Аераторите JOSKIN дават възможност за правилно поддържане на пасища

Богатата гама аератори, топери и чопъри JOSKIN, които Агритоп предлага, са от базови икономични до високо-технологични модели, отговарящи на нуждите и на малките, и на по-големите фермери. Производството на качествен фураж трябва да отговаря на много фактори: да съчетава фуражната стойност, вкусовите качества и степента на храносмилане с нуждите на животните, като същевременно отговаря на изискванията за рентабилност. Намирането на този баланс изисква прилагане на подходящи селскостопански практики. Много важно е да се използват аератори за обработка на пасища в началото на сезона и малко след края на пашата. Лекото и повърхностно аериране на почвата може да е много печелившо. Нещо повече, при дъждовно и влажно време ефективността на аератора се повишава и спомага за проникване на росата при по-сухите периоди. Преди и след зимата пасищата се обработват с цялото тегло на машината, а най-важното е, че пружинните работни органи на аератора позволяват да се аерира повърхността на почвата и да се откъсне мъртвата трева.

Аераторите JOSKIN дават възможност за правилно поддържане на пасища снимка: JOSKIN

В случай, че пасището е наторено със сух оборски тор, трябва да се раздробят големите остатъци тор преди аерирането. Това е валидно и за тора от пасящите животни. В противен случай, буците тор ще се задържат в работните органи на аератора и няма да се разпространят правилно. Ето защо е добре да се комбинират аератора с чопърите и топерите JOSKIN, които разбиват буците тор и пръст. Също така чопърите и топерите подрязват и раздробяват тревата и по този начин тревните останки се превръщат в тор. Освен това нарязаният остатък се смила по-добре от животните. Редовното поддържане на пасищата запазва и поддържа тревната маса добре. От съществено значение и е начинът на поддържане, за да бъдат те продуктивни и дълготрайни. При свободната паша уплътняването на почвата води до изменение на нейните физични свойства, което се отразява върху развитието на тревите. Видовете, които изискват по-добра аерация бързо отпадат от тревостоя и на тяхно място се развиват по-устойчивите плевели и слабо продуктивните треви с ниско качество. Това налага поддържане на пасищата чрез аериране.

Аераторите JOSKIN дават възможност за правилно поддържане на пасища снимка: JOSKIN

Преди и след зимата пасищата се обработват с цялото тегло на машината, а най-важното е, че пружинните работни органи на аератора позволяват да се аерира повърхността на почвата и да се откъсне мъртвата трева.

Аераторите JOSKIN дават възможност за правилно поддържане на пасища снимка: JOSKIN

След цялостно изследване на всички тези процеси, JOSKIN разработва пълна гама инструменти за поддържане и обновяване на пасищата, с които може да се извлече максимума от всяко пасище, за да се гарантира производството на достатъчно качествена тревна маса. Aераторите JOSKIN са лесни за употреба и отговарят на индивидуалните нужди спрямо спецификациите на пасището и възникналите щети върху него. Предимство, което аераторът JOSKIN предоставя при правилна поддръжка на пасищата е увеличаване на нитрификацията за сметка на окисляването при аериране на почвата. Лесното проникване в земята на дъждовна вода и въздух и унищожаването на мъх и други плевели също са част от ползите, които JOSKIN предлага. Разпространява се оборски тор и се улеснява разлагането му, като по този начин се увеличава ефектът от наторяването. За презасяване с избрани тревни култури е възможно е да се закрепи сеялка директно на шасито.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти