Действаме напредничаво, в посока към прогрес

Неделин Василев, мениджър „Продажби“ в Технопанел

Неделин Василев, мениджър „Продажби“ в Технопанел

Днес, Технопанел набляга на технологичните иновации в производствената си дейност. Как това оказва влияние на продуктовия обхват и кои са акцентите в развитието на портфолиото Ви?

Ние от Технопанел винаги държим и полагаме усилия да развиваме продуктите и продуктовия си обхват. Обръщаме внимание на тенденциите при строителните продукти, изискванията на клиентите и пазара като цяло. За една фирма е изключително важно да не се оставя „по течението“, а да мисли и действа напредничаво и в посока постоянно развитие и прогрес. Динамиката на пазара от гледна точка на влагането на устойчиви продукти, с висока енергийна ефективност и степен на безопасност, водят до нормативни промени и все по-високи изисквания към строителните продукти и системи. Технопанел се стреми да предвижда и отговаря своевременно на тези изисквания. Непрекъснатото обновяване и инвестициите ни в производствени мощности и иновации, ни помагат да постигаме добра гъвкавост, да подобрим производствените срокове и усъвършенстваме качеството на произвежданите от нас сандвич панели. Продуктите ни се изпитват непрекъснато за различни показатели и успяваме да постигнем все по-добри резултати. Разбира се имаме и трудности и спънки – неизменна част от процеса на работа и развитие. Целта ни е да отразяваме и оценяваме своевременно проблемите, така че да намерим най-доброто решение, за да продължим развитието си в положителна посока.

Бихте ли разказали за някой реализиран Ваш проект в областта на животновъдството? Какъв пазарен отзвук се наблюдава от подобен тип системи за селскостопански нужди?

С продуктите, които произвеждаме и предлагаме на пазара, цялостната система за строителство, посредством сандвич панели, през годините се изградиха множество обекти в селскостопанския сектор, животновъдството, преработвателната промишленост. Дано не прозвучи нескромно, но се затруднявам да изброя някои конкретни такива, сигурен съм, че читателите - нашите клиенти ще припознаят Технопанел като надеждния си партньор в изграждането на техния бизнес. Във времена на постоянно повишаващи се цени на енергоносителите, сандвич панелите се оказват особено ефективен и модерен метод за изграждане на сгради от всякакъв характер. Планираме мащабни разширения в нашето производство, внедряване на нови технологии за производство на продукти и системи в сферата на индустриалното строителство. Засега ще запазя подробностите в тайна, уверявайки че скоро ще има какво ново да споделим с читателите, като съм убеден че ще бъдат приятно изненадани.

Какви са впечатленията Ви от изминалата година и как Технопанел се справи с предизвикателствата на пазара?

Изминалата година не бе лесна. Обстановката в света е трудно предвидима, с оглед на пандемията. В България тя бе усложнена допълнително и от гледна точка на политическата нестабилност. На пазара има сериозен дефицит на суровини и се наблюдава сериозно покачване на цените. Много инвеститори отложиха проектите си. Много фирми изпитаха сериозно намаление в обемите си на работа. Всички ние като хора изживяваме труден период. В тази трудна среда Технопанел се стреми да бъде близо до своите клиенти, да им оказва подкрепа, съдействие и професионална консултация в реализирането на техните проекти. Изграждайки бизнеса на своите партньори, Технопанел ЕАД продължава развитието си и се утвърждава като водещият производител и доставчик на системи за строителство на базата на сандвич панели. Искам да благодаря за доверието, което ни гласуват нашите клиенти и да ги уверя, че заедно ще преминем през трудните моменти, които ни поднася съдбата, като в крайна сметка ще излезем заедно по-силни, по-мъдри и можещи, за да продължим напред в предстоящото възстановяване след кризите, пред които сме изправени. Желая на всички наши партньори здраве и една успешна 2022г.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти