Целта ни е процентът на използване на „зелена“ енергия в ТИЗ-ВНИП да се увеличава съществено през следващите години

инж. Пламен Панчев, изпълнителен директор на Тракия икономическа зона

инж. Пламен Панчев изпълнителен директор на Тракия икономическа зона

Какво включва cтpaтeгията на ТИЗ зa Bъглepoднoнeyтpaлeн индycтpиaлeн пaрк?

Борбата с климатичните промени е стратегическа цел на Тракия икономическа зона /ТИЗ/. Като една от водещите индустриални зони в Европа тя е в уникална позиция да предложи на инвеститорите, партньорите и цялата верига на доставки да станат част от Тракия икономическа зона - Въглеродно-неутрален индустриален парк / ТИЗ-ВНИП/. Тази стратегия стартирахме преди 4 години и имаме по-амбициозен стремеж от този на ЕС. Целта ни е процентът на използване на „зелена“ енергия /ВЕИ/ в ТИЗ-ВНИП да се увеличи на 45% през 2025, на 60% през 2030 и на 100% през 2040. Този проект, това ново „поколение“ зони са и новата привлекателна сила на ТИЗ. Ние предоставяме на инвеститорите конкретни условия, каквито дори в развитите европейски държави невинаги могат да се осигурят.

Всички нови инвеститори ще използват минимум 30 процента ВЕИ в своята дейност. Вече работещите при нас фирми също прилагат „зелени“ политики - като Шнайдер Електрик. Компанията се разширява с изграждането на ново крило, в което отоплителната система ще ползва геотермални термопомпи. АББ и Кауфланд изявиха интерес да участват в проекта ни за възобновяем източник на енергия в зона Раковски /част от ТИЗ/, който включва 2 соларни парка от по 1 мегават, един от 2 мегавата и 1 от 3 мегавата. Тези 4-ри централи ще предоставят „зелена“ енергия на компаниите в зоната. Във всичко това надежден партньор ни е EVN. Вече превръщаме в реалност и идеята за намаляване използването на питейна вода в промишлеността - заедно с инвеститорите и нашите партньори от ВиК- Пловдив и общините, на чиито територии работим.

Миналата година подписахме меморандум за сътрудничество между Тракия икономическа зона и Веолия България, част от Групата Веолия - компания-еталон за екологична трансформация, която със своите близо 179 000 служители по света проектира и предоставя полезни и практични решения за управлението на услуги в сферата на водата, енергията и отпадъците като ресурси. Тракия икономическа зона ЕАД и Ситигаз България започнахме стратегическо сътрудничество с цел намаляване на емисиите от CO2 и превръщането на индустриалния парк в напълно „зелен“. Партнираме си повече от 15 години в задоволяване на нуждите от природен газ на многобройните фирми, ситуирани в зоната. Предстоящата програма предвижда постепенно въвеждане на биометан, който се произвежда по специална технология от биогаз и се подава в съществуващата газопроводна мрежа на Ситигаз България ЕАД.

Вторият етап включва разработването и въвеждането първоначално на 10% зелен водород от възобновяем източник (получен чрез електролиза) в мрежите на Ситигаз, с тенденция за увеличаване количеството след разширяване на газопроводните мрежи и съобразяването им с новите условия за производството на водород. Проектът реално е първият в България и чрез него постепенно ще се въвежда биометан и зелен водород за заводите в ТИЗ. Той е и част от развитието на кръгова икономика в ТИЗ, защото ще е свързан с оползотворяването на органичен отпадък, както от компаниите, така и от общините Марица и Раковски. Свързан е и с наш проект за био тор. С партньора ни Ситигаз в момента разработваме и втори проект - за производство на зелен водород на основата на 2 мегавата соларна централа.

Екипът на ТИЗ разработи и концепцията „последна миля“ при доставките. Идеята е изгражданото на логистичен център „last mile delivey“ за складиране и съхраняване на стоките в покрайнините на града и на индустриалните зони. „Последната миля“ в логистиката е най-важният етап в скъсяването на веригите за доставки, който включва получаване на поръчка от складa и доставка навреме до клиента, магазина или конкретен пункт за получаване. Реално този етап може изцяло да бъде обслужен от електромобил, което ще намали до минимум въглеродните емисии. Проектът получава подкрепа от световноизвестната компания „Милара Интернешънъл“, която също е в ТИЗ и първа в България произведе електрическо камионче.

Целта ни е процентът на използване на „зелена“ енергия в ТИЗ-ВНИП да се увеличава съществено през следващите години

Тракия икономическа зона е една от най-добрите практики за климатична неутралност сочи проучване на комисията по регионално развитие /REGI/ на Европейския парламент. Как се стигна до тази висока оценка?

Миналата есен с нашия екип се свърза представител на Ecologic Institut /Германия/. Обясни ни, че Европейският парламент (ЕП) провежда проучване на регионите на ЕС в процес на трансформация към климатично неутрално бъдеще. За тази цел ЕП е възложил на ÖIR GmbH съвместно с Виенския университет по икономика и бизнес и Ecologic Institute (Германия) да анализира примери за добри практики на региони от ЕС, които са поели ангажимент или вече успешно се трансформират към климатична неутралност. В координация с ЕП, Тракия икономическа зона е била избрана като един от шестте случая на проучването. Изследователите подчертаха, че реално сме най-интересния и успешен пример. Резултатите от изследването бяха публикувани през май 2022 г. и могат да се видят на официалния сайт на Европейския парламент.

Стратегията „Тракия икономическа зона - Въглеродно-неутрален индустриален парк“ е разработена от нашия екип, ползвайки съвместната работа с най-голямата научна общност за приложни изследвания в Европа - германския институт Fraunhofer, Организацията на ООН за индустриално развитие (UNIDO), Българската агенция за инвестиции /БАИ/ и успешния опит на ТИЗ като публично-частното партньорство с девет общини и три клъстера. За изграждането на концепцията получихме и огромно съдействие от Юлиан Попов, съветник на Европейската климатична фондация и бивш министър на околната среда. Представихме нашата стратегия ТИЗ-ВНИП в началото на 2021 г. на европейско ниво - по време на конференция с еврокомисаря по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра, организирана от EURACTIV България.

Как реализацията на проектите ще се отрази на компаниите, разположени на територията на ТИЗ?

Повечето от тях също като нас следват политиката на ESG (Environmental, Social and Governance - екологично, социално и корпоративно управление). Идеята в основата на ESG е проста: по-вероятно е бизнесът да бъде успешен и да генерира силна възвращаемост, ако създава стойност за всички заинтересовани страни - служители, клиенти, доставчици и обществото като цяло, включително околната среда, а не само за своите собственици. Всъщност въглеродно независима индустрия е не само показател за конкурентоспособността на фирмата, но е обвързано с финансирането и цялостното развитие на инвестиционния процес. Въглеродната неутралност не е за сметка на намаляване на конкурентоспособността на фирмите, а точно обратното - тя им дава една сигурност и предвидимост.

Когато използваш ВЕИ, имаш почти една постоянна цена на енергията и можеш да прогнозираш бизнес развитието си с години напред. Част от проект Консорциум „ТИЗ-ВНИП“ е социалната инфраструктура. ТИЗ е не само икономически, тя е и социален проект. Зоната привлича инвеститорите, не само заради пътната и комунална инфраструктура, която предлага, но и социалната такава. Един от най-важните акценти в нашия проект ТИЗ-ВНИП е за обучение и квалификация на кадрите. В създадения в ТИЗ Център за професионално обучение провеждат теория и практика не само служители на фирми в ТИЗ, а и учениците от 5 гимназии в Пловдивска област. Миналата година отвори врати медицински център „Тракия Медикал - Марица“ - първият в страната, разположен в индустриална зона.

В момента изграждаме детска градина в с. Радиново за персонала на заводите в зона Марица, част от ТИЗ. В скоро време ще бъдем свидетели и на първото общежитие в индустриална зона. Създаваме го заедно с фирма Шнайдер Електрик. Самите фирми в ТИЗ инвестират в продукти, свързани със „Зелената сделка“. Например „Милара Интернешънъл“, която вложи около 11 милиона евро в серийно производство на електрически камиончета. Водещият български производител на велосипеди „Макском“ и австрийският гигант „Пиерер“ започват изграждането на завод за електрически велосипеди. В момента се строи фабриката на другия европейски лидер при елколелетата - „Е-ВЕЛОКС“. Реално ТИЗ става производствения хъб на електрически велосипеди в Европа.

Тракия икономическа зона е плод на професионалните усилия на стотици хора и общото разбиране и сътрудничество между бизнеса, държавата и местната власт. Искам да благодаря на всички, които вярват в нашата мисия и ни помагат в съвместната кауза, а именно да превърнем България в привлекателна дестинация за инвестиции на високотехнологични зелени производства в Източна Европа. Възможността да създадем добри условия за международните и местни фирми за партньорство помежду им, както и да повишим стандарта на живот в региона и страната е най-голямата награда, за която бих могъл да мечтая. Надявам се скоро да развием кръговата икономика, при която бизнесът да работи с мисъл за защита и грижа за хората и околната среда!

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти