Албена отбелязa рекорд в производството на енергия от възобновяеми източници на годишна база

инж. Димитър Станев зам.-директор Бизнес развитие в Албена АД

инж. Димитър Станев зам.-директор Бизнес развитие в Албена АД

Албена” АД е най-голямата хотелиерска компания в България. Дружеството притежава три курорта по българското Черноморие – к.к. Албена, ваканционно селище Приморско и ваканционно селище Бялата Лагуна, управлява множество дъщерни компании в индустрии, подкрепящи основния бизнес - транспорт, медицина и балнеология, туроператорска дейност, селско стопанство, строителство. Стратегия за устойчиво развитие на Албена АД е фокусирана върху интегрирането на екологична устойчивост в цялостната дейност, включително архитектура и строителство, експлоатация на хотела и снабдяване.

Инж. Станев, каква част от енергията във ваканционно селище Албена се покрива с ток, произведен от собствени възобновяеми източници?

През 2022 г. Албена отбелязва своеобразен рекорд в производството на енергия от възобновяеми източници на годишна база. Нашите колектори за загряване на битова гореща вода, фотоволтаичните ни инсталации и биогаз инсталацията произвеждат около 50% от консумираната енергия в Албена. В началото на активния сезон дори имаме моменти, в които успяваме да покрием над 75% от консумираната енергия със собствена възобновяема енергия. Това не само намалява разходите ни за електроенергия, но и се възприема отлично от нашите клиенти.

Албена отбелязa рекорд в производството на енергия от възобновяеми източници на годишна база

През пролетта на 2022 година влизат в експлоатация слънчеви централи с обща пикова мощност от 1500 кВт, разпределени по покривите на 12 хотела на територията на комплекса. Разкажете повече за инвестицията и какви са очакваните ползи за комплекса?

Дълго време се подготвяхме за инвестиция в децентрални фотоволтаични централи на територията на Албена, но често срещахме трудности - няколко години отне на съда да потвърди собствеността ни върху мрежата ни Средно Напрежение, присъединяването ни към ЕСО е вече на финалната права, а и се надяваме, че пандемията от Ковид е останала в историята. След средата на 2021 г. цената на електроенергията на Българската Независима Енергийна Борса се покачи сериозно и затова взехме решение незабавно да направим инвестиция в производство на електроенергия за собствените ни нужди. В условията на повишено търсене на ФВ панели и нарушени доставки в цял свят, успяхме за под 5 месеца да оборудваме 12 хотелски покрива с централи, които ще генерират ток целогодишно.

Общата инсталирана мощност е така избрана, че извън летните месеци, когато повечето ни хотели са затворени, произведената енергия да отговаря точно на потреблението на останалите отворени обекти и по този начин чувствително ще понижим себестойността на туристическия ни и медицинския ни продукт, когато разходите за електроенергия са високи. Ако цените на енергията се запазят така високи инвестицията ще се изплати за под 4 години според песимистичните ни прогнози, а според оптимистичните - за около 3.

Албена отбелязa рекорд в производството на енергия от възобновяеми източници на годишна база

Какви други интелигентни енергийно ефективни решения и добри практики функционират на територията на комплекса?

В последните 6 години Албена успя да натрупа сериозен опит с проекти по Хоризонт 2020 на тема чиста енергия. Започнахме през 2017 г. с проекта INVADE, а в момента сме на средата на 4-годишния проект X-FLEX. В рамките на INVADE закупихме 200 кВтч литиево-йонна батерия, 30 кВт Фотоволтаична централа и конвертирахме няколко хотелски бойлерни инсталации в управляеми товари. Бойлерните инсталации са сериозен консуматор на енергия в рамките на един хотел като в някои случаи до 45% от общата енергия на хотела може да отиде за производство на Битова Гореща Вода (БГВ). Хубавото на бойлерите е, че могат да съхраняват енергия под формата на гореща вода и следователно имаме свободата да изберем в кой часови диапазон да я загреем - този подход се нарича Power2Heat.

Контролерът е свързан със сървър, на който има инсталиран софтуер за оптимизация на потреблението - автоматично се проверява какви са цените на Българската Независима Енергийна Борса (БНЕБ) пазарен сегмент Ден Напред и алгоритъмът преценя в кои часове загряването на водата ще бъде с най-малък разход. В момента в България масово предприятията плащат сметката си за ток именно на база постигнатите на този пазарен сегмент.  Общият разход на ток на бойлерните ни инсталации спадна средно с малко над 20% в предишни години, а при настоящите флуктуации на цените очакваме да достигнем нива близки до 40%.

Подобен подход използваме и при управлението на батерията ни. В началото я използвахме основно за съхранение на електроенергия от обедните за вечерните часове. В настоящия ни проект по Хоризонт 2020 с името X-Flex, имаме общ пилот с Електроенергийния Системен Оператор (ЕСО), в който демонстрираме как голям индустриален потребител със собствена микромрежа може да отдава спомагателни услуги на пазара за балансираща енергия. Батерията и управляемите ни бойлерни инсталации управлявани от софтуер в синхрон повишават или понижават потреблението си, като по този начин осигуряваме вторична и третична балансираща енергия за електроенергийната система.

По специална заръка от проверяващия орган от Европейската Комисия, взехме решение в този pool от управляеми мощности да включим и нашата биогаз централа. Така общата ни автоматично управляема мощност може да достигне до над 3 МВт. Управлението на товари смятаме да го използваме и при случаите, когато собствената консумация е по-ниска от генерацията на възобновяем ток, тъй като всичките ни ФВ инсталации са „за собствени нужди“ и съответно нямаме право да захранваме енергия в мрежата. Такава опасност има извън летния сезон и за това са предвидени блокировки, които да ограничават инверторите, което за нас би представлявало пропуснати ползи от непроизведена енергия. В тези случаи сме предвидили софтуерът да включи максимален брой бойлери, които да съхранят енергията под формата на топла вода за по-късна употреба.

Албена отбелязa рекорд в производството на енергия от възобновяеми източници на годишна база

Инвестициите в зелен растеж гарантиращи устойчиво развитие на Албена продължават. Бихте ли сподели с професионалната ни аудитория в какво включва стратегията за устойчиво развитие на Албена АД?

Стратегията ни за устойчиво развитие беше приета през 2017 г. и през годините ние стриктно я следваме, тъй като тя едновременно обосновава нашите усилия за устойчив туристически продукт и защитава интересите на всички заинтересовани страни - бизнеса, природата и обществото. В нея освен интелигентното използване на енергията засягаме и теми като икономия на вода, опазване на чистотата на въздуха, зелен и безопасен транспорт, управление на отпадъците, чисти храни местно производство, чистота на плажа, морската вода и резервата, опазване на зелените площи от презастрояване и др. Например ресторантите в туристическия бранш навсякъде по света генерират сериозни количества хранителни отпадъци, които отделят големи количества парникови газове CH4 и CO2.

Ние взехме решение тези отпадъци да бъдат оползотворявани в нашата биогаз централа и така те се превръщат в биометан, електроенергия, топла вода и почвен подобрител. Това беше предвидено в стратегията и 3 години по-късно беше изпълнено. Имаме и още много примери за успешна кръгова икономика, при които след употребата на даден ресурс той не просто се подготвя за последваща употреба, но и се добавя стойност към общия цикъл. Друг позитивен пример е нашият вътрешен транспорт. Като всяко друго населено място и ние имахме проблем с прекалено много коли и прекалено малко паркоместа. Ние, обаче, вместо да заграбим територия от зелените площи, взехме интересно решение, което с времето се доказа и като много ефективно.

Вдигнахме цените за достъп с кола до централните и морските части на курорта и паралелно осигурихме евтино и надеждно паркиране в началото на комплекса, където се намира паркингът на Автогарата. От там пуснахме електрически шатъли, които ще ви закарат до плажа безплатно и след това ще ви върнат до вашия автомобил. Разписанията на шатълите така ги организирахме, че максималното чакане да не надхвърля 6 минути. В същото време те се превърнаха и в прекрасна атракция за нашите най-малки почитатели, които са ни и нашите най-важни клиенти.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти