете да извършват цялостни инспекции с рекордно висока скорост.

В заключение, бихте ли споделили какви приоритети имате за развитието на компанията през следващите години?

В следващите години ще се стремим към реализиране, оптимизиране и внедряване на нови работни процеси в редица индустрии. Използването на дронове, заедно с необходимото оборудване и софтуер, да станат част от един процес на дигитализация на работните процеси и въвеждането на интелигентни технологии в България с основни ползи в енергетиката и услугите. Основна цел на дружеството е чрез реализиране на новите технологии, да стане гарант за качество. Фирма Скай Сист работи по разработка за работа на мрежа от дронове, която да помага при бедствия и аварии. Разработката е насочена към дронове с далечен обхват да работят в паралел и да обхващат по-голям периметър от инспектирания участък и да бъдат управлявани само от един човек.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти