Доставяме на нашите клиенти интелигентни и надеждни соларни решения

Николай Иванов, управител на Фотомейт България

Николай Иванов, управител на Фотомейт България

Уважаеми г-н Иванов, в началото на нашия разговор, бихте ли представили на читателите на списание Енергия последните новости, свързани с Photomate?

Фирма Photomate е регионален VAP (Партньор с добавена стойност) и CSP (Сертифициран партньор за услуги) на Huawei за соларна енергия в Централна и Източна Европа, Скандинавия, Балтика, Кавказ и Централна Азия. От момента на своето основаване през 2008 година не спираме своето развитие. Горди сме, че успяхме да изградим и задържим водеща позиция в обслужвания регион в областта на соларните инвертори за търговски и битови клиенти. Само за последните 2 години, компанията е отворила офиси в 4 нови държави и е увеличила броя на своите служители 3 пъти. Постоянно се стремим да залагаме в нашето портфолио високотехнологични продукти в сферата на възобновяемите източници. Като естествено продължение на партньорството ни с Huаwei, лидери на пазара за соларни инвертори, ние добавихме системи за съхранение и зарядни станции за електроавтомобили. Вълнуваме се да споделим, че в най-скоро бъдеще очакваме да осъществим и първия ни проект за добив на възобновяема енергия от водород.

В продължение на това, как бихте коментирали последните иновации на Huawei?

По време на последния форум проведен през септември в Барселона, Huawei представи ново интелигентно стрингово решение за съхранение с модулен дизайн - Luna 2000-200kWh2H0. Посредством добавянето на тази система към вече съществуващите малки за домакинства батерии от 5 до 30kW/h и големите контейнерни системи от 2MW/h Huawei успешно ще покриват нуждите за акумулиране на енергия на потребителите в трите основни сегмента. В сферата на изкуствения интелект, Huawei представи и най-новото си решение за управление на енергията - The AI Energy Management Assistant (EMMA). Тази система, предоставя интелигентни функции за енергийно планиране и управление, като цели повишаване добива на енергията, намаляване загубите на мощност и увеличаване на приходите от фотоволтаичната електроцентрала.

Не на последно място, Huawei заяви плановете си за стартиране производството на новият модул за зареждане- FusionCharge 40 kW DC. Този надежден, нискошумен и високоефективен модул, се очаква да се наложи като лидер на пазара при съоръженията за зареждане на електрически превозни средства (EV). Електроавтомобилите стават все по-популярни в цял свят, скока при продажбите в България към момента, обаче, надхвърля броя на инсталираните обществени зарядни станции. В този ред на мисли, се надявам да имаме възможност в най-скоро време да представим този модул и на Българския пазар.

Ще бъде интересно да научим повече и за някои интересни проекти на Photomate от последната година. Какви са реалните ползи за клиентите?

За нас всички проекти са важни и интересни. Като съвсем логично в последната година, поради поскъпване на електроенергията в индустрията и настъпилата геополитическата ситуация в Европа, най-популярни станаха системите за собствена консумация. Благодарение на логистичния ни отдел и доброто ни планиране, сме горди, че спомогнахме изграждането на много проекти от такъв тип. Един от най-значимите е система с капацитет от 20MWp, изградена на територията на фабрика в Южна България. Такъв тип инвестиция в индустрията е навременна, с висока ефективност и бърза възвращаемост.

Какви допълнителни услуги предлагате на клиентите, свързани с консултации, поддръжка и бъдещо развитие на техните инсталации?

Целта на компанията Photomate е да достави интелигентно и надеждно соларно оборудване с максимална техническа поддръжка за нашите клиенти в Централна, Източна, Северна Европа и Централна Азия. Нашите високо квалифицирани специалисти, базирани в офисите ни в България, са на разположение на нашите клиенти при необходимост от съвет. Предлагаме предварителен дизайн, консултация при избора на точното оборудване, както и въвеждане в експлоатация на големи фотоволтаични централи. На сервизния ни телефон и имейл, всеки наш клиент или партньор, може да получи навременно съдействие при възникнал проблем, относно поддръжката след закупуване на системите. Фотомейт България периодично организира семинари, конференции и обучения свързани с най-новите технологии във фотоволтаичната индустрия.

Как бихте коментирали предизвикателствата свързани със забавянето на доставките в соларния сектор? Какви решения предлагате в тази насока?

Мисля че през последната година, няма отрасъл в икономиката, който да не беше засегнат от проблема с навременните доставки. Няма да бъде изненада за никой, че и соларният сектор, като най-бързо растящия, логично, не беше изключение. Бих посъветвал всички наши клиенти, партньори, както и всички, които смятат да изграждат системи от възобновяема енергия, да си направят едно по-добро планиране при поръчката на материали със срок минимум от 4 до 6 месеца в аванс от стартирането на проекта. Светът се променя, бизнесът се променя, съответно и нашите навици и начин на работа също трябва да се променят.

Може би ще мине известно време, докато клиенти и доставчици напълно се напаснат на новите условия на работа, но виждам, че това вече се случва и малко по малко хората почват да свикват с „новото нормално“. За да отговорим на все по-големият интерес, нашата компания, работи усилено върху разрастването на складовата ни база и ефективната работа на логистичния ни отдел. В обобщение на всичко описано погоре, искам да изкажа своята благодарност за търпението и разбирането на всички наши клиенти, партньори и колеги, като ги уверяваме че правим всичко възможно за да подобрим съвместната ни работа с всеки изминал ден.

В заключение как бихте обобщили възможностите и перспективите пред използването на възобновяеми енергийни източници?

България е държава, която разполага със значителен потенциал за изграждане на ВЕИ централи в близко бъдеще. Евентуалното повишаване на цената на електроенергията за битови клиенти и планираната помощ от държавата, би мотивирало много домакинства да инсталират фотоволтаични системи на своите покриви. По този начин те сами стават производители и ще могат да пестят от месечните им сметки за ток.

От друга страна големите мегаватови фотоволтаични паркове няма да спрат да бъдат изграждани поради нуждата от диверсификация на енергийните източници и необходимостта от декарбонизация. Основното предизвикателство при всички участници замесени в сектора на енергетиката и системите за съхранение, както и през отлитащата си година, така и през следващата ще бъде подсигуряването на производителите на компоненти със сурови материали и навременните доставки на вече готовите продукти до съответните енергийни обекти.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти