Дигитален поглед към EuroTier 2021

Както и други изложения, EuroTier тази година се проведе в дигитална версия чрез специално изграден портал между 9 и 12 февруари. Организаторите се бяха постарали да предоставят на участници и посетители всички възможности за информиране, обсъждане на важни теми и осъществяване на професионални контакти, каквито те биха имали при обичайното провеждане на изложението в Хановер. Основна тема на тазгодишното изложение беше Земеделието в хранителната верига: Производство на фуражи. Качествено земеделие. Безопасност на храните. Във връзка с това бяха разгледани различни по-конкретни теми, засягащи екологичност, ефективност, хуманно отношение, прозрачност при производството, маркетинг и т.н. Отново бяха раздадени и традиционните награди за иновации и за хуманно отношение към животните. Платформата остава на разположение, с ограничени функции, на участниците и посетителите до 15 април.

Текст: списание АгроБио Техника

EuroTier се проведе в дигитална версия Снимка: EuroTier

С оглед на продължаващата несигурна международна ситуация, EuroTier, водещият световен панаир за животновъдство, и EnergyDecentral, международният панаир за иновативни енергийни източници, се проведоха от 9 до 12 февруари 2021г. под формата на нова цифрова информационна и бизнес платформа. Решението традиционното търговско изложение да не се проведе физически в Хановер, Германия, беше взето от организаторите от DLG (Германското земеделско общество) след срещи с представители на индустрията, консултативния съвет и партньорите. Дигиталната платформа за събития EuroTier предлага преглед на международния пазар на продукти и услуги, предоставя информация по актуалните теми в бранша и създава пространство за обсъждане на стратегии за животновъдството и децентрализираното производство на енергия.

Особености на дигитално провеждане на изложението

От 1 февруари 2021г. посетители и изложители вече можеха да влязат в платформата, като на разположение бяха функциите за откриване и информиране за техническата програма и други участници, записване за участие в събития, свързване с други участници, уговаряне на аудио-видео срещи в платформата. От 9 февруари 2021г. платформата даваше достъп до всички функции, включващи и възможност за аудио-видео чат.

Компаниите се представяха чрез интерактивни визитки, водещи до пълния профил на изложителя, съдържащ информация за марки, продукти, услуги и контакти, както и възможност за директен контакт със служители на компанията. В дигиталната изложбена зала производителите представиха теми и събития, а посетителите можеха да влизат и да разглеждат по всяко време. На изложителите се предостави избор между три пакета, различаващи се по обхвата на предлаганите функции и услуги и предлагащщи максимална гъвкавост за контакт с посетителите, както и прозрачност и сигурност при инвестиционното планиране. Положено беше и усилие посетителите да бъдат максимално улеснени в търсенето на компании или информация чрез ключови думи като имена на изложители, на марки, продукти, държави, зали, пощенски кодове, чрез разглеждане на различни категории, създаване на комбинирани филтри. Платформата остава отворена и след официалното приключване на изложението на 12 февруари 2021г. Повечето функции ще продължат да бъдат налични, с изключение на Техническа програма и Календар на срещите, което означава, че посетители и участници продължават да имат възможност да осъществяват контакти помежду си, но без възможността за аудио и видео връзка. Материали от техническата програма също са достъпни в онлайн архив. Платформата остава отворена в този си вид до 15 април 2021г.

Техническа програма

Техническата програма включваше изказвания по водещи за бранша теми и обсъждания на различни решения в рамките на DLG-Studio, като имаше възможност за комуникация и задаване на въпроси към участниците в тези обсъждания. В рамките на DLG-Spotlights се обърна внимание на експертни познания от първа ръка в облстта на говедовъдството, свиневъдството и птицевъдството, енергопотреблението, контрола на вредни емисии и директния маркетинг. Международните експерти в индустрията предоставиха информация и обсъждаха актуални теми от различните индустрии. Дискусионните форуми на DLG предоставиха място за споделяне на мнения и информация, съответстващи на събитията в DLG Studio и DLG Spotlights.

Основна тема беше Земеделието в хранителната верига Снимка: EuroTier

Водеща тема на EuroTier тази година беше Земеделието в хранителната верига: Производство на фуражи. Качествено земеделие. Безопасност на храните. Потребителите все повече искат да знаят откъде идва храната, която консумират. Поради това преработвателите и търговците на храни търсят възможности за проследяването на всяка отделна партида по цялата верига на производство. EuroTier 2021 показа как прозрачността и проследимостта могат да бъдат реализирани в селското стопанство и как те могат да бъдат интегрирани чрез цифрови решения. В рамките на тази тема бяха обсъдени въпроси и решения, свързани с вредните емисии, енергопотреблението и директния маркетинг. Обсъждани бяха и цялостни концепции за управление на ферми, както и комбинирането на хуманно отношение към животните и екологичност. 

Прах, амоняк и други вещества от оборите за животни оказват влияние чрез емисиите си върху околната среда. В DLG Spotlight изложителите показаха техническите си решения, по-специално за ефективно намаляване на емисиите на амоняк. Показани бяха решения и иновации от всички етапи на производството - хранене, отглеждане на животни, вентилация, обработка на течен тор - които помагат да сведат до минимум амонякът от животновъдството или да предотвратят появата му.

Проследимият произход и свежестта са причина много хора да купуват селскостопански продукти директно от фермери, затова преработката във фермата и директните продажби стават привлекателни за нарастващ брой земеделски предприятия. Понастоящем само в Германия около 30000 фермери практикуват директен маркетинг с различна степен на интензивност и тази тенденция продължава. Експерти и изложители предоставиха информация за технически решения, продукти и услуги в тази насока, както и актуални маркетингови стратегии.

Разглеждането на производството на енергия в селското стопанство включваше най-съвременни технологии за производство, контрол и съхранение на енергия, както и използване и продажба на самостоятелно генерирано електричество в селското стопанство. Фокусът беше върху интелигентното използване на собствено генерирано електричество и електрическото задвижване е обща характеристика на представените системи и оборудване.

Фермери, консултанти, политици и учени обсъждаха актуални въпроси от темата Земеделие и общество, обхващаща подобряване на хуманното отношение към животните, темите за хранителните вещества и торовете и други актуални проблеми за конвенционалните и био ферми. Програмата включваше още и информация относно намирането на работа и подходящо обучения в областта на селското стопанство.

Награди

EuroTier се е утвърдил като една от най-важните платформи за иновации и във връзка с това в рамките на изложението се връчват наградите Innovation Award EuroTier. Независима експертна комисия, назначена от DLG, определи победителите от общо 80 одобрени предложения за продуктови иновации въз основа на строги критерии. Златна и сребърни награди бяха присъдени на общо 8 иновации. В сътрудничество с Германската асоциация на практикуващите ветеринарни хирурзи (bpt), DLG представя отделната Animal Welfare Award (Награда за хуманно отношение към животните) за иновации, които са специално насочени към подобряване на хуманното отношение към животните. Тя се присъжда на компании, които са сред носителите на златна или сребърна EuroTier Innovation Award 2021. Тематичните области, в които се състезават иновациите, са фермерски суровини и оборудване за тяхното използване, оборудване за съхранение и смесване на фуражи, оборудване, аксесоари и резервни части, технологии за управление и хранене на говеда, технология за управление и хранене на свине, технология за управление и хранене на домашни птици технология на управление и хранене за други животински видове, контрол на климата и екологични технологии, цифрови решения за управление на стадата и осигуряване на качеството/ интелигентно земеделие, доене и охлаждане, помещения и изграждане на навеси за животните, технологии, свързани с тор, транспорт, стопанство и технология за паша, преработка и търговия с домашни птици и яйца.

За да спечели златен медал за иновации, продуктът трябва да представлява нова концепция, в която функцията е променена значително в сравнение с предшестващи технологии и която улеснява нов процес или значително подобрява вече познат метод. Решаващ при избора е практическото значение, приносът за хуманното отношение към животните, въздействието върху достъпността и ефективността на работата, върху околната среда и потреблението на енергия. Разглежда се и въздействието върху спестяването на труд и здравето и безопасността при работа. За да спечели сребърен медал, продуктът трябва да представлява усъвършенстване на съществуващ продукт, така че да се постигне значително подобрение във функционалността. Решаващо е практическото му значение по отношение на разходите, условията на труд и функционалната безопасност. Други фактори, взети под внимание, включват хуманното отношение към животните и въздействието върху околната среда и потреблението на енергия.

Златна награда за 2021г. беше присъдена на CowToilet от Hanskamp AgroTech BV. Намаляването на емисиите от животновъдството става все по-важно. Настоящият фокус е насочен повече към намаляване на тяхното появяване на ниво процес или , където е възможно, превантивно. Млекопроизводителите също са задължени да търсят и ефективно да използват потенциала за намаляване на емисиите например на амоняк. Голям обем амоняк за сравнително кратък период от време се появява поради 15 до 20 литра урина, които кравата произвежда всеки ден. Иновативната система CowToilet от холандската компания Hanskamp се състои от станция за хранене и устройство за събиране на урина. Използва се външен стимул за задействане на рефлекса на уриниране и урината се събира директно от кравата без да се стресира животното. Образуването на амоняк по подовете намалява благодарение на ранното отделяне на фекалиите и урината. Подовете също остават по-чисти, което влияе положително както върху здравето на копитата, така и върху качеството на въздуха в помещенията. В допълнение, земеделският производител може да използва отделно събраните и съхранявани фекалии и урина в растениевъдството или производството на енергия.

Сребърна награда получиха няколко участника в изложението. Поради съображения за качество на продукта и ефективност на разходите, птиците от генотипи за снасяне на яйца са неподходящи за производство на птиче месо, поради което мъжките пилета от тези породи досега в повечето случаи не се отглеждаха. Обществото и политици желаят избиването на еднодневни пилета от мъжки пол да бъде спряно и забранено възможно най-бързо. Установяванвто на пола още в яйцето се разглежда като алтернатива, като анализът на хормоните на 8-мия/9-ия ден от инкубацията в момента е най-широко разработеният и използваем в търговската мрежа метод. Най-разпространената досега системата за вземане на проби е само частично автоматизирана и взима проби от алантоиса с помощта на игла, при което може да се нарани алантоисната мембрана, съответно да доведе до намаляване на скоростта на излюпване. Системата SELEGGT Circulus от respeggt GmbH представлява значителен напредък. Тя работи напълно автоматично и безконтактно, което също значително увеличеният почасовия капацитет на машината. 

Хигиената е от решаващо значение за всички популации добитък. Една от ситуациите на възможно заразяване е по време на хранене на телета. Рискът от пренасяне на патогени от теле на теле е по-голям при автоматично хранене. Alma Pro Hygieneset от URBAN GmbH представлява иновативното използване на UV-C облъчване за намаляване на микробите в зоната на хранене на телета. Освен UV-C облъчването на загрятата вода, което осигурява перфектно качество на водата за смесване на фуража от хигиенна гледна точка, допълнителното облъчване на биберона представлява значително подобрение на хигиенните условия. В кратки почивки между храненето на отделните телета, биберонът и съседните контактни повърхности се облъчват, като по този начин по време на работа се убиват множество патогени. В сравнение с други методи, Alma Pro Hygieneset на URBAN е безопасна, особено ефективна опция без химикали. 

Една от най-чувствителните области в млекопроизводството е отглеждането на телета. Автоматичните хранилки осигуряват благоприятно за животните хранене, основано на нуждите. В автоматичните хранилки обикновено се използват мляко на прах, както и пълномаслено мляко в по-малка степен. Освен това е възможна комбинация от двете. Колебанията на съдържанието на сухо вещество изискват постоянна проверка и настройка на автоматичните хранилки, за да се постигне постоянна концентрация в захранващото мляко и оптимални качества на фуража. Електронният сензор Brix-TS е интегриран в смесителния резервоар на автоматичната хранилка Calf Expert, където непрекъснато измерва и следи съдържанието на сухо вещество в прясно смесеното мляко. В случай на отклонения, системата автоматично коригира концентрацията. Ако се използва пълномаслено мляко, може да се осигури постоянна концентрация на сухо вещество в захранващото мляко чрез добавяне на сухо мляко, ако е необходимо.

Разпръскването на течен тор близо до земята, следователно водещо до по-ниски вредни емисии, е много важно поради съображения за опазване на околната среда. Поради размера и теглото на стрелите, модерните технологии за разпръскване твърде често достига определени физически граници, особено при хълмисти или дори планински терени в определени тревни райони. Разпръскващата стрела на Möscha с пластмасова тръба като носещ конструктивен елемент се характеризира със своя опростен и в същото време изключително лек дизайн. Möscha постига това, като използва покрити пластмасови тръби вместо напълно метален дизайн. Освен спестяване на материал и гориво, това също разширява възможните приложения на системата, тъй като прецизното разпръскване на течен тор близо до земята може да се използва и при по-леки ремаркета, изискващи по-малко теглителна сила и при по-широко контуриран терен.

Образуването на амоняк по подовете на помещенията за отглеждане на животни може да бъде намалено чрез ранното отделяне на фекалиите и урината. Урината на животните е една от основните причини за емисиите на амоняк в млекопроизводството, особено когато за дълги периоди от време тя остава на пода и в контакт с въздуха и фекалиите. Под формата на Delta X Pack, френската компания Bioret е разработила продукт, който позволява фекалиите и урината да се събират автоматично, бързо и лесно от подовете на помещенията за отглеждане на млеконадойни крави, и да се прехвърлят в отделни складови помещения, като е интегрирана система от гумени постелки с градиент от 3%. Бързото и ефективно отделяне на фекалиите и урината е изключително важно за поддържане на чистите подове, за укрепване на здравето на животните и за въздействието върху околната среда.

Яйцата за люпене от фермите за бройлери се доставят в централните люпилни, където се сортират според качеството и теглото, преди да бъдат поставени в инкубатор. Освен това яйцата, които не са разположени с тъп край, насочен нагоре, трябва да се обърнат. Това води до голям брой поставки, които трябва да се напълнят ръчно. Често яйцата се транспортират и по конвейери, където могат да се ударят едно в друго, което може да доведе до повредени черупки. В системата, представена от NECTRA SAS, яйцата се прехвърлят в чаши за придвижване на яйцата, които се движат свободно по транспортната линия. Те могат да бъдат автоматично и индивидуално сортирани според качеството и теглото и могат да бъдат обърнати, ако са разположени неправилно. Незаетите чаши за яйца се премахват автоматично, а останалите се прехвърлят поставките за люпене. Системата значително намалява вероятността от увреждане на черупките и облекчава работното натоварване и води до подобряване на степента на излюпване в инкубаторите.

Animal Welfare Award

За първи път присъдена през 2018г. от DLG в сътрудничество с Федералната асоциация на практикуващите ветеринарни лекари (bpt), EuroTier Animal Welfare Award е специална награда за иновации, които особено насърчават хуманното отношение към животните. Специално внимание се обръща на продуктите, които насърчават упражняването на специфично за видовете поведение и допринасят за здравето на животните. Animal Welfare Award 2021 беше присъдена на Системата за наблюдение на телета от Futuro Farming GmbH, Регенсбург, получила също сребърна награда за иновации. Посредством непрекъснато наблюдение на телетата и бърза обратна връзка към фермера, системата дава възможност за ефективен мониторинг на здравето на всяко отделно теле в популацията. Системата за ранно откриване на заболявания се основава на прецизен, енергоспестяващ и преди всичко неинвазивен инфрачервен сензор. Данните от сензорите се оценяват незабавно и се изготвя прогноза за потенциално развиващи се заболявания. Информацията от оценката се предоставя на земеделския производител директно чрез приложение и онлайн платформа. Ранното лечение, непрекъснатото наблюдение на телето и бързото предоставяне на информация на фермера могат да помогнат за облекчаване на преболедуванията и да намалят смъртността при телетата и следователно значително да подобри хуманното отношение към животните.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти