60 години RITTAL отстоява позицията си на лидер и иноватор в производството на индустриални решения

Юлиян Божков, управител на Ритал България

Юлиян Божков, управител на Ритал България

Уважаеми г-н Божков, RITTAL навършва своята 60-годишнина. Бихте ли споделили за развитието, важните моменти и постигнатия професионализъм на компанията през годините?

Като пионер в серийното производство на метални шкафове за вграждане на апаратура и следвайки приемствеността и ентусиазма на фамилната фирма, RITTAL отстоява вече 60 години позицията на лидер и иноватор в този сегмент.  Недооценявани и пренебрегвани в началото, шкафовете, като едва ли не елементарни инженерни решения, на които е способна почти всяка „гаражна“ фирма, за тези шест десетилетия RITTAL наложи стандартите за тези конструкции. Задаваше темпото и посоката на развитие и постепенно от производител и доставчик на продукти се превърна в партньор за системни решения. Аз лично имах и имам късмета да съпреживявам това развитие в последните 25 години. Водена от всеотдайни и вдъхновени специалисти и визионери, фирмата следваше и дори предвиждаше посоката на развитие на техниката и индустрията като цяло, и разширяваше и обогатяваше непрекъснато продуктовата си гама. 

Така постепенно от производител на индустриални приложения, RITTAL се наложи и с решения в ИТ сферата и телекомуникациите. Добави различни видове климатизиращи и захранващи системни продукти, за да създаде най-подходящата работна среда за дадената апаратура, независимо от условията, в които тя трябва да работи. Разработи монтажни аксесоари, антиземетръсни укрепвания и мониторинг системи според нуждите на пазара. Свидетел съм на три поколения конструкции, коя от коя по-функционална и иновативна и най-вече - съобразена с нуждите и очакванията на клиентите и потребителите.  RITTAL изгради производства в седем страни, на четири континента, а миналата година пусна в действие най-новата фабрика за производство на табла - напълно автоматизирана и отговаряща на изискванията на Индустрия 4.0. Не случайно RITTAL е желан доставчик и партньор на гиганти като Siemens, Honeywell, Rockwell, Westinghouse, ABB, Yokogawa, Emerson, HP, Microsoft, Google, Amazon и много други.

Ритал България е дъщерна фирма на германския концерн RITTAL. Разкажете пред читателите на списанието за успешните партньорски взаимоотношения и полезния опит, който международната компания внася в българската практика.

RITTAL е мултинационална компания, която е представена в над 60 страни по целия свят. Мотото на фирмата е „По-бързо, по-добре, по цял свят“ в полза на клиента. Върви постоянен обмен на знания и добри практики между централата и дъщерните фирми по света. Много е интересно да видиш как едни и същи продукти намират различни приложения от клиенти в различни части на света. Голямо е удовлетворението, когато споделяйки чужд опит и решение, например от Австралия с клиент по конкретна задача, се оказва удачно приложение и за България, при това разработено, изпитано и готово за доставка и монтаж. И обратното - клиентите ни в България са много добри професионалисти и не веднъж с тях сме намирали интересни и нови приложения на нашите продукти и решения, които споделяме като добри практики. 

Така ние постоянно обогатяваме себе си и клиентите ни с нови знания и възможности, а и по-важното е, че много от тези идеи стават серийни продукти и решения в последствие.Другата ни цел е да обогатяваме със знания клиентите ни, които за нас са по-скоро партньори, по отношение на стандарти и типови решения, за да може техният продукт да е съобразен със съвременните изисквания. Постоянно правим срещи, семинари, обикаляме с демонстрационен камион.  В последната 1 година, заради кризата с Корона вируса, много наблегнахме на онлайн уебкасти. Стараем се да ги информираме постоянно за новите тенденции и да ги консултираме как да подобрят работните процеси с помощта на софтуерната платформа за проектиране Eplan, RAS решенията от RITTAL и нашата експертиза. За нас е много важно партньорите ни да растат и да се развиват заедно с нас, като печелят все по-големи проекти и то не само в България. Знаем, че само заедно ние можем да сме успешни.

По отношение на богатата гама иновативни продукти, които предлагате, какви са последните новости в портфолиото от решения с индустриално предназначение?

За последните 3 години RITTAL подмени близо 75% от гамата си с нови решения. Имаме нови поколения продукти във всички характерни за нас области: шкафове VX25, компактни табла АХ/КХ, ракове VX IT, енергийно-ефективни климатици и чилъри Blue e+, ГРТ и МСС Ri4Power VX, решения за автоматизация RAS и много други. Основаната цел, която RITTAL е преследвала при разработването на новите продукти е била - какви допълнителни предимства ще даде даденото решение на неговите ползватели. В областта на конструкциите това е постигнато чрез увеличени възможности в съчетание с намалено количество аксесоари, чрез тяхната оптимизация и все по-често - техен монтаж без използване на инструменти. 

При климатизиращите решения - чрез повишена енергийна ефективност, достигаща до 80% спрямо старите такива, чрез повече функционалности и възможност за свързване към IIoT. В областта на ИТ инфраструктурата - освен казаното досега, изграждаме и нови решения, ориентирани към big data computing, облачни услуги и големи центрове за данни.  Що се касае до новите ни електроразпределителните решения - то увеличаваме номиналната големина на шинната система до 6300А при запазване на същото сечение мед. Вече има възможност главната шина да е разположена на гърба и да имаме форма на разделяне, достигаща до 4b. И още нещо, което важи за всички решения - намалено време за асемблиране. Всички тези фактори дават ценово предимство на клиента при калкулация на неговото решение.

Ритал разполага със сервизни инженери и висококвалифицирани специалисти, нужни за богат набор от дейности. Как успявате да поддържате нивото на високи професионални компетенции във Вашите служители?

Както е известно, основният капитал на всяка фирма са хората. Каквито и невероятни продукти да произвеждаш, без специалисти, които да намират тяхното приложение и по-важното - да ги поддържат и да са на разположение на клиентите, резултатът ще е по-скоро негативен. Такова е и разбирането на RITTAL.  Всяка година служителите в Ритал ЕООД взимат участие в най-разнообразни обучения, свързани с продуктовата гама на RITTAL, добри търговски практики, етичен кодекс на поведение, soft skills и личностно развитие. Качественото и навременно обслужване на клиентите е една от най-важните цели, които ние се стремим да запазим във времето.  Освен това RITTAL има академия за ученици и студенти, които на съвсем ранен етап съчетават теорията с практиката и така гарантират висока квалификация на бъдещите служители в производствените и административни единици.

В заключение, какви са бъдещите планове на компанията за предстоящия период? В каква посока ще насочите усилията и амбициите си?

Последната година, година и половина ситуацията наложи коренна промяна в начина на работа, на комуникация и сервизна дейност, съобразявайки се с постоянно променящите се условия. Положителното от това е, че в кратки срокове се научихме да контактуваме дигитално, осигурихме технически нови работни процеси, за да продължим да бъдем на разположение на клиенти и партньори, запазвайки до колкото е възможно бързината на реакция и доставка. Естествено директният контакт и общуване не може да бъде заменен с по-ефективен. Стараем се, спазвайки съответните ограничения, да се доближаваме максимално до изградения с годините начин на работа, доказал се като предпочитан и ефективен.  Амбициите ни са да продължим, въпреки условията, положителната тенденция в развитието на фирмата и да разширим присъствието ни по места, засилвайки така още повече клиентската ни удовлетвореност.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти