Добрата комуникация и бързата реакция са решаващ фактор за успешен бизнес

Калин Игнатов, управител на К. А. Технолоджи

Калин Игнатов, управител на К. А. Технолоджи

Уважаеми г-н Игнатов, в началото на нашия разговор, бихте ли представили дейността на фирма К. А. Технолоджи пред читателската аудитория на списание АгроБио Техника?

Регистрирах фирмата ми К. А. Технолоджи ЕООД през май 2006 година, след натрупан богат опит в областта на посредничеството при продажби на машини и оборудване с произход от Германия и в разработването на пазар за специални експандирани фуражи по холандска технология. В голяма степен за успешното стартиране на собствен бизнес и последващите успехи роля изигра и предишната ми кариера на научен сътрудник към Българската академия на науките (БАН), в рамките на която бяха осъществени специализации в Германия и Швейцария и бяха усъвършенствани комуникативните ми умения и владеенето на чужди езици.

В качеството си на предприемач задълбочих сътрудничеството с основни немски доставчици на комплексно оборудване за фуражната промишленост, почистване и съхранение на зърно в плоски складове с вентилация и транспорт, изгаряне на дървесина и отпадъчни продукти от селското стопанство. Огромният интерес към процесите на преобразуване на различни видове биомаса като дърво, слама, слънчогледова люспа и други в пелетно гориво за промишлеността и бита предопредели развитието на бизнеса ми през следващите години.

Бяха реализирани множество интересни проекти с акцент върху високо производителни и надеждни машини с ниски експлоатационни разходи и максимална степен на автоматизация. Натрупан беше сериозен опит в областта на раздробяването, изсушаването и пелетирането на различни суровини, изградиха се контакти с местни производители на машини и оборудване, консултирани бяха голям брой фирми и лица, желаещи да инвестират в този нов сектор.

За читателите ще бъде интересно да научат повече за решенията, които имате за животновъдството. Какво по-специално предлагате в тази област?

В областта на животновъдството и по-специално храненето имах успешна търговско-посредническа дейност като стартирахме с популяризиране в България на голяма фирма от Хамбург, която впоследствие изгради партньорство и съвместно производство с българска компания от Сливен. Немската фирма Бергофор от Кулмбах със 75 годишен опит в производството на минерални и добавящи фуражи и млекозаместители беше успешно рекламирана и представена, с основното съдействие на доктор Валентин Атанасов от град Шумен и впоследствие чрез дистрибуторите за България - фирмите Еко Мекс ЕООД, г-н Бехчет Маджар от Белоградец, област Варна и ЕТ „М енд Б - Янко Митев“ от град Ямбол. Нашата цел с Бергофор е постигане в дългосрочен план на високи икономически резултати с гарантиран здравословен растеж на животните, при отговорно отношение към околната среда и здравето на хората.

Мога да споделя, че екипът в Германия работи изключително професионално, базирайки се на последните данни в науката за храненето, подбирайки оптимално висококачествени суровини на достъпни цени, използвайки модерна техника за дозиране и смесване на компонентите при пълна автоматизация на процесите на производство и опаковане, всичко това съчетано с постоянен вътрешен и външен контрол за поддържане на сертификатите и лейбълите на продуктите.  

Какво според Вас е важно за изграждането на ползотворни връзки между клиенти и доставчици? От тази гледна точка, какви ще бъдат основните акценти в дейността на компанията?

Основен акцент в дейността ми през последните години е осъществяването на контакти и посредничество между български фирми в състояние да произвеждат детайли и цели съоръжения с големи международни компании, реализиращи комплексни проекти с доставка на технологично оборудване. С партньорски фирми и специалисти от България и чужбина постоянно съдействаме за повишаване ефективността и производителността на нискобюджетни и технологично недобре структурирани производствени инсталации, фирмата ми е утвърден доставчик на консумативи и високо устойчиви на износване работни органи като матрици и ролки за пелетни преси от фирма Граф - Германия, предлагаме и рециклиране на излезли от употреба форматни части за пелетопроизводството.

Съдействаме, също така, много успешно при закупуването и вноса на техника втора употреба по поръчка на наши дългогодишни клиенти. Въпреки изобилието от платформи за продажби в интернет пространството, комуникативните и езикови умения и бързата реакция, например при появата на интересна обява за употребявана техника в чужбина, са решаващ фактор при реализирането на сделки при изгодни ценови нива.
Не на последно място се стараем да намираме пазари за готови продукти, произведени в България от наши клиенти с доставени от нас машини и консумативи, при спазване на стандартите за качество и надеждност на доставките.  

Предлагате на клиентите решения за пелетиране. Какви са възможностите и ползите, които те дават на фермерите?

Конкретните ползи от процесите, свързани с пелетирането, са въвеждането на технологични решения за превръщането на растителна биомаса с голям обем в гориво, храна за животни, постелка при отглеждането на птици и някой други. Използването на модерна техника и висококачествени формоващи органи, каквито ние предлагаме, означава висока ефективност на инсталациите, облекчена работа на обслужващия персонал и по-голяма мотивация за запазване на работното място и развитие в тази област.

Като цяло, как бихте обобщили значението на високопроизводителните машини и технологии за осигуряване на конкурентоспособност на животновъдите?

Високопроизводителните машини и съоръжения за вентилиране на насипно зърно в плоски складове, за аспирация на леки примеси, за калибриране и пресяване на слънчоглед и други култури позволяват реализирането на по-високи ценови нива на селскостопанската продукция и облекчават последващите работни процеси по преработка на суровините в крайни продукти. Млекозаместителите на фирма Бергофор позволяват автоматизирано изхранване с роботи поради изключително добрата си разтворимост и намират все поголямо търсене сред модерните животновъдни комплекси.

В заключение, какво бихте искали да кажете на Вашите клиенти от страниците на списанието?

В заключение, разбира се искам да благодаря на многобройните ни клиенти, които се довериха на фирмата и на мен лично и да ги уверя, че винаги ще бъдем на разположение за да решим проблемите и да помогнем според възможностите си за успеха на бизнес начинанията им.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти