Бъдещето на животновъдството е в роботизацията

Мартин Вълчанов, съдружник и бизнес мениджър на LELY Център Стара Загора

Мартин Вълчанов, съдружник и бизнес мениджър на LELY Център Стара Загора

Като начало на нашия разговор бихте ли разказали повече за LELY Center Стара Загора?

Lely Център Стара Загора е официален франчайз партньор на Lely Industries за България. На този етап изграждаме търговско – сервизен център в града и оборудваме сервизните автомобили според изискванията на Lely. Разполагаме със съответния брой технически подготвени специалисти, както и определен набор от резервни части на склад, за да бъде обезпечена непрекъснатата работа на инсталираното оборудване.

В момента сервизните ни инженери преминават през последната серия от обучения в трейнинг центровете на Lely в Европа, като веднага след това стартират и първите монтажи в Южна България. Следва поетапното развитие на сервизната мрежа по региони в цялата страна, за да можем да покрием изискванията на холандските ни партньори за 24-часово обслужване, 7 дни в седмицата и време за реакция до 2 часа в случай на авария.

Бихте ли разказали за дигиталните услуги, които са включени в портфолиото на компанията?

На първо място е сърцето на всяка роботизирана ферма – доилният робот Lely Astronaut A5, вече в петото си поколение, като близо 45000 работят в над 45 държави по света в продължение на повече от 28 години. Охлаждането и сигурното съхранение на издоеното мляко е поверено на хладилния танк Lely Nautilus.

Роботът Lely Juno прибутва фуража по хранителната пътека, като спестява ръчния труд, увеличава приема на храна, което води до увеличаване плодовитостта и добива от животните. Роботът за почистване на тор Lely Discovery Collector е интересен, заради това, че е подходящ за монтиране във всякакви обори, като не изисква скаров под. Продуктовото портфолио на Lely се допълва от роботизирани фуражни кухни и роторни четки, както и от робота за хранене на телета.

В продължение на това, какви технологични решения и услуги предлага още Lely?

Основната дейност на Lely Център Стара Загора е проектирането и оборудването на роботизирани животновъдни ферми. Нашият ангажимент започва с първоначалната идея, преминава през изготвяне на технологичния проект, изборът на най – подходящата техника, доставката, инсталирането на машините, пускането в експлоатация, обучението на персонала във фермата и завършва с последваща регулярна поддръжка на вече монтираните съоръжения.

Изключително стриктният протокол на работа на компанията няма аналог, като всички Lely центрове по света безпрекословено спазват и т. нар. FMS (Farm manager support). Клиентите ни могат да разчитат на пълна подкрепа във всеки аспект от дейността си, получавайки професионални съвети от най – добрите експерти в сферата на репродукцията, храненето, мениджмънта на телетата, управление на сухостоя, подобряване на генетиката, грижата за копитата, изготвяне на хранителни дажби, ваксинационни програми и т.н.

В заключение на нашия разговор, как бихте определили предизвикателствата, пред които са изправени животновъдите в България в технологично отношение?

Не достатъчно добрата материално – техническа база, липсата на работна ръка и ниската производителност са в основата на неконкурентноспособността на българските животновъди. Точно поради тази причина инвестирането в ново оборудване, въвеждането на иновативни технологии и оптимизацията на разходите са задължителни. Същевременно стопаните трябва да се стремят към подобряване на управлението на храненето, здравословното състояние на кравите, грижата за телетата, подрастващите и сухостоя.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти