Agritechnica 2023 с фокус върху зелената енергетика

За първи път Agritechnica, един от водещите панаири за селскостопанска техника, ще предложи специална зона на тема „Възобновяеми енергии“. Фотоволтаиците, съхранението на електричество и вятърната енергия в момента са актуални теми за фермерите - независимо дали за собствена  употреба или за продажба на електроразпределителните дружества. Както технологиите, така и правните и политически рамкови условия за възобновяеми енергийни източници се развиват бързо. Затова тези теми ще бъдат актуални както за фермерите, така и за изложителите.

Agritechnica 2023 с фокус върху зелената енергетика

Фотоволтаичните системи за собствено производство, със или без възможност за съхранение на енергия, стават икономически привлекателни поради нарастващите разходи за енергия от изкопаеми горива. Съвременното селско стопанство има значителни предпоставки да се превърне в ключова част от прехода към стабилна, децентрализирана и CO2 неутрална енергетика. Възобновяемите енергийни източници са предпочитани за захранване на обекти и потребители, намиращи се в близост до тях и това ги прави особено перспективни за агросектора.

Новите концепции и иновации осигуряват качеството на селскостопанската продукция, като в същото време защитават природата и околната среда. Под водещата тема „Зелена производителност“, Agritechnica ще бъде форум за бъдещите предизвикателства в агросектора. Посетителите ще имат възможност да се срещнат с ключови играчи, променящи играта в международните селскостопански технологии. Изложението предлага една от най-пълните и разнообразни панаирни програми, свързани със земеделието и растениевъдство. Agritechnica представя цялата гама селскостопански машини, от пръскачки за растителна защита до дронове, от трактори до системи за автономно оборудване и от комбайни до дигитални системи за управление.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти