Целим максимума на качеството на продукцията

Георги Стефанов, търговски представител в Plant’s Soul Bulgaria

Георги Стефанов, търговски представител в Plant’s Soul Bulgaria

Уважаеми г-н Стефанов, споделете за актуалната гама микробиални препарати Микробтима и Плантагра, които предлагате за българското земеделие?

Понастоящем ни е известно, българският земеделец изпитва острата нужда от оптимизация при базовия тор и ПРЗ. Всеки говори за това, но каква и на какво да е тази оптимизация? Според мен тази нужда не се изразява в това да се спести от даден тор или друго с цел да се намали даден разход, а по-скоро трябва да търсим някакъв максимум на качеството на произведената продукция. Трябва да се търсят средства, които не само ще вдигнат добива, но и реколтираната продукция ще е с високи качествени показатели. Според мен, тогава нито един производител няма да мисли дали ще му се продаде стоката и колко ще му платят за нея, а отделно от това, такива средства ще разрешат и много други проблеми при отглеждането на културите като болести, вредители или почвена ремедиация. Все пак ние не можем да произвеждаме нещо качествено и да не сме търсили решение на проблемите си с почвата, насекомите или патогените. Plant’s Soul Bulgaria разполага точно с тези средства и това са вече добре познатите продукти Плантагра и Микробтима.

С тези продукти ние съставяме схема за отглеждане на дадено растение и целите ни съвпадат с тези на всеки земеделски производител, като например повече добив, по–високо качество, както висока хектолитрова маса при зърнените, висок процент на маслото при слънчогледа, брикс при плодове и зеленчуци и т.н. За оптимизация можем да мислим и като намалим базовия минерален тор и си поставим цел той да се усвои по-добре вместо да слагаме повече от него. Полезно е да намалим химическите препарати за борба с болести и вредители или поне да търсим интегрирана схема на приложението им, защото ако не друго, те трайно увреждат почвите и причиняват стрес на растението, който много често води до необратими вредни последици. От практиката си ще споделя, че при едно ново слънчогледово опитно поле от тази година, ние успяхме да видим всъщност колко важно е растението да не претърпи или ако е настъпил стрес, той да отмине по-бързо, защото резултатите при контролните растения по отношение на добив и качество бяха скромно казано катастрофални.

Ще припомня някои важни факти за продуктите ни. Аз наричам Плантагра целеви продукт на годината, защото той представлява високо концентриран инокулант на хуминови 81% киселини и фулвинови киселини 19%. В продукта има още триходерма и микроорганизми. Накратко ще кажа, че заради органичния си състав, хуминовите киселини се окисляват естествено, което им дава нетен отрицателен заряд. Така положителните катиони от състава на химическата формула на минералният тор привличат отрицателния йон и се свързва с него. Така, неусвоимия за растенията в „спяща форма“ макро- или микроелемент в почвата, се усвоява от растението. Хуминовите киселини са изключително ефективни и чрез листно третиране. Съчетани с фулвинови киселини, представляващи по-къси вериги органични молекули, увеличават пропускливостта на жизненоважните вещества през клетъчната мембрана на растенията. Ако торовете, които ползвате са фини и имат способността да се внедрят в растението, чрез устицата, вие мощно ще увеличите усвояването на хранителни вещества за растението си. Други наши продукти са тези от серия

Микробтима, които представляват сложни комплекси от целеви микроорганизми, които след съвместно приложение с Плантагра умножават резултатите на целите. За финал ще кажа, че след като имаме толкова общи цели с хората, ангажирани със земеделие в България, най-нормалното действие според мен е те да проверят дали изложеното до тук е истина, а най-краткият път за това е просто да опитат продуктите. Аз лично изпитвам голяма радост от работата си, не толкова заради многото хора, които ни се довериха, а по-скоро заради това, че ги оставяме доволни. Цената за това е, разбира се работата, която върша заедно с целия ни екип от квалифицирани хора.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти