Автоматична система за балансирано хранене на телета Lely Calm

Автоматизирането на храненията при телетата оказва благоприятно влияние на всички процеси във фермата. От една страна, осигурява повече свободно време на фермерите, а от друга играе ключова роля за потенциала на младите животни.

Автоматична система за балансирано хранене на телета Lely Calm снимка: Lely

Lely Calm е автоматична хранилка за телета, която подпомага балансираното отглеждане на животните и отговаря на високите изисквания за хигиена и функционалност. Налични са два вида Calm в зависимост от броя на телетата във фермата. Calm Compact има две хранилни станции и може да се грижи за до 50 телета, докато Vario е с четири хранилки и е подходящ за до 120 телета. Телетата могат да избират кога и колко често да се хранят, до максимален дневен обем, определен от фермера. Всяко теле се идентифицира чрез електронен четец, когато влезе в млечната станция, а автоматичната хранилка Calm приготвя прясно мляко според дневната му доза. Lely Calm, също така, поддържа млякото при точни 39°C. Машината може да се мие автоматично до четири пъти на ден. Единствените задължения за фермера са доставката на суровина и следенето на запасите. Друго предимство е контролът върху разходите за фураж, поради възможността да се анализират дозировките за храна на всяко едно теле.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти