Акцентите на издание 2021 на Ecomondo

Ecomondo - водещото събитие за зелени технологии в Европа, организирано от Italian Exhibition Group, тази година се завръща в присъствена форма от 26 до 29 октомври в изложбения център в Римини, Италия. Ще се опитаме да изброим редица акценти на октомврийското издание, въпреки че диапазонът на предоставеното съдържание, поддържано и от дигиталната платформа, е така широк и разнообразен, че трудно може да бъде обобщен под формата на списък.

Акцентите на издание 2021 на Ecomondo снимка: Ecomondo

Кръгова икономика - Системи и технологии за оползотворяване на вторични суровини (SRM); Използване на биологични материали - Фокус върху текстил и мода, ОЕЕО, опаковки/строителство; Подобряване на интегрирания цикъл на отпадъците както чрез възстановяване на съществуващи инсталации, така и чрез изграждане на нови; Услуги за ремонт и повторна употреба на материалите след приключване на жизнения цикъл; Защита на територията и водните ресурси, иновативни решения за смекчаване на хидрогеоложката нестабилност и устойчиво управление на водните ресурси и зелените градски инфраструктури; Интермодалност и интегрирана логистика; Транспорт с ниски въглеродни емисии; Решения за дигитализация на компаниите (преход 4.0), прилагани към производствените процеси и публичната администрация в селското стопанство и много други в различни сектори.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти