Целта ни е да сме модерно дружество с млади и мотивирани хора

инж. Веселин Русев, управител на Водоснабдяване и Канализация – Варна

инж. Веселин Русев,  управител на Водоснабдяване и Канализация – Варна

Веселин Русев е възпитаник на варненския строителен техникум „Васил Левски“. Там той добива квалификация като строителен техник - водно строителство. След това завършва ВНВСУ „Ген. Благой Иванов“ - София със специалност „Промишлено и гражданско строителство“. В първите демократични години работи като проектант-конструктор, ръководител строително-конструкторска група в Химпроект - Варна и в частния сектор.

От 1997 г. е последователно директор на „Инвестиционна политика и приватизация“, на „Инвестиционна политика и техническо поддържане“ и на „Техническо поддържане на инфраструктурата и инвестиции“ в Златни пясъци АД. От 2000 до 2002 г. е изпълнителен директор на Златни пясъци Сервиз АД. От 2003 до 2009 г. е изпълнителен директор на „ВиК - Златни пясъци“. От 2009 до 2012 г. е управител на ВиК - Варна. От 2012 г. е главен мениджър „Инфраструктура“ в Златни пясъци АД. От началото на 2023 г. отново е управител на ВиК - Варна ООД.

Уважаеми г-н Русев, кои са най-големите предизвикателства, пред които ВиК - Варна е изправено в момента?

Най-голямото ни предизвикателство в момента е приключването на дейностите по проекта „Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС по процедура чрез директно предоставяне, по който работи „ВиК - Варна“. Заради значително забавяне в предходни години се наложи да префазираме проекта. Като всяка дейност в подобен мащаб е и голямо предизвикателство както за нас, така и за гражданите. За да се вместим в сроковете се наложи да се стартират обекти на много места, което създава известни неудобства.

Борим се с административни трудности и забавяния на част от документацията, но всички усилия на ВиК - Варна и на изпълнителите на отделните дейности са насочени към бързото приключване на обектите и спазването на графиците. Бих искал да уверя всички, които в момента изпитват неудобствата на изкопните и монтажни дейности, че ефектите върху качеството на услугите водоснабдяване и канализация след приключването на проекта ще си струват всяко неудобство. Въвеждането в експлоатация на новите обекти ще облекчи натиска върху цялата система.

Ще се намалят загубите, както и броя и тежестта на авариите. В резултат на реализацията на заложените в проекта дейности над 330 000 жители на Варна ще имат достъп до подобрено водоснабдяване. В приоритетната си част това са живеещите във вилните зони и курортните комплекси на север от Варна. В рамките на проекта ще бъдат изградени и реконструирани 22,5км магистрални и довеждащи водопроводи, 81км канализационни мрежи и нова канално-помпена станция.

Какви технологични иновации са въведени в инфраструктурата за по-ефективно управление на водата?

Две са основните дейности, където тези процеси са започнали. Едната е електронното проследяване и контрол на помпените станции. Техните параметри са изведени на електронни табла в Централна диспечерна служба и се следят денонощно. Другата дейност, където имаме напредък е във въвеждането на водомери с дистанционно отчитане. Вече сме започнали работа по полагане на началото на дигитализацията и цифровизацията на най-важните ВиК дейности.

Как виждате реализацията на един такъв проект и какво би включвал той?

Три са приоритетните направления, в които ще се работи. На първо място са източниците на вода. За Варна това са 120-километровата деривация „Камчия - Варна“ и карстовите извори в Девня. В системата ще бъдат включени и малките водоизточници, включително и помпена станция Батова. Цифровата система ще следи количества, налягане, помпени съоръжения, агрегати и аварийност. Това ще реши до голяма степен проблемите със загубите от пробиви по тези съоръжения, тъй като говорим за диаметри от 800 до 1200см и нагоре.

Второто направление, в което ще се работи за цифровизация, са градските, а на по-късен етап и селските водопреносни мрежи. Убеден съм, че при подходящо наблюдение можем да въздействаме благоприятно върху определени параметри, които за водата са едни и същи - налягане и загуби. Електронната система ще ни позволи бързо да установим точното местонахождение на аварията, както и веднага да определим засегнатата зона. Само с едно натискане на бутона ще може тя да се изолира автоматично, което ще намали с часове времето за отстраняването є и съответно времето, в което абонатите ще бъдат без вода.

Третото направление, в което ще се въведе цифровизацията са водоемите, в които ще се наблюдава и контролира нивото на водата, както и всички помпени станции, за които вече споменах, че са качени на цифрова платформа и параметрите им се наблюдават денонощно. Всичко това трябва да се интегрира в единна система. Това е задача за години и трябва да е подплатено с подходящ софтуер. В дружеството вече се разработва техническото задание и се надявам през лятото целият процес да стартира.

Каква е Вашата перспектива за бъдещето на водоснабдяването и канализацията във Варна, особено с оглед развитието на града?

Дигитализацията и цифровизацията са основната част от развитието на дейността на дружеството. Другото, на което искам да обърна внимание е нуждата от млади, квалифицирани кадри. Моята цел е във ВиК - Варна да работят млади, мотивирани хора, които да издигнат дейността на дружеството на световно ниво. С моя екип вече започнахме реализацията и на тази цел. Пред подписване сме на договор за провеждане на учебни практики и стажове за учениците от специалност „Водно строителство“ на ПГСАГ по строителство, архитектура и геодезия във Варна. Обмисляме и стипендиантска програма, която ще стартира от следващата учебна година. Планирали сме срещи с професионалните гимназии в областта, с водещи варненски училища, както и с висшите учебни заведения.

ВиК - Варна досега не е било част от образователния процес, но аз смятам, че това трябва да се промени, ако искаме да се промени качеството на работа, имиджа и перспективите за дружеството. Избрали сме нов подход за работа с по-малките общини от Варненска област. Тази година по моя инициатива проведохме срещи с всички кметове на общини и заедно съставихме списък с приоритетни обекти в сферата на водоснабдяването, които да реализираме тази година. Такива срещи ще правим всяка година, за да сме адекватни на нуждите и очакванията на хората, които живеят в тях.

През последните години много малки общини се разраснаха и мрежата вече не е адекватна на потреблението. Работата по европейския проект ще облекчи дейността ни в местностите и селищните образувания, които се заселват с бързи темпове. Прилежащата инфраструктура там е отговорност на общините, които са и нейни собственици. Ние като експлоатационно дружество имаме по-малки възможности да инвестираме в мрежата, но сме готови да съдействаме на местната администрация по всички въпроси, които засягат водоснабдяването и канализацията.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти