ПАЙПЛАЙФ БЪЛГАРИЯ

Компанията Пайплайф е един от водещите световни производители на пластмасови тръбни системи за водоснабдяване, канализация, газоснабдяване и напояване, отговарящи на всички европейски норми и стандарти.

Производствената база на Пайплайф България се намира в гр. Ботевград. Дейността е насочена към постоянно усъвършенстване на продуктите и разширяване на производството и търговското разпространение. Наличието на работеща Система за управление на качеството (СУК) осигурява единство в организацията по отношение на целите, усъвършенстване на съществуващите процеси, мотивация и отдаденост на всички служители и задълбочено познаване на изискванията на клиентите. Системите Пайплайф намират успешно приложение, както в общинския и индустриален сектор, така и в частното строителство.

За справяне с предизвикателствата на атмосферното време и осигуряване на идеални условия за земеделските култури, Пайплайф предлага интелигентни напоителни и дренажни системни.

Пайплайф

Най-ефективният и точен начин за напояване е капковото-минимализиране на раходите, за сметка на по-големи добиви от редови насаждения, зеленчукови и ягодоплодни култури, оранжерии. Особено в сухи райони, капковото напояване е ключа към оптимизиране на растежа и качеството, без всякаква зависимост от атмосферните условия. 

Гамата от продукти и услуги на Пайплайф за капково напояване, осигурява устойчиво управление на водния ресурс и сигурността на насажденията. Маркучите се предлагат в различен диаметър както и дебелина, в зависимост от необходимото количество вода и брой сезони, за които ще се ползват. Възможни са различни разстояния между капкообразувателите, за да осигурят достъпа на вода и торове до точното място: зоната около корена на растението. Капкообразувателите или емитерите, са най-съществения елемнет от напоителната система. Високотехнологичното собствено производство осигурява емитери, които гарантират висока устойчивост на запушване и химикали.