Бронлайт е синоним на качество, иновация и креативност

инж. Васил Чалъков, собственик и управител на Бронлайт

инж. Васил Чалъков, собственик и управител на Бронлайт

Уважаеми инж. Чалъков, какво представлява услугата Lighting design, която е част от Вашето портфолио.

Най-общо казано, ние разработваме lighting спецификата на обекта, чрез обособяване на отделни зони, като за всяка една отделна зона се определя типа осветително тяло, мощност, цветови спектър, оптична система, цвят на корпуса на осветителя, за да се интегрира към съответната зона. Изготвяме техническа спецификация за производителността на осветителната инсталация, касаеща правилния избор и количество на осветителни тела за правилното разпределение на светлината. Прави се светотехнически проект – за постигане на необходимата осветеност. И накрая се изготвя детайлен чертеж на разположението на осветителни тела в обекта. Все неща, които се смята, че се извършват от електропроектантите в България, но не и в такъв обхват и мащаб. Ние се фокусираме върху специфичните изисквания за осветление.

Представяме нашето ноу-хау на клиента и рамкираме аспектите на осветлението в по-голямата картина, в която участват архитектите и проектантите. Нашата услуга е проектирана да бъде гъвкава, за да отговори на конкретни нужди. Ние представяме цялостно решение за осветление, чрез най-добрите технологии и най-новият контрол на осветлението. Нашата цел е да помогнем на клиентите си да увеличат тяхната оперативна ефективност, да подобрят производителността на работното място, да подобрят ефективността на обучението в училищата и дори да подобрят лечебния процес за пациентите в болниците. Тази дейност по същество е доста трудоемка. Отнема и немалко време, и изисква детайлно познаване на широката гама осветители и техните технически характеристики, както и възможните начини за управление и контрол на осветлението.

Бихте ли разказали за някой интересен проект, който сте реализирали в областта на индустриалното осветление?

Проектирането на индустриално осветление е много предизвикателна и прецизна задача. То залага изцяло на функционалността и рентабилността, и не трябва да оскъпява излишно стойността на продукцията. В същото време е необходимо да отговаря и на нуждите на работния процес, който при всеки бранш е различен. Разбира се, основната задача на осветлението в индустриалните зони е да осигурява безопасен и пълноценен достъп до работното място, както и достатъчно светлина за извършване на зададената задача. Но производствените помещения имат своите специфични изисквания. На първо място те често са значително по-големи по площ и височина от жилищните и административните, дори в много случаи, и от търговските пространства.

На второ – достъпът на естествена светлина може да е ограничен или да липсва напълно. Не е без значение и въвеждането на иновации, промяната на позициониране на производствените мощности или количествения състав създават необходимостта от лесно и гъвкаво репозициониране или пренастройване на части от осветителната система. Един от последно изпълнените ни обекти е Логистичната база на DHL Freight Bulgaria, наша задача бе да предложим специализираното осветление, което отговаря на изискванията за висок монтаж, като осигурява нужният интензитет и цветна температура от височина дори до 25м., осветеност, влаго- и прахоустойчивост и много др.

В конкретния случай, от изключителна важност беше да внедрим осветителни тела от най-висок клас, които обслужват пространства с високи стелажи/регали, с различни по размер подемни съоръжения, да насочим и акцентираме светлинния поток, където е необходимо, като елиминираме влиянието на големи предмети в пространството. Високите изисквания на инвеститора доведоха и до използването на висок клас осветители Philips. В обекта интегрирахме сензори за присъствие, които да улавят движение в различните зони и да светват или увеличават интензитета на тела, които осветяват пътя на човека, както и Система за управление и контрол на осветлението Philips Dynalite, която позволява и дистанционното извършване на наблюдение и настройки на мрежата, вкл. настройка на интензитета на осветителните тела спрямо отдалечеността от източници на естествена светлина или в зависимост от графика на производствените смени и т.н.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти