Corteva Agriscience представя своите ефективни предложения за чисти царевични посеви

Принципал® Плюс е добре познат хербицид, който обслужва нуждите на земеделието от години. Принципал® Плюс 66,5 ВГ се отличава с много предимства: широк спектър на контролираните плевели, оптимална селективност спрямо културното растение, пълно системно действие, бърз инициален ефект. Прилага се вегетационно от 2-ри до 6-ти лист на царевицата. Принципал® Плюс е комплексно предложение в технологията само за вегетационна борба с плевелите при царевица, без използване на почвен хербицид.

Corteva Agriscience представя своите ефективни предложения за чисти царевични посеви

Ариго® ВГ е с доказано действие срещу плевелите при царевица. Ариго® ВГ е хербицид за контрол на едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели. Едно третиране е достатъчно за контрол на плевелите. Едновременно контролира поникналите към момента на пръскането плевелни растения, но и вторично поникващите широколистни видове чрез почвеното действие в рамките на до 3 седмици. Не е нужно да се смесва с друг хербицид за разширяване спектъра на действие. Притежава подходяща селективност към клтурата и няма ограничение за последващи култури. Приложението на Ариго е много гъвкаво - от 2-ри до 8-ми лист на културата.

Виктус® ОД е системен, вегетационен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели при царевица. Прилага се вегетационно от 1-ви до 8-ми лист в доза 125мл/дка, в най-иновативната формулация за контрол на плевелите – маслена дисперсия ОД. Формулацията позволява много бързо и пълно проникване на хербицида в плевелите и висока ефикасност спрямо тях, в сравнение с аналогични хербициди.

Кабадекс® Екстра е вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели при царевица, отглеждана за зърно и силаж. Притежава системно действие и видимият ефект се появява бързо след третирането. Допълнителното почвено действие предотвратява развитието на вторично поникващите широколистни плевели, като едновременно е 100% селективен към културата. Прилага се от 2-ри до 6-ти лист на културата в доза 30 мл/дка.

Мустанг® - селективен системен хербицид за борба с широколистни плевели в царевица за зърно и силаж, включително устойчиви на хормоноподобните хербициди. Приложението му е вегетационно от 3-ти до 5-ти лист на културата в доза 40-60мл/дка в зависимост от фазата и плътността на плевелите. Без проблеми за следващата култура в сеитбооборота, както и напълно селективен към културата. Мустанг® може да се смесва с противожитни хербициди, листни торове и инсектициди.

Corteva Agriscience представя своите ефективни предложения за чисти царевични посеви

Старане® Голд е вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели при царевица. Еталон срещу Поветица и Фасулче, които са изключително упорити за справяне с хербициди плевели при царевицата. Той е комбинация от активните вещества флуроксипир и флорасулам, които са с различен механизъм на действие и така предоставят отличен контрол срещу плевелите. Прилага се от 1-ви до 6-ти лист на царевицата в доза 120мл/дка.

Дерби® Супер Едно /Ланселот® - официално получи през 2021 регистрация за употреба при царевица за зърно и силаж. С оптималния си ефект срещу широколистни плевели и конкурентната си цена, Дерби®/Ланселот® може да се прилага вегетационно от 2-ри до 6-ти лист на културата, в доза е 3,3г/дка, като се препоръчва в комбинация с прилепител Виволт™ 90 – 0,1%. Дерби®/Ланселот® работи много добре при оптимална влажност на почвата, при която плевелите се развиват нормално. Ниските температури до 5C° и температурни амплитуди не влият на действието му. Действа предимно като вегетационен хербицид, но притежава и почвено действие до 2-3 седмици срещу вторично поникващи плевели. През 2022г. Corteva Agriscience ще изненада фермерите с атрактини пакетни предложения, които ще осигурят ефективно справяне с плевелите.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти