BIM интеграция при фасадния дизайн на CAREA

Като лидер в облицовките, CAREA Group носи четири десетилетия промишлен опит, за да предложи най-доброто в иновациите за фасадни облицовки. CAREA проектира, произвежда и разпространява свои собствени патентовани продукти, съчетаващи напреднала технология, производителност и дизайн. С повече от 10 милиона m2 инсталирани фасади и 3 промишлени обекта във Франция, групата сега работи в световен мащаб.

BIM интеграция при фасадния дизайн на CAREA

В хода на съвместен проект участниците работят за индивидуално развитие на своите съответни модели, които, след като бъдат комбинирани, съставляват цифровия модел на проекта. BIM (Building Information Modeling) е преди всичко работен метод, прилаган за разработването на 3D параметрични цифрови модели, които съдържат информирани и структурирани данни. Целта на BIM работата е да се оптимизира споделянето на информация през целия живот на сграда или инфраструктура, от нейното проектиране до нейното разрушаване. Дигиталните иновации, водени от BIM, сега позволяват да се предвидят ограниченията на място още от етапа на проектиране. Дигиталният макет е инструмент за цифрово представяне на физическите и функционални характеристики на сграда или инфраструктура.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти