Диспечерски системи за контрол от АТИС Телеконтрол

За ВиК дружествата фирма АТИС Телеконтрол е разработила система за дистанционен мониторинг на важни обекти от водопреносната мрежа и контрол на нивото на водата, чрез управление на помпите в помпените станции. Трансферът на данни е по GPRS мрежа или радиоканал. В системата се визуализират технологичните процеси. Лесно се преминава на енергоспестяващ режим, с намаляване времето на работа на помпите, или чрез спирането и пускането им.

Диспечерски системи за контрол от АТИС Телеконтрол

Контролерите се комплектоват с комуникационни адаптери за изграждане на йерархични информационни системи за диспечерски контрол на обекти от ВиК мрежите. Основни функции на диспечерските системи от АТИС Телеконтрол са измерване на параметрите по водоснабдителната мрежа: налягания, воден дебит, нива във водоемите, температури. С функция за контрол на състоянието на агрегатите в помпените станции и следене за аварии. Те изготвят статистика за работните часове на всяка помпа. Системите визуализират параметрите на агрегатите: ток на всяка фаза, напрежение, консумирана мощност, изчисляване на разходен коефициент. Системата архивира данните и е с достъп до архивите. Тя изготвя воден баланс чрез четене на данните от монтирани разходомери.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти