ТРОКУТТЕСТГРУП БЪЛГАРИЯ

Трокут Тест Груп (ТТГ) - Една идея за обединение на знанието, индустрията и качеството – идея, която бе превърната в реалност! Всичко запозна през 2010 в Загреб. Идеята бе да се създаде търговска компания, но не като стандартните. Искахме да създадем нещо различно, нещо което не се среща на пазара – симбиоза между производителите на индустриално оборудване, производителите на продукти и нас – не, ние не сме продавачи. Ние сме консултантите, които намират оптималните решения за нуждите на клиентите.

През годините сме участвали в множество обучения с цел да се запознаем с най-новите технологии и иновации. Участвали сме в различни конференции, научни форуми и изложения за индустриално оборудване. Организирали сме множество семинари и демонстрации на иновативни продукти…. И все още продължаваме – постоянно учим за последните иновации и нуждите на пазара!

Днес ТТГ се състои от 6 местни фирми, базирани в Хърватия, Словения, България, Сърбия, Босна и Херцеговина и Северна Македония. Екипът ни се състои от над 25 професионалисти идващи от различни сфери – инженери по материалознание, металургия, химия, автоматизация, мехатроника, строителство и електроника, маркетинг и продажби.

ТРОКУТТЕСТГРУП БЪЛГАРИЯ

Нашите партньори са доказани имена на пазара в сферата на контрола без разрушаване, лабораторно оборудване за изпитване и анализ, поддръжка, сигурност и криминалистика.

ТРОКУТТЕСТГРУП БЪЛГАРИЯ

Нашето портфолио, ориентирано към индустрията, включва:

 • Консумативи, инструменти и станции за инспекция на заварени съединения Helling съгласно изискванията на методите за капилярен и магнито-прахов контрол, както и стандартите за тестване на херметичност.
 • Видеоскопи, ендоскопи и бороскопи за дистанционна визуална инспекция IT Concepts
 • Стационарни рентгенови кабинети и компютърна томография Yxlon,
 • Оборудване за радиографичен контрол на терен, включително процесори за проявяване на филми, скенери за компютърна радиография и панели за директна радиография Duerr NDT
 • Уреди за ултразвуков контрол Sonatest
 • Машини за механични изпитвания Galdabini – опън, натиск, усукване, огъване, удар (Шарпи и Изод) и др.
 • Микро- и макро-твърдомери QATM (Qness) по методите Викерс, Роквел, Бринел и Кнуп
 • Оборудване за металография и пробоподготовка QATM (АТМ)
 • Дигитални системи за визуална инспекция Ash Technologies
 • 3Д Видеомикроскопи Hirox 
 • Преносими газ детектори Riken Keiki
 • Ултразвукови детектори за поддръжка на база на състоянието Sonotec
 • Системи за наблюдаване на състоянието на трифазни двигатели Artesis

ТРОКУТТЕСТГРУП БЪЛГАРИЯ

Симбиоза между консултирането, продажбите и услуги за инспекция! Това сме ние!

И ако някой ни попита защо правим всичко това отговорът е много лесен: ЗАЩОТО КАЧЕСТВОТО ИМА ЗНАЧЕНИЕ!

Информация за контакт:
София 1532, Околовръстен път 467
Тел.: 0876203089, 0876203069
e-mail: Contac[email protected]
web: www.trokuttest.com

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти