Централите на AES продължават да гарантират енергийната сигурност на България

Иван Цанков, изпълнителен директор на AES България

Иван Цанков изпълнителен директор на AES България

Уважаеми г-н Цанков, година след войната в Украйна цените на световния енергиен пазар са все така нестабилни. На фона на това продължава да се говори за затваряне на въглищните централи в България. Каква 2023 година очаквате?

През 2023 година цените на енергията, сигурността на доставките и зеленият преход ще продължат да са основен фокус за политиците, бизнеса и обществото в България и ЕС. Затварянето на въглищните централи в България е ключов момент за българската икономика и енергетика. У нас повече от 40% от електричеството се произвежда от въглища, които са единственият местен енергиен ресурс и гарантират енергийна независимост на страната ни, както се видя в контекста на войната в Украйна.

Важно е да подчертаем, че благодарение на дългосрочния договор на българската държава с ТЕЦ AES Гълъбово за изкупуване на произведената електроенергия цената на тока за българските домакинства продължава да бъде социално поносима, въпреки сериозното поскъпване на свободния пазар. ТЕЦ AES Гълъбово осигурява около 10% от потребената електроенергия у нас и ограничаване работата на българските въглищни ТЕЦ неминуемо ще доведе и до изключително повишение на цената на електроенергията в целия югоизточен район на Европа. Защото българската електроенергия е важна не само за България, но и изобщо за всички съседни страни.

В края на 2022 година ТЕЦ AES Гълъбово отбеляза производствен рекорд. Какво повече за това може да разкажете на читателите на списание Енергия?

За пореден път ТЕЦ AES Гълъбово доказва своята ключова роля за енергийната независимост на страната и за гарантиране на енергийните доставки за потребителите в България на социално поносима цена въпреки турбуленциите на световните енергийни пазари. Двата енергоблока на най-модерната въглищна централа в България произведоха над 3 561 665 MWh електроенергия през миналата година.

Това е най-голямото годишно производство от пускането на централата в търговска експлоатация през 2011 година. Генерираната през 2022 година електроенергия от ТЕЦ AES Гълъбово е с около 8% повече спрямо произведеното количество през 2021 година. Само през месец декември 2022 година нашата централа осигури за българските потребители над 310 263 MWh електроенергия. Това се равнява на средното месечно потребление на близо 1 милион домакинства.

Централите на AES продължават да гарантират енергийната сигурност на България

Една от широко дискутираните теми е свърза с използването на въглищата, като суровина за електроцентралите. В тази връзка как гледате на възможността ТЕЦ AES Гълъбово да премине на друг тип гориво заради зеления преход?

ТЕЦ AES Гълъбово има технологична възможност да премине към частично използване на алтернативно гориво като природен газ, биомаса, дори модифицирано от отпадъци гориво. Но дали това ще стане все още не е ясно, защото зависи от технологичната, икономическата и екологичната обосновка на всеки от вариантите. Важно е да се каже ясно, че AES е дългосрочен стратегически инвеститор в България и основен приоритет за нас продължава да е осигуряване сигурността на електроснабдяването.

Затова и след 2026 година ще продължим да разчитаме на нашите производствени мощности които са ключови за осигуряване на сигурността на електропроизводството. Вярвам, че междувременно държавата ще създаде необходимите условия за изграждане и на ВЕИ мощности с батерии за съхранение на енергия. Това би позволило повишаване на дела на ВЕИ и по-гъвкаво управление на доставките. Според наш анализ пълното преминаване към възобновяеми източници е възможно, но трудно би станало преди 2040 година. А за да се реализират по-бързо проектите, се надяваме на законодателни промени, които да улеснят процедурите по изпълнението им.

Бихте ли разказали на нашата читателска аудитория повече за това с какви производствени резултати завърши 2022 година за ВяЕЦ „Свети Никола“?

Благодарение на ВяЕЦ „Св. Никола“ през 2022 година AES България отбеляза нов производствен рекорд. Вятърният парк произведе най-голямо количество електроенергия от пуска си в експлоатация през 2010 година и осигури за българските потребители 356 056 MWh зелена електроенергия. Това е ръст с около 8% спрямо произведената електроенергия през 2021 година и се равнява на средното годишно потребление на близо 100 000 български домакинства.

Това означава, че 100 000 български домакинства през 2022 година са използвали само зелена енергия благодарение на нашия вятърен парк. Само за последния месец на 2022 година ВяЕЦ „Свети Никола“ генерира близо 35 000 MWh. Това количество е равно на средното месечно потребление на домакинствата в градовете Добрич, Шумен и Разград, например. Така за пореден път AES България показва устойчивост в тенденцията ВяЕЦ „Свети Никола“ да осигурява по-зелено електропотребление за хиляди домакинства в Североизточна България.

В края на миналата година беше затворено делото „Калиакра“ в Страсбург. Какво следва от това?

В края на 2022 година постоянният комитет на Бернската конвенция реши, че ветропарковете край Калиакра са безопасни за биоразнообразието в района. Именно заради това и в резултат на всички усилия на инвеститорите във вятърните паркове в региона на Калиакра членовете на комитета единодушно решиха да спрат делото по случая „Калиакра“. Само ще вметна, че ВяЕЦ „Св. Никола“ е в основата на създадената Интегрирана система за ранно предупреждение за защита на птиците, която е съобразена с европейските изисквания за опазване на дивите птици. Интегрираната система минимизира риска от сблъсък на птици с въртящите се части на вятърните генератори, чрез спиране на единични групи турбини или цели вятърни централи, както и изпълнява мониторингова програма през рисковите периоди за видовете с консервационна значимост. А резултатът от всичко това е по-зелено енергийно бъдеще за България.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти